Flexibelt lärande

 

 
Flexibelt lärande är ett lärande där ramarna i så hög grad som möjligt anpassas efter den enskilde individens behov och nivå. Flexibiliteten kan bestå i anpassning av tid, plats, tempo, lärstil och ett val om man vill utbilda sig enskilt eller i grupp. Det flexibla lärandet skall också länka samman den formella utbildningen med den informella och

 

 
stimulera till livslångt lärande. Läraren i den flexibla lärmiljön förmedlar endast information genom vilken eleven själv bygger sin kunskap. Därför är endast målet med utbildningen utstakat, men inte den exakta vägen fram till denna kunskap. I det flexibla lärandet blir därför nyckelord dialog, interaktion och reflektion. 

 


Svenske prinsesse.jpg
Victