page

Danmark

Nyt sekretariat Global platform etableres af mellemfolkeligt samvirke

CPH sker i forlængelse af arbejdet med at udvikle et globalt højskoleprogram, hvor der allerede er tre Global Platforms i Indien, Østafrika og El Salvador samt Mellemfolkeligt Samvirkes træningscenter i Tanzania, TCDC. Den kommende Global Platform CPH skal være krumtappen både organisatorisk og pædagogisk for disse uddannelsescentre samt motor for ekspansion af nye Globale Platforme i verden fremover.
Det er en ambitiøs bestræbelse på at omsætte den fine danske tradition for folkeoplysning til en ny global virkelighed - den "Globale Grundtvig", siger Mellemfolkeligt Samvirkes generalsekretær om det nye hovedkvarter og aktivitetscenter på Nørrebro i København.
Læs mere www.dfs.dk/netavisen/navnestof/globalplatform-globalgrundtvig.aspx?umbNl=5571
E-post: Maria.Marquard@skolekom.dk

Finland

Undersökning visar positiva effekter av studier

Positiva effekter av studier inom den fria bildningen i enskilda personers liv påverkar också arbetslivet och samhällets kostnader för social- och hälsovård.

Studier inom den fria bildningen har mångsidiga och märkbara effekter på både personlig och samhällelig nivå. Detta resultat kom fram i en undersökning som genomfördes av Helsingfors Universitets utbildnings- och utvecklingscenter Palmenia, där man undersökte vilka effekter studier inom den fria bildningen hade i deltagarnas liv. Resultatet baseras på intervjuer och en enkätundersökning som 1744 studerande inom den fria bildningen svarade på.
Till effekterna på individuell nivå hör bland annat fysisk och psykisk hälsa samt en stärkt självkänsla, vilket har återverkningar på familjens och arbetsgemenskapens välmående och i ett vidare perspektiv också på en samhällelig nivå som till exempel genom minskade social- och hälsovårdskostnader.

Den finska textens länk:
www.vsy.fi/doc/Tiedote_Vaikutukset_elokuu08.pdf

E-post: Ingrid.Ronnow(ät)vsy.fi

Island

Skoler fusjonerer

I september 2008 startet elever i Island sine studier i to skoler som formelt ble til ved fusjoneringer den 1. Juli 2008.
Da fusjonerte Islands Universitet og Islands Pedagogiske Universitet. Universitetene fusjonerte under Islands Universitet s navn og merke og samtidig ble ny struktur og administrasjon innledet ved Islands universitetet.  Skolen blir delt i fem vitenskapsområder og det forhenværende pedagogiske universitet danner stammen i det ene, det utdanningsvitenskapelige område. Andre vitenskapelige områder er samfunnsvitenskap, medisin og helsevitenskap, humanistiskvitenskap og teknologisk- og naturvitenskap. 
Den samme dag, 1.juli fusjonerte Islands tekniske skole og Yrkesskolen i Reykjavik og dannet sammen den Tekniske skole, arbeidslivets skole. Skolen er en privat skole som eies av forskjellige aktører i arbeidslivet, Islands fiskarlag, Islandsk Industri, Islands Energi og Vannverk, Rederienes Landsforening og Reykjaviks byggfag. Skolen er den største videregående skole i Island, over to tusen elever, 250 ansatte og mer en førti forskjellige studielinjer. Skolens drift bygger på en ny ideologi, bla. fordi at det er opprettet 11 underskoler, med individuelle ledere og faglig selvstendighet. 
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Ny koordinator for Island i NVL

Arnþrúður Ösp Karlsdóttir starter som ny koordinator i NVL den 1 oktober. Arnþrúður Ösp arbeider som spesialist for FA, Arbeidslivets Opplæringssenter (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins) i Reykjavik som er vertsorganisasjon for NVL på Island. Arnþrúður Ösp fikk en lærerutdanning i Danmark og kunst fra kunst og håndverkskolen i Island. Hun har arbeidet med undervisning og kunst og de siste årene har hun ledet lærerutdanningen på Islands Kunstakademi.
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
E-post: sigrunkri(ät)frae.is

Norge

Gull til Norge

Yrkes-EM i Rotterdam innbrakte to gull til Norge. Det ble seier i fagene grafisk design og frisør.
De elleve nordmennene som deltok høstet medaljer i syv av de åtte fagene de deltok i. I tillegg til to gull ble det to sølv og tre bronse.
Yrkes-EM (EuroSkills) samlet deltakere fra 31 land til konkurranser som gikk over tre dager i september. Deltakerne ble bedømt både individuelt og som lag. Bedømningkriteriene ligger både i kvalitet, kreativitet og evnen til å bli ferdig med arbeidet på tilmålt tid.
Du kan lese mer her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Eldre faller utenfor informasjonssamfunnet

