page


Klikkaa tähän lukeaksesi uutiskirje suomeksi:

www.nordvux.net/page/663/52008nvluutisia.htm

Smellið hér fyrir íslenska útgáfu:

www.nordvux.net/page/664/52008nvlfrettir.htm

NVL

Folkeopplysning i klimakonferanse

NVL har fått ansvar for en workshop under den nordiske klimakonferansen i Odense i september.
Workshopen skal synliggjøre tiltak og prosjekter i folkeopplysningsmiljøene som har bærekraft som ide og mål. NVL vil, sammen med stiftelsen Idebanken samle inn og redigere gode eksempler fra de nordiske landene. Noen vil bli brukt som gode cases under konferansen, og det er et mål å få alle som er meldt inn presentert via en brosjyre ev. cdrom.
Du kan lese mer om konferansen her: www.nordvux.net/page/36/hallbarutveckling.htm
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
NVL

Kursus Demokratisk dialog i praksis

Hvordan kan vi leve med demokratiske dilemmaer i en uperfekt verden, og hvordan kan vi forholde os til et demokrati under forandring. Det er temaet for et nordisk kursus, som finder sted til 2-4 oktober.
Kurset henvender sig til dig der ønsker praktiske redskaber og inspiration til at forstå og håndtere dilemmaer omkring demokrati. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, øvelser, træning, dialog og samtale.
På kurset vil du
• blive introduceret til konkrete arbejdsformer, der kan fremme demokratisk samvær, tænkning og
handling
• træne og arbejde med Dilemmaundervisning som metode og proces
• udvikle konkrete ideer, du kan tage med hjem og bruge i dit daglige arbejde
• få oplæg om demokratiets nutidige dilemmaer fx magt -afmagt, autoritet - autoritær, engagement -
passivitet, indflydelse – umyndiggørelse
• komme tættere på en psykologisk forståelse af menneskers udemokratiske reaktioner fx "enten/eller tænkning", frygt, aggression, passivitet
• arbejde med egne erfaringer og cases.
Hele programmet, tilmelding mv.: www.nordvux.net/object/18534/
kursusomdemokratiogmedborgerskab.htm
E-post: Maria.marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: dialog, demokrati
NVL

Innovative læreprocesser i praksis

et kursus for voksenundervisere, -planlæggere, -formidlere, -designere NVL arbejdsgruppen voksenpædagogik arrangerer i samarbejde med Teamacademy Finland, Tietgen kompetencecenter, Danmark og Performer House Danmark, Växsjö universitet et kursus i to moduler i efteråret 2008.

Modul 1. 16-19 september. Læreren som coach i en projektorganiseret institution
Du vil I et eksperimenterende, projektorganiseret undervisningsmiljø bl.a.
• Få førstehåndskendskab til, hvordan du kan bruge et innovativt fysisk læringsmiljø uden klasselokaler til at fremme læring og videndeling
• Få konkrete ideer til, hvordan du kan skabe en inspirerende læringskultur radikalt anderledes en traditionel skolekultur
• Få teoretisk viden og praktisk erfaring med hvordan dialog og læringsteams kan bruges som centrale redskaber i voksenpædagogisk praksis
• Se hvordan deltagernes læringsbehov og pædagogik sammen kan fremme læring og handlekompetence

Modul 2. 21-24 oktober. ”Underviseren på ”scenen”;
- fra træning til performance gennem arbejde med teaterinspirerede æstetiske øvelser”
På modulet vil du træne, øve forskellige arbejdsformer bl.a.
• Mindfullness en måde at øge koncentration, nærvær og effektiv læring
• Kunst-baserede og teaterinspirerede arbejdsformer, der udvikler og styrker lærerrolle og lærerproces
• Lifemap – en narrativ tilgang, udvider og perspektiverer forståelse
• U-modellen – at bruge erindringer og sansning i læreprocesser, Otto Scharmer (Boston Business School) med øget læring

Du vil diskutere og perspektivere metodernes og teoriers anvendelighed i egen praksis og etablere nordisk netværk.

Program udkommer snarest på NVL:s kalender. Kontakt og yderligere information:
Lisbeth Junker Mathiassen ljma(ät)tietgen.dk tlf +45 20289675
Maria Marquard, NVL, maria.marquard(ät)skolekom.dk +45 61339836

E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Norden

Bilda en allians för dem i utanförskap

De nordiska ländernas välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningar har valt olika lösningar för att möta krav om effektivisering och samordning. En utmaning som är gemensam för alla länderna är den växande gruppen sjukskrivna och långtidsarbetslösa som hamnat utanför arbetsmarknaden.

