page

Expertnätverk


Kring de nordiskt prioriterade teman har expertnätverk bildats och fått utredningsuppdrag. Expertnätverken har också kompetensskapande och policyutvecklande uppdrag.

Aktiva nätverk 2009-2012:

Alfaråd, ett nordiskt nätverk för frågor inom alfabetiseringsområdet
Nordiskt nätverk för fängelseutbildning
Kvalitetsnätverket
Nordiskt expertnätverk för validering

Klicka på länkarna till vänster för mer information.

Fiskebåt, foto: Johannes Jansson /norden.org
Fiskebåt, foto: Johannes Jansson /norden.org