page

Arkiverade evenemang

Kunnskap – en utfordring for bedriftens fremtid

(2007-01-09 till 2007-01-09)

Plats: Hønefoss Næringspark

NVL arrangerer i samarbeide med Hønefoss Næringspark og Prosjektet Læring i Arbeidslivet (NordPlus Voksen) et seminar om kunnskapsutvikling i småbedrifter.


Läs mer »
Invitasjon (pdf)

Informationsdag om NVL och Nordplus VUXEN

(2007-02-02 till 2007-02-02)

Plats: Stockholm

Vad händer inom Nordiska ministerrådets satsningar på vuxnas lärande – Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande, NVL och Nordplus Vuxen?


Läs mer »

Fafo-konferans Likhet, mangfold og inklusjon: De nordiske modellenes utfordringer i en globalisert økonomi

(2007-02-15 till 2007-02-16)

Plats: Oslo

15-16. februar 2007 markeres Fafos 25-årsjubileum med en todagers internasjonal konferanse om de nordiske arbeids- og velferdsmodellenes utvikling og utfordringer, og globaliseringens konsekvenser for menneskelig trygghet og velferd.
Läs mer »

Nordisk konferens om validering den 7-8 mars 2007

(2007-03-07 till 2007-03-08)

Plats: Köpenhamn

NVL:s nordiska expertnätverk för validering genomför i samarbete med bl.a Linköpings universitet en komparativ studie om validering i de fem nordiska länderna. Denna studie kommer att presenteras vid en konferens i Köpen
Läs mer »
Mer om: validering

Tavs viden - kan man godt sige noget om

(2007-03-08 till 2007-03-08)

Plats: Danmarks Pædagogiske Universitet, Festsalen 1.sal

Learning Lab Denmark inviterer til konference om tavs viden

Igen i år inviterer vi til konferencen Agora, hvor vi deler den viden, vi har opbygget her hos Learning Lab Denmark. I år har vi rettet fokus mod tavs v
Läs mer »

Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe

(2007-03-15 till 2007-03-17)

Plats: Turku, Finland

Welcome to the 35 th annual Congress of the Nordic Educational Research Association on 15-17 March 2007. The congress will be held in Finland at the Faculty of Education at the University of Turku. The NERA Congress will have a multifaceted scientifi
Läs mer »

Vuxenutbildning i utveckling

(2007-03-20 till 2007-03-21)

Plats: Linköping

Konferensen vänder sig till alla som arbetar med vuxnas livslånga och livsvida lärande inom komvux, studieförbund, folkhögskolor, universitet och högskolor, folkbibliotek, utbildningsföretag samt
tjänstem&
Läs mer »

I krydsfeltet mellem ungdomskulturer og vejledning

(2007-03-21 till 2007-03-21)

Plats: Hotel Scandic Copenhagen, ved Planetarium

Heldagskonference på Hotel Scandic Copenhagen, ved Planetarium

Oplægsholdere:
o Thomas Ziehe, professor i pædagogik ved Hannover Universitet, Tyskland
o Per Schultz Jørgensen, dr. phil. fra Københav
Läs mer »

Nordisk flerkulturell verdiskapningskonferanse

(2007-03-22 till 2007-03-23)

Plats: Union Scene, Grønland 68, 3045 Drammen

Innvandrere representerer en stor menneskelig kapital. Behovet for flerkulturell erfaring er nødvendig i en globalisert verden.
22.og 23.mars belyser konferansen Nordisk flerkulturell verdiskaping den merverdi dynamikken i et flerkulturelt
Läs mer »

Se til venstre, der er en svensker – Se til højre, der en dansker

(2007-03-22 till 2007-03-22)

Plats: Ungdommens Uddannelsesvejledning København, Korsgade 30, 2200 København N

Studie og Erhverv, Karriärforlaget og Vägledarkompetensen arrangerer en dag for danske og svenske vejledere med fokus på uddannelses- og erhvervsvejledning, så vejledere på begge sider af Øresund kan få et bed
Läs mer »
Mer om: vägledning

Sökvägar till folkbildningens historia

(2007-03-28 till 2007-03-28)

Plats: Lokal U15 i C-huset Ingång 20, Linköpings universitet, Sverige

Seminariets syfte är att väcka intresse för folkbildningens historia och inspirera forskare och folkbildare att använda Svensk folkbildningsbibliografi (1850–1950). Den bygger på ett unikt material insamlat av Åk
Läs mer »

Uddannelses- og erhvervsvejledning i udvikling - professionalisering og samarbejde

(2007-03-28 till 2007-02-28)