På ett seminarium i Stockholm den 26 maj 2008 Cristina Husmark Pehrsson, socialförsäkringsminister och nordisk samarbetsminister, efterfrågade en allians för att hjälpa människor att komma tillbaka till arbetslivet. Cristina Husmark Pehrsson vill ha samverkan mellan myndigheter, politiker och organisationer för att bistå den som hamnat i utanförskap.
NMR:s nyheter www.norden.org/webb/news/news.asp?id=7897&lang=1

E-post: Antra.Carlsen(ät)cfl.se
Danmark

Ny nationalt center for kompetenceudvikling

Den 15. maj 2008 bliver den danske viden om kompetenceudvikling på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU) samlet ét sted.
Det nationale center for kompetenceudvikling er tiltænkt rollen som et kraftcenter for forskning og analyse og vil blive stedet, hvor politikere, ministerier, institutioner, virksomheder og praktiske brugere af VEU henvender sig, når de har brug for viden om og indsigt i voksen- og efteruddannelsesområdet.
Etablering og drift af Nationalt Center for Kompetenceudvikling i perioden 2008-2010 har været i et EU-udbud, som blev afsluttet i april 2008. Vinderen af udbuddet blev et konsortium under ledelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU). En af centrets vigtige opgaver bliver en samlet evaluering af de 22 voksenvejledningsnetværk, som Undervisningsministeriet har etableret.
Centret kommer til at bestå af forskere og specialister med ekspertise inden for effektstudier, videngenerering, -indsamling og –formidling på VEU-området. Bag centret står Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet (DPU), Anvendt Kommunalforskning (AKF), Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE), Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger (NVR) og med Center for Arbejdsmarkedsforskning (Aalborg Universitet) som underleverandør. DPU vil varetage centerlederfunktionen og stå for den daglige ledelse af centret, der vil blive placeret med adresse hos DPU på Tuborgvej i København. Læs mere www.dpu.dk/site.aspx?p=6641&newsid1=712
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Danmark

Evalueringsrapport om ”Nyt AMU”

AMU (Arbejdsmarkedsuddannelserne) blev i 2001 flyttet fra det daværende Arbejdsministeriet til Undervisningsministeriet. I 2003 blev loven om det nye AMU vedtaget og med virkning fra l. januar 2004. Formålet med loven var at styrke fokus på arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, fleksibilitet i uddannelsesudbuddet og sammenhæng mellem uddannelsen og det, den enkelte lærer i sit job.
Danmarks Evalueringsinstitut har gennemført en evaluering af Nyt AMU og konkluderer bla. at ufaglærte og faglærte har fået et fleksibelt system, der passer til medarbejdernes og virksomhedernes behov. Deltagerne på kurserne er tilfredse, men AMU er endnu for ukendt blandt virksomhederne.
Læs mere:
www.uvm.dk/08/nok.htm?menuid=6410
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Mer om: utvärdering
Danmark

Kampagne om realkompetence

Det er nemmere at få adgang til efteruddannelse, hvis man har fået sine realkompetencer vurderet. Det er hovedbudskabet i en stor kampagne, som det danske Undervisningsministeriet netop har sat i gang.
Ministeriet satser på at knytte partnere og ambassadører for at få budskabet ud. Derfor har de allieret sig med arbejdsmarkedets parter.
”Du kan mere end du tror” og ”Hvorfor lære det samme to gange” er titlerne på to kampagnefoldere. Den første henvender sig til ufaglærte og faglærte arbejdere på LO-området, mens den anden er tiltænkt pædagoger, lærere, socialrådgivere og andre inden for FTF-området.
Kampagnefolderne suppleres med en plakat.
Desuden har ministeriet produceret kampagnematerialer, som faglige organisationer og arbejdsgiverorganisationer selv kan vinkle og målrette til netop deres medlemmer.
Læs mere om kampagne, Ministeriets materiale mv. www.dfs.dk/netavisen/undervisningoguddannelse/
kampagneomrealkompetence.aspx
E-post: Maria.Marquard(ät)skolekom.dk
Finland

Sarkomaa: Målet för universitetsreformen ett regionalt starkare universitetsnätverk

