page

Arkiverade evenemang

Möte med Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning

(2009-01-26 till 2009-01-27)

Plats: Stockholm

Vid mötet kommer bl.a. att diksuteras kvalitetsbegreppet i vuxnas lärande samt den nordiska konferensen i Reykjavik i september.
Läs mer »

Skriveseminar - en hjælp til at skrive Nordplusansøgninger

(2009-02-02 till 2009-02-02)

Plats: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K

Hovedadministratoren for Nordplus Voksen programmet, CIRIUS og Netværk for Voksnes læring NVL giver hermed et tilbud om vejledning til potentielle ansøgere til Nordplus Voksen projekter i forbindelse med næste ansøgningsfrist til Nordplus Rammeprogra...
Läs mer »
Mer om: projekt

User Friendly Webconferencing Platforms

(2009-02-16 till 2009-02-16)

Plats: Online Webconference

We would like to draw your attention to a Webinar and online discussions on user friendly webconferencing platforms on Monday 16th of February at 12:00 Norvegian time.

Have you wondered how you could more often meet your distance learners? ... .....
Läs mer »
More information (pdf)

Nordisk konferanse om små håndverksfag

(2009-03-03 till 2009-03-04)

Plats: Maihaugen, Lillehammer, Norge

Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd å igangsette en utredning om de små håndverksfagenes situasjon i Norden, og om muligheten for å etablere et nordisk samarbeid om opplæring og utdanning innenfor disse fagene.
Läs mer »
Program og invitasjon (pdf)
Mer om: utveckling

Hva skal en voksenlærer kunne?

(2009-03-05 till 2009-03-06)

Plats: Folkeuniversitetet Oslo, Torggt. Oslo Sentrum

På det voksenpædagogiske seminar vil erfarne oplægsholdere og deltagere diskutere og perspektivere pointer og resultater. Formålet er, at NVL arbejdet videregives til nordiske voksenpædagogiske institutioner, der kan og vil arbejde videre med etabler...
Läs mer »

Feminismen i Norden

(2009-03-13 till 2009-03-15)

Plats: Köpenhamn

NSU organiserar ett särskilt ad-hoc seminarium i Köpenhamn, Danmark 13e - 15e mars, 2009. Seminariet kommer att ta upp frågor och problem inom forskningen kring feminismen. Se mer om call for papers och seminariets innehåll på: http://nsuweb.net/url/...
Läs mer »

Quality and Development in Nordic Higher Education

(2009-04-16 till 2009-04-17)

Plats: University of Iceland, Main building, Reykjavík

The aim of the conference is to bring together the combined efforts of experts from Nordic higher education institutions and Nordic quality assurance agencies to create a forum to discuss the quality of higher education in the Nordic countries and th...
Läs mer »

Communication, Collaboration and Creativity

(2009-04-22 till 2009-04-24)

Plats: University of Southern Denmark, Odense

The Third Nordic Conference on Adult Learning

The conference is a meeting-place for Nordic researchers, but we hope to see researchers from a wide range of countries and from different corners of the world. The conference is a sequel to the Nordic...
Läs mer »

25 miljoner i potten

(2009-04-27 till 2009-04-27)

Plats: Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Bålsta

Välkommen till ett seminarium om vägen framåt för den nordiska språkförståelsen med fokus på de skandinaviska språken men där vi också diskuterar hur övriga språk tas in i den nordiska språkförståelsen.
Läs mer »
Mer om: språk

Vårkonference

(2009-04-28 till 2009-04-29)

Plats: Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

Temaet for konferencen er "Folkehøjskolens kerne og dokumentation af udbyttet af et højskolekursus"
Läs mer »
Mer om: validering

On the go - mobil teknologi til læringsbrug

(2009-05-28 till 2009-05-29)

Plats: København

Den 28. – 29. maj 2009 sætter NVL fokus på m-læring: Vi stiller ind på mobile teknologiers modenhed i lyset af uddannelse og undervisning, og vil bringe viden på bordet, som er god at have i bagagen, når man arbejder med m-læring. I år i samarbejde m...
Läs mer »
Program (pdf)

Valideringsseminarium i Helsingfors

(2009-06-11 till 2009-06-12)

Plats: Paasitorni, Helsingfors/Helsinki

Tilaisuudessa on mahdollisuus kuulla, tutustua ja keskustella mm. aiemmin opitun tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluista ja menetelmistä, ohjauksesta ja sen merkityksestä asiassa, osaamisen tasoista, miten aiemmin opitun tunnistaminen ja tunnustam...
Läs mer »
Lisätietoja (pdf)
Mer om: validering

