page

Nordisk arbeidsgruppe for kompetanseutvikling samt forskerteam


Aktuelt 2012

NVL bidrar til kompetanseutvikling innefor forskjellige områder av voksnes læring i de nordiske landene gjennom tverr – sektoriell utveksling av erfaring mellom fagfolk fra forskjellige områder. I løpet av året arbeider forskerteamet og redaktører med utgivelse og presentasjon av resultatene. Det arrangeres nasjonale seminarier hvor Ingegerd Green i samarbeide med respektiv medlem av forskerteamet presenterer både sluttproduktet og forskerteamets rapport.  
 • Forskerteamet ferdiggjør rapport med resultatene fra analysen
 • Sluttprodukt med konklusjoner og anbefalinger skrives og utgis
 • Begge produkter presenteres på nasjonale seminarier i alle landene  

  Arbeidsgruppe:
  Danmark
  Peter Müller, VUC, Nordjylland Aalborg

  Island
  Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter, Reykjavik

  Sverige
  Ingegerd Green, Göteborg

  Forskerteam:
  Danmark
  Anne Liveng, Roskilde universitet

  Finland
  Jyri Manninen, Jyri Manninen, Universitet i østre Finland

  Island
  Hróbjartur Árnason, Islands universitet

  Sverige
  Ingegerd Green, Göteborg

  Ansvarlig NVL koordinator IS
  Sigrún Kristín Magnúsdóttir, Arbeidslivets opplæringssenter


NORDIC LIGHT ON ADULT LEARNING

Var overskriften for et arbeidsseminar dagene 8. og 9. september 2011, i regi av NVL´s kompetanse prosjekt 2009-2012 i Lund, Sverige
 
Der 40 mennesker fra forskjellige miljøer og alle nordiske land var aktive og glade deltakere. Arbeidet i NVL’s kompetanseprosjekt dreier seg om at samle lærings eksempler fra alle de Nordiske landene og analysere god praksis. Analysen ble satt frem i en foreløpig rapport som ble sendt til alle som hadde registrert seg for seminaret. Målet med Lund-seminaret var å gi deltakerne en konkret mulighet til å kommentere, diskutere spørsmålene og analysen som forskningsgruppen hadde gjort så langt. Rapporten blir offentliggjort og presentert 2012 sammen med prosjektets sluttprodukt.


Visby hamn, foto: Johannes Jansson/norden.org
Visby hamn, foto: Johannes Jansson/norden.org

Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF (uppd. 5.3.2012)


Tema: Kompetensutveckling
WWW


Ny rapport (maj 2012)

8 framgångsfaktorer
från nordiska utbildningsprojekt som möter utmaningar i samhället