Undervisningsminister Sari Sarkomaa understryker att målet för totalreformeringen av universitetslagen är att stärka verksamhetsmöjligheterna för alla finländska universitet.
- Det är helt enkelt frågan om att universiteten är en allt bättre plats för forskning, studier och undervisning. En central utmaning för högskoleutbildningen är att förbättra utbildningens och forskningens kvalitet. Samtidigt bör högskolornas regionala samhälleliga verkningsfullhet stärkas. Vi vill att alla universitet är så bra som möjligt, sade Sarkomaa i sitt tal vid Uleåborgs universitets 50-årsjubileum den 12 maj 2008.
- Vid sidan av universitetsreformen fortsätter högskolornas strukturella utveckling. Inget universitet läggs ner, men det är klart att ett tätt samarbete och till och med fusioner krävs för att säkra undervisningens och forskningens kvalitet samt för att föda starkare och verkningsfullare högskolor. Genom att ändra strukturerna man också frigöra resurser för undervisning och forskning, konstaterade Sarkomaa.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/
oulunyliopistonjuhla.html?lang=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Finland

Kvalitetspriset för läroavtalsutbildare till Stiftelsen Rinnehemmet och hedersomnämnande till Securitas Ab

Undervisningsministeriet har beviljat kvalitetspriset för läroavtalsutbildare 2008 till Stiftelsen Rinnehemmet som producerar tjänster för utvecklingsstörda. Kvalitetspriset är värt 5 000 euro. Ett hedersomnämnande beviljades säkerhetsföretaget Securitas Ab. Överdirektör Sakari Karjalainen delade ut priset och hedersomnämnandet för undervisningsminister Sari Sarkomaas del den 8 maj i Helsingfors.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/05/oppisopimus.html?lang=sv&extra_locale=sv
E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi
Island

Real kompetence evaluering er en stærk motivation for fortsat læring

Den 22. maj afsluttede 22 kvinder, service fuldmægtige i pengeinstitutter, opgaven Værdien af kompetencer erhvervet gennem arbejde hos Mimir–livslang læringscenter. Opgaven er en fortsættelse af et sameuropæisk Leonardo projekt Value of work som blev afsluttet sidste år med støtte fra Arbejdslivets oplæringscenter.
Begrebet real kompetence validering bruges om den kompetence som individet har tilegnet sig på forskellig måde, fx med en formel uddannelse i skole, erhvervsuddannelse, fritidslæring, arbejdserfaring, aktiv deltagelse i foreninger samt familieliv. Real kompetence evaluering foregår på den måde at individets samtlige kompetencer kortlægges med det mål at de evalueres og anerkendes og ikke mindst bliver synlige for selve individet og alle partere af interesse. Den slags evaluering virker ofte som en motivation for fortsat læring eller udvikling i arbejde. Mange af kvinderne har sat kurs mod et studie i efteråret. 
Det er første gang, man afslutter opgave som denne hos Mimir – livslang læringscenter. Arbejdet startede i januar og var organisering af opgaven i samarbejde mellem Mimir – livslang læringscenter, Arbejdslivets oplæringscenter (FA), Forbundet for medarbejdere i pengeinstitutter (SSF) samt selve pengeinstitutterne. 
Se mere på www.mimir.is.
Anna Vilborg Einarsdóttir
E-post: anna(ät)frae.is
Norge

Heftig debatt om digitalisering og ressurser i bibliotekene

Det pågår for tiden en heftig ressurskamp i den norske biblioteksektoren. Hovedkjernen i debatten er spørsmålet: skal det norske Nasjonalbiblioteket digitalisere ”alt”?
Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt har en budsjettprognose på 40 - 50 mill kroner årlig og omfatter digitalisering av litteratur som for en stor del allerede er gratis tilgjengelig i bibliotekene. - Dette ikke bare er en strid om analyser og strategier, det er i høyeste grad en kamp om ressurser, skriver Norsk Bibliotekforenings leder Anne Hustad og generalsekretær Tore Kr. Andersen, i denne kronikken i Aftenposten: www.aftenposten.no/meninger/debatt/article2437151.ece
Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hsg@vofo.no
Mer om: bibliotek
Norge

Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det positive er at 8 studieforbund har økt antallet gjennomførte kurs fra forrige år, men dessverre har har antallet kurs totalt sett gått ned fra forrige år. Antall kurstimer har også økt i 8 studieforbund, men samlet er det en nedgang i antall kurstimer på 6 %. Hele statistikken for 2007 finner du her: www.ssb.no/voppl/
Hilde Søraas Grønhovd
E-post: hsg@vofo.no
Mer om: folkbildning
Norge