Plats: Quality Hotel, Høje Taastrup

Konferencen fokuserer på vejledningsreformen og de seneste års politiske tiltag på vejledningsområdet. På konferencen gives overblik over initiativerne, og der gøres status over de forskellige undersøgelser
Läs mer »
Mer om: vägledning

Meaning, Relevance and Variation

(2007-04-17 till 2007-04-19)

Plats: Linköpings Universitet

Vi inbjuder dig härmed till konferensen:

MEANING, RELEVANCE AND VARIATION – THE SECOND NORDIC CONFERENCE ON ADULT LEARNING

April 17th – 19th 2007, Linköping University
 
Researchers in adult, hig
Läs mer »

DEMOS möte

(2007-04-23 till 2007-04-23)

Plats: Tórshavn, Färöarna

Gode venner i NVL og ABF i Norden

I inviteres hermed til inspirerende samtale og debat om start på det opfølgende arbejde på DEMOS projektet, hvor vi gerne vil ud og prøve de forskellige metoder og forslag til ak
Läs mer »

Najonal konferanse om validering i Island

(2007-05-04 till 2007-05-04)

Plats: Reykjavík

Foredrag og workshop om validering på Nordica hotel, Reykjavik den 4. mai 2007. Arbeidslivets Opplæringssenter, NVL Island og NVL's valideringsekspertverk samarbeider om em konferanse om validering, nordiske og evropeiske erfaringer og ut
Läs mer »
Program (pdf)
Mer om: validering

Learning in the Workplace

(2007-05-23 till 2007-05-24)

Plats: FUHU conferencecenter, Copenhagen, http://www.fuhu.dk

The conference Learning in the Workplace is arranged by NVL´s Distance network, the Danish Ministry of Science, Technology and Development, CFL, FLUID, NFF, the Nordflex project , SVERD and STUS, and it is taking place in Wonderful Copenha
Läs mer »
Programme (pdf)

Carl Cederblads minnesfond stödjer forskning om svensk folkbildning

(2007-05-25 till 2007-05-25)

Carl Cederblads minnesfond, som förvaltas av Uppsala universitet, instiftades 1955 i syfte att ”belöna eller möjliggöra vetenskapliga undersökningar om folkbildning, företrädesvis det svenska folkbildningsa
Läs mer »

Mer om: forskning

Vuxenutbildning i fokus

(2007-06-18 till 2007-06-19)

Plats: Bräcke

Inom projektet Kompetenskompassen har finska, norska, danska och svenska vuxenutbildare samarbetat för att dels undersöka vilka kompetensutvecklingsbehov vuxenutbildare i de nordiska länderna har, dels kartlägga bästa metoder
Läs mer »

Stipendium för Stockholmsforskning

(2007-06-01 till 2007-06-01)

Södermalms Arbetareinstitut, vilket instiftades som föreläsningsförening och folkbildningsinstitut 1882, utlyser härmed ett stipendium på 50.000 kronor till forskare som bedriver eller har bedrivit forskning kring St
Läs mer »

Mer om: forskning

Nordisk konferens för vuxenutbildning

(2007-09-13 till 2007-09-15)

Plats: Kristianstad

För Dig som vill utveckla lärandet - lyssna till intressanta föreläsare – knyta kontakter med vuxenutbildare i hela Norden. Konferensen vänder sig till dig som är skolledare eller pedagog inom allmän vuxenu
Läs mer »

Att skriva nordiskt? Att skriva fritt!

(2007-09-15 till 2007-09-15)

Plats: Se bifogad fil för mer information

”En nordisk tankesmedja där tankar smids till ord – en verkstad för skrivarglädje”
Du har här en fantastisk chans att delta i denna nätbaserade kurs i att skriva fritt och kreativt tillsammans med andra
Läs mer »
Mer om: studiecirkel

Konferance i um kompetancer og arbejdsmuligheder for dem, som har kort eller ingen uddannelse

(2007-09-25 till 2007-09-25)

Plats: Nordens Hus, Tórshavn

Konferance i Nordens Hus om kompetancer og arbejdsmuligheder for dem, som har kort eller ingen uddannelse.

Konference om uddannelsesmuligheder for dem som ikke har vidergående skolegang efter afsluttet folkeskole.
Tirsdagen 25. sept. 2007 kl. 09....
Läs mer »

VuxPed Forum 2

(2007-09-27 till 2007-09-28)

Plats: Hässleholm, Sverige

<p>Det f&ouml;rsta Vuxped Forum startade p&aring; et arbejdsm&oslash;de i H&auml;ssleholm september 2006. Fire opl&aelig;g gav inspireret af rapport fra nordisk ministerr&aring;d forskellige perspektiver p&aring;, hvilke kompetencer norden i fremtide...
Läs mer »
Inbjudan och program (pdf)