NSU:s sommarsession

(2009-07-19 till 2009-07-26)

Plats: Tyrifjord Hotel i Norge

Se mer om sessionen på: http://nsuweb.net/url/?id=10. Våra keynote speakers är redan bokade, prof. Steven Shaviro och prof. Peter Wagner, http://nsuweb.net/url/?id=103.
Läs mer »
Mer om: folkbildning

Make evaluation your good friend

(2009-08-26 till 2009-08-28)

Plats: Middelfart KursusCenter, Funen, Denmark

Counsellors, trainers and researchers from the Nordic countries are
invited. The purpose of the conference is to continue the concepts
of sociodynamic counselling and to develop new ways of thinking.
Besides from that we want to continue building ...
Läs mer »
Programme, more information (pdf)
Mer om: vägledning

Nordisk konferens om kvalitet i vuxenutbildning

(2009-09-10 till 2009-09-12)

Plats: Reykjavik

Konferensen vänder sig till dig som är skolledare eller pedagog inom allmän vuxenutbildning, språkundervisning för invandrare eller specialutbildning för vuxna (Särvux i Sverige).
Läs mer »
Program, mer info (pdf) , upd 24.6.2009

Dialogkonference om Helhedsorienteret Uddannelsespolitik

(2009-09-22 till 2009-09-23)

Plats: Grand Hotel Reykjavik

Dialogkonferencen indgår som en del af initiativet "Lære- og dialogforum", som er en del af Nordisk Ministerråds satsning på globalisering. Med lære- og dialogforum sætter Nordisk Ministerråd fokus på at anvende den moderne viden om læring til at ska...
Läs mer »

Training Needs Assessment

(2009-09-28 till 2009-10-01)

Plats: Reykjavík, Island

Training Needs Assessment: Læreren som kursusdesigner – i arbejdsfeltet mellem uddannelsesinstitution og virksomheder.
Fra underviser til læringsdesigner – om at skræddersy læringsforløb for ansatte i virksomheder.

Kurset er målrettet nordiske vo...
Läs mer »
Mer information (pdf)

Aktivt medborgarskap i Europa

(2009-09-29 till 2009-09-30)

Plats: Världskulturhuset, Göteborg

Runt 20 seminarier, kulturinslag och möten kommer att utmynna i konkreta förslag till Sveriges regering, som under hösten 2009 är ordförande i EU, om hur vi kan vara aktiva medborgare i Europa genom folkbildning.
Läs mer »

Turning Learning - En konferens om lärande i arbetslivet

(2009-10-01 till 2009-10-02)

Plats: Malmö Högskola, Sverige

Människors kunskaper och erfarenheter används inte på arbetsplatser i
tillräckligt hög grad idag. Vi går miste om en stark utvecklingskraft
som både främjar den ekonomiska utvecklingen och ökar människors
arbetsglädje. På konferensen Turning Learn...
Läs mer »

Nordisk Forum – innovasjonsarena innen mangfold i arbeidslivet

(2009-11-05 till 2009-11-05)

Plats: HSH, Henrik Ibsens gate 90, Oslo, Norge

Nordisk Forum er en innovasjonsarena der man kan presentere og dele gode prosjekter med bedrifter, konsulenter, utdanningsinstitusjoner og andre som arbeider med mangfoldsutvikling i arbeidslivet.
Läs mer »

Med Norden som kunnskapsarena

(2009-11-17 till 2009-11-17)

Plats: Høyres Hus, Stortingsgaten 20, Oslo

Hva kan gjøre Norden til en global vinnerregion?
Hvilke behov er det for kompetanseheving i de ulike nordiske landene?
Hvordan har finanskrisen påvirket arbeidslivet i Norden?
Personer med kompetanse innenfor arbeidsmarkedet /voksenopplæring, i hv...
Läs mer »
Invitasjon (pdf)

Læring i arbejdsliv

(2009-11-23 till 2009-11-24)

Plats: Nordisk Ministerråd, Store Strandstræde, 18 1255 København K, Denmark

For at sikre en kvalificeret formidling, der bedst muligt dækker de enkelte landes væsentligste resultater, projekter, litteratur, kontaktpersoner mv., inviteres centrale personer til et nordisk møde, hvor information om og status på området samles o...
Läs mer »
Mer om: forskning