Læring i fokus på NFF-konferansen 18.og 19. november 2008

LÆRING er tema for årets NFF-konferanse (Norsk Forbund for Fjernundervisning og fleksibel læring) som finner sted på Høgskolen i Oslo 18. og 19. november. Hvordan skjer læring? Hva fremmer læring egentlig? Hvordan tilpasse undervisningen til individuelle behov? Er det nødvendig med fleksibel tilrettelegging? Fremmer nett og teknologi læringen? Barn lærer å bruke datamaskinen helt av seg selv - er undervisning unødvendig? Innfallsvinklene er mange og spennende. Arrangør: Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, Norgesuniversitetet, NKS, NKI, ABM-utvikling og REN. For mer informasjon kontakt Torhild Slaatto, slaatto(ät)nade-nff.no
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Sverige

Inrättande av Yrkeshögskola föreslås

Regeringens utredare Anders Franzén föreslår, att all eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan samlas i ett ramverk kallat Yrkeshögskolan. Den kan erbjuda vägar till utveckling för dem som har gymnasiekompetens, men där högskolan inte erbjuder relevanta alternativ.Förslaget ska också medverka till att säkerställa tillgång på sådan yrkeskompetens som efterfrågas av arbetslivet. Ramverket ska administreras av en ny myndighet.

Yrkeshögskolan föreslås bildas med utgångspunkt i de eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan som nu finns. De är den kvalificerade yrkesutbildningen (KY), påbyggnadsutbildning (PU) inom kommunal vuxenutbildning, de kompletterande utbildningarna, samt lärlingsutbildningen för vuxna till vissa hantverksyrken, vilka alla föreslås upphöra som separata utbildningsformer. Därutöver diskuteras möjligheten att korta högskoleutbildningar med svag forskningsanknytning skulle kunna föras över till yrkeshögskolan. Också eftergymnasiala yrkesutbildningar inom folkhögskolan skulle kunna erbjudas kvalitetssäkring inom ramverket Yrkeshögskolan.
Två olika examina föreslås. Den allmänna examen ska benämnas yrkeshögskoleexamen och kräva att deltagaren har fullgjort vad som krävs för att bli godkänd på alla moment i en utbildning omfattande minst 60 veckors utbildning. För kvalificerad yrkeshögskoleexamen ska krävas bl.a. dels att utbildningen omfattar 80 veckor, dels att minst en fjärdedel av utbildningstiden utgjorts av lärande i arbete. Vidare ska krävas ett examensarbete och att anordnaren uppfyller vissa organisatoriska krav. www.regeringen.se/content/1/c6/10/13/62/6fb921b9.pdf

E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Sverige

Det högsta elevantalet någonsin i sfi – 65 000

Läsåret 2006/07 deltog drygt 65 000 elever i svenskundervisning för invandrare, vilket är det högsta antalet som har uppmätts någonsin.
Ungefär 34 000 var nybörjare i sfi, medan övriga elever hade påbörjat sfi ett eller flera läsår tidigare. Antalet nybörjare i sfi 2006/07 var det högsta antalet sedan läsåret 1993/94 då antalet nybörjare var 35 500.
Bland eleverna var arabiska det klart vanligaste modersmålet, över 20 procent av eleverna hade arabiska som modersmål. De därefter vanligaste modersmålen var thailändska och somaliska. Läsåret 2006/07 fanns över 130 språk representerade och många av dessa språk talades bara av enstaka elever.
Av den som startade sfi läsåret 2004/05 hade 62 procent fått godkänt på någon kurs, oavsett studieväg, t.o.m. läsåret 2006/07.
www.skolverket.se/sb/d/1840/a/11747
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: språk, invandrare
Sverige

Valideringsdelegationens rapport på remiss

Valideringsdelegationen har överlämnat sin slutrapport till Utbildningsdepartementet. Rapporten går nu ut på remiss och remissvaren ska vara inkomna till Utbildningsdepartementet senast den 30 maj 2008.
Rapporten beskriver vilket uppdrag Valideringsdelegationen fick, vilka insatser som genomförts, vilka delegationen samverkade med samt vilka förslag delegationen lämnar kring en fortsatt utveckling inom valideringsområdet. Valideringsdelegationens uppdrag var tidsbegränsat under åren 2004 – 2007.
www.skolutveckling.se/innehall/utbildning_arbetsliv_tillvaxt/
vuxnas_larande/validering/
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering
Sverige

Åtta mkr till folkbildningen

I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att folkbildningen tar över vissa uppgifter från Nationellt centrum för flexibelt lärande, som läggs ner 1 oktober. Medel till projekt i syfte att utveckla användningen av distansmetoder inom folkbildningen inordnas i det statliga bidraget till folkbildningen och hanteras därmed av Folkbildningsrådet.  Förslaget innebär att folkbildningsanslaget ökas med drygt 8 mkr från 2009.
www.folkbildning.se/page/398/fbrinfo.htm
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se