page

Professionella/tematiska nätverk


Tematiska/professionella nätverk har bildats på initiativ från sektorer inom vuxnas lärande, eller inom ett tema i något av de nordiska länderna som är av nordiskt intresse. Detta betyder också att nätverket kan ha funnits länge. Koordinatorns uppgift blir då att bredda nätverket till alla nordiska länder, möjliggöra förnyad aktivitet eller en klarare inriktning i arbetet eller ge stöd så att det man länge tänkt sig eller planerat förverkligas.

Aktiva nätverk 2009-2012

Nordiskt Distansnätverk med fokus på e-learning
Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning
Nordisk Netværk for Voksenvejledning
Nätverket Äldre i arbetslivet

Klicka på länkarna till vänster för mer information.

Fiskebåt, foto: Johannes Jansson /norden.org
Fiskebåt, foto: Johannes Jansson /norden.org