page

Arbejdsgrupper om forskning

NVL’s arbejdsgrupper om forskning har til opgave at fremme kontakt og samarbejde mellem forskere og praktikere og formidle aktuel forskning indenfor området voksnes læring i Norden. For at sikre aktualitet og kvalitet etableres tematiske og tidsbegrænsede arbejdsgrupper med forskere fra de nordiske lande. Arbejdsgrupperne indsamler og formidler aktuel viden om det enkelte tema, forskningsmiljøer, litteratur mv. igennem NVL’s webpage. Der gennemføres i samarbejde med andre aktører nationale eller nordiske seminarer og konferencer, hvor praktikere og forskere diskuterer udvalgte temaer.
Forskningsnetværkets temaer er valgt, så de følger op på og supplerer eksisterende nordiske aktiviteter.

Aktuelt 2012

I 2012 afslutter NVL et tematisk arbejdsgruppe indenfor forskning og etablerer grupper omkring to nye temaer
”Non-formel voksenuddannelse” - det tematiske forskernetværk etableredes i 2011 i samarbejde med VSY i Finland, der under det finske formandskab havde fået midler til at beskrive relevante forskningstemaer, der kunne belyse området. Arbejdsgruppens beskrev den aktuelle forskning i Norden samt foreslog mulige nye forskningstemaer indenfor området. Resultater og anbefalinger indgik i en forsker-praktiker konference i Helsingfors december 2011. Arbejdsgruppen havde et afsluttede møde i marts måned.

”Innovation”. En arbejdsgruppe med temaet ”Innovation med fokus på voksnes læring og kompetenceudvikling” etableres i starten af foråret.
Arbejdsgruppen har et møde i foråret, hvor de diskuterer og efterfølgende bekriver aktuel forskning og perspektiver på temaet. Temaet innovation relateres til det norske formandsskabs nordiske konference om samme tema i Oslo i juni. Arbejdsgruppens deltagere giver faglig feedback og input til konferenceplanlægningen og flere deltagere indgår som keynotespeakere, chairs og oplægsholdere på konferencen. Arbejdsgruppen eller repræsentanter fra gruppen deltager  i et fælles møde med arbejdsgrupperne om  voksenpædagogik og etnisk entreprenørskab i efteråret.

Temaet integration fortsættes men i 2012 med fokus på ”Etnisk entreprenørskab, transnationale kompetencer, -iværksættere og translearn”. Arbejdsgruppen etableres i foråret 2012 og planlægger et nordisk arbejdsseminar om temaet. Seminaret gennemføres i samarbejde med andre arbejdsgrupper og netværk i NVL.

Mødekalender

Arbejdsgruppe om ”Nonformal - adult education.”
7.-8.marts Afsluttende møde

Arbejdsgruppe om innovation.
Jan.-feb. Gruppen etableres
13. marts møde i København
Marts –maj. Tekster og materiale til web page færdiggøres.
4.-5. juni arbejdsgruppen deltager i den nordiske konference om innovation i Oslo.

Arbejdsgruppe ”Integration med fokus på etnisk entreprenørskab”.
Foråret 2012 - etableres og afholder første møde
Efteråret 2012 afholder andet møde nu med alle forskere planlægger webtekster og seminar.
Efteråret 2012 gennemfører i samarbejde med andre netværk et arbejdsseminar.


Mer om: forskning

Verksamhetsplan 2012
HTML | PDF (upd. 12.4.2012)

Faktablad: Innovation
PDF

Faktablad: Integration
PDF

Faktablad: Voksenpædagogik
PDF