Seminar om framtidskompetanse

(2007-10-18 till 2007-10-18)

Plats: Voksenåsen, Norge

Den nordiske velferdsmodellen har vært et viktig grunnlag for den positive utviklingen i Norden. For å kunne ta vare på de verdiene den representerer i en tid preget av hard konkurranse og globalisering, er kompetanse og bæredyktighet en stor utfordr...
Läs mer »
Program (pdf)

Bærekraft og folkeopplysning

(2007-10-22 till 2007-10-22)

Plats: Oslo, Norge

NVL, Nordisk Nettverk for Voksnes Læring og Stiftelsen Idébanken samarbeider om et Seminar/Workshop i

Oslo 22. Oktober.
Seminaret har to hensikter
1) Å bygge et nordisk nettverk. Med nettverket ønsker vi å styrke folkeopplysningens og de fri...
Läs mer »

Anerkendelse af realkompetence - livslang læring på tværs

(2007-10-23 till 2007-10-23)

Plats: Köpenhamn, Den Sorte Diamant

Konferencen, der sætter fokus på de nye muligheder for, at den enkelte borger kan få vurderet og anerkendt sine realkompetencer i forhold til voksen- og efteruddannelse.

Läs mer »

Þankabanki um færni til framtíðar frá sjónarhóli símenntunar (Seminarium om framtidskompetenser)

(2007-10-25 till 2007-10-25)

Plats: Grand hótel, Háteigi

Þankabankinn hefur greint færni í þrjá meginþætti: starfsfærni, félagslega færni og persónulega færni. Þessir þrír meginþættir auðvelda skipulagningu á markvissri fullorðinsfræðslu í framtíðinni. Í lok skýrslunnar setur þankabankinn fram sameiginlega...
Läs mer »
Program på isländska (pdf)

Da dannelsen gik ud

(2007-10-26 till 2007-10-26)

Plats: Askov Højskole, Maltvej 1, 6600 Vejen

Nordisk-Europæisk Akademi indbyder hermed til konferencen

”DA DANNELSEN GIK UD - nordisk folkeoplysning og foreningsliv i skyggen af livslang læring og kompetencetænkning”, fredag den 26. oktober 2007, kl. 13 – 17 på Askov Højskole, Maltvej 1, 66...
Läs mer »
Program, mer info
Mer om: folkbildning

Seminarium om framtidens kompetenser

(2007-10-29 till 2007-10-29)

Plats: Riksdagshuset, Helsingfors

Seminariet var en del av serien där NTT:s rapport presenteras. Nedan presentationer av Anita Rubin (ppt), Leena Jokinen (pdf), Saana Siekkinen (pdf), Satu Ågren (pdf) och Outi Mäkelä.
Läs mer »

Seminarium om framtidens kompetenser

(2007-10-31 till 2007-10-31)

Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Strandgatan 1A, 22100 Marieham

Inom ramen för NVL har flera expertgrupper verkat sedan starten 2005. En av dem är den nordiska tänketanken – en tankesmedja – som haft i uppdrag att arbeta med följande frågor:
• Näringslivets utveckling i Norden
• Vilket arbete ska utföras i fram...
Läs mer »
Mer information och program (pdf)

CALL FOR PAPERS till Mimers årliga forskarkonferens

(2007-11-06 till 2007-11-07)

Plats: Se: www.liu.se/mimer

Till Mimers nätverk
CALL FOR PAPERS till Mimers årliga forskarkonferens
DEADLINE 1 oktober 2007

Mimer inbjuder i samarbete med Institutionen för ABM (Arkiv, bibliotek och museér) vid Uppsala u
Läs mer »

Mer om: forskning

Seminar om Fremtidens Kompetencer

(2007-11-14 till 2007-11-14)

Plats: FUHUs konferencecenter, Fiolstræde 44, København, Danmark

Se bilagor för mer mer information
Läs mer »

Aktivt medborgerskab fra voksenundervisningens synsvinkel

(2007-11-16 till 2007-11-16)

Plats: Nordens hus i Reykjavik

DEMOS står for antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i Norden. DEMOS er et reslutat af en nordisk tænketanks arbejde, på Nordisk ministerråds vegne som startede i 2006. Med DEMOS startkonferencen i Danmark begyndte en bredt diskuterende...
Läs mer »
Inbjudan (pdf)

Seminarium om framtidens kompetenser

(2007-11-20 till 2007-11-20)

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Seminariet är inställt pga för få anmälda. Vi återkommer med ny tid!


För att skapa inspirerande diskussionsprocesser om framtidens kompetenser ur ett livslångt lärande perspektiv och lämna underlag för nordisk och nationell policyutveckling etab...
Läs mer »
Program och bakgrundsinformation (pdf)