Seniorene, særlig de over 65 år, mangler tilstrekkelig kunnskap til å komme på Internet. Dette går frem av en ny rapport om eldres bruk av bredbånd som er laget på oppdrag av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).
- Bredbånd er veien til et uttall nyttige tilbud og tjenester både innenfor det offentlige og private. Denne kanalen vil bli stadig viktigere, og vi er derfor bekymret over at mange seniorer faller utenfor. Rapporten gir oss ny kunnskap om hvilke grep vi må foreta for å inkludere også denne gruppen i informasjonssamfunnet, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.
Eldre er opptatt av at telekombransjen lager produkter og løsninger som er tilpasset nye brukere og at tilbydere må inkludere installasjonshjelp i produktet. Rapporten konkluderer med bransjen har liten kunnskap om de eldre, har få produkter som retter seg mot eldresegmentet og trenger å tenke nytt i forhold produkter, kundestøtte og service.
Rapporten som er utarbeidet av Norsk Telecom, analyserer hvorfor mange seniorer ikke kjøper bredbånd.
Du kan lese mer her.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Frivillighet også et gode for innvandrere

Frivilligheten er en viktig del av det norske samfunn, og frivillige organisasjoner bidrar til at innvandrere og flyktninger finner seg til rette i samfunnet. Frivillige organisasjoner er viktige og nødvendige bidragsytere for å nå målet om et inkluderende samfunn for alle. Hvordan kan de så best bidra? Det spørsmålet fikk en arbeidsgruppe Arbeids- og inkluderingsdepartementet opprettet våren 2008. Gruppen har presentert en rekke forslag i en nylig utkommet rapport.
Et av forslagene er å bedre samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner, et annet er å utdanne samfunnsguider. Du  finner  flere forslag her (pdf).
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no
Mer om: invandrare

Wikipedia får konkurranse

I januar 2009 vil et nyskapt Store norske leksikon se dagens lys på www.snl.no. Leksikonet blir gratis og interaktivt.
Her vil du finne både kvalitetssikret leksikonstoff og brukerartikler. Kvalitetssikret innhold holder den faglige og gode standard som Store norske leksikon har vært kjent for i 100 år, mens alle som ønsker det kan legge inn brukerartikler på sine interessefelt.
— «Det nye Store norske leksikon skal forene noen av Wikipedias banebrytende ideer med noen av de klassiske leksikonprinsippene - det beste fra to verdener. Det skal være et levende nettsted i stadig endring, og allikevel et leksikon man kan sitere fra i sin semesteroppgave uten å stryke», sier hovedredaktør Petter Henriksen.
E-post: Ellen.Stavlund(ät)vofo.no

Sverige

Yrkesutbildning för vuxna inom komvux

Komvux har oftast en teoretisk profil och allmänna gymnasiekurser erbjuds vanligen i de flesta kommuner. Kommunernas utbud av yrkeskurser är dock betydligt mindre eftersom sådana kurser ofta är väsentligt dyrare att anordna.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att resurser tillförs för att skapa fler platser inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen. Satsningen uppgår till totalt 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, för de närmaste tre åren. För 2009 satsas 200 miljoner kronor, för 2010 satsas 400 miljoner kronor och för 2011 satsas 600 miljoner kronor.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Satsning på invandrarakademiker

I budgetpropositionen för 2009 föreslår regeringen att cirka 100 miljoner kronor satsas på fortbildning för personer med utländska examina. Det är en fördubbling av anslaget på cirka 50 miljoner för i år. Huvuddelen av de nya resurserna kommer att gå till kurser för läkare.
www.regeringen.se/sb/d/10406/a/111416
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Folkbildningsrådet får medel för satsning på kvinnligt entrepenörsskap

Regeringen har beslutat att anslå medel till Folkbildningsrådet för jämställdhetsinsatser inom folkbildningen med särskild inriktning mot kvinnors entrepenörsskap. För 2008 disponeras 2,5 miljoner kronor. Regeringen avser också att tillföra ytterligare 2,5 miljoner för 2009.  Omkring den 20 september kommer folkhögskolor och studieförbund att få information om hur man söker medel för ändamålet.
www.folkbildning.se
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

Yrkeshögskola skapas

Regeringen avser att föreslå att en yrkeshögskola ska inrättas under 2009. Där ska eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte finns inom högskolan samlas. Det gäller bl.a. utbildningar inom den kvalificerade yrkesutbildningen och påbyggnadsutbildningar. Totalt innebär satsningen cirka 1 000 nya platser fördelat på tre år. Regeringen bedömer att kostnaden, inklusive studiestöd, blir 50 miljoner kronor för 2009 och 100 miljoner kronor per år 2010 och 2011.
www.regeringen.se/sb/d/10942/a/111679
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se

NVL

Validation in the Nordic countries

Åsa Hults och Per Anderssons rapport ”Validering i de nordiska länderna - Policy och praktik” finns nu i en engelsk version.
www.nordvux.net/
page/726/nvlsrapporter.htm
  (denna länk går till Rapportsidorna)
www.nordvux.net/
page/6/validering.htm
  (denna länk går till Valideringsnätverkets sida)
E-post: Gun.Lundberg(ät)kristianstad.se
Mer om: validering


RSS

 www.nordvux.net/rss/
76/nyhetsbrev.htm
 - via denna länk får du det nyaste numret av NVL:s Nyhetsbrev som RSS-import.

nmr_se

Publiceringsdag: 30.9.2008

Till NVL:s startsida