page

Arbetsgrupper


Arbetsgrupper bildas av NVL och utför ett konkret uppdrag under en begränsad tid. Arbetsgrupper kan också bildas med syfte att etablera ett nätverk.
Fiskebåtar, foto: Johannes Jansson /norden.org
Fiskebåtar, foto: Johannes Jansson /norden.org