page

Nordplus Vuxen -mötesplatser

De nationella organisationerna som administrerar Nordplus Vuxen programmet inviterar till mötesplatsseminarier om nordiskt samarbete och projektutveckling.

Mötesplatser för Nordplus Vuxen projektidéer erbjuder information om Nordplus Vuxen -programmet och insatsområden för 2012, samt möjligheter att diskutera projektidéer och behoven av nordiska partners.

NVL bidrar till informationsseminarier och
• förmedlar relevanta nordiska studier och rapporter;
• informerar om möjligheten att sprida projektresultat genom webbsidan och DialogWeb, samt genom att delta i NVL:s seminarier och konferenser;
• informerar om möjlighet att hjälpa med partnersök i Norden.


Nordplus Voksen Skriveseminar 2012 nu åben for tilmeldinger!

Tilmeld dig skriveseminaret straks og få hjælp til at skrive din ansøgning til Nordplus Voksen programmets kommende ansøgningsfrist 1. marts 2012 – og husk din bærbare computer!

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering afholder i samarbejde med Nordplus kontoret i Litauen, Education Exchanges Support Foundation, skriveseminar for kommende ansøgere til Nordplus Voksen programmets næste ansøgningsfrist 1. marts 2012.

Nordplus Voksen Skriveseminar finder sted d. 20. januar 2012 i Vilnius, Litauen, kl. 10 – 16 (ankomst og registrering fra kl. 9.30).

>>>Tilmeldings/ansøgningsfristen til seminaret er udskydet til 6. januar 2012.

Les mere: HTML 

Ansøgningsformular: HTMLWORD


Nordplus Adult Writing Seminar 2012 now open for signing up!

Sign up for the writing seminar and get guidance in writing your application to the Nordplus Adult programme for the next deadline 1 March 2012 - and do remember to bring your portable computer!

The Danish Agency for International Education, Main Administrator for the Nordplus Adult Programme, organise in collaboration with the Nordplus office in Lithuania, Education Exchanges Support Foundation, again this year the writing seminar for applicants to the Nordplus Adult Learning Programme and its upcoming deadline March 1, 2012.

The Writing Seminar takes place on Friday 20 January 2012 in Vilnius, Lithuania, from 10h to 16h (arrival and registration from 9.30).

>>>The registration deadline for the seminar has been extended to 6th January 2012.

Read more: HTML | PDF

Application form: HTMLWORD


Nordplus Sverige

Internationella programkontoret i samarbete med NVL och regionala organisationer

På temat internationellt lärande i de nordiska och baltiska länderna anordnar Internationella programkontoret i samarbete med NVL och regionala organisationer information om programmet Nordplus. Nordplus går in i en ny programperiod 2012-2016. Dagen innehåller både en genomgång av möjligheterna för skolors internationella samarbete inom programmets olika delar och handfasta råd.

Läs mer och anmäl dig här: HTML  

2011-01-12: Lund
2011-01-18: Umeå
2011-08-02: Göteborg


Mer om: projekt


www.nordplusonline.org


Nordplus Voksen indsatsområden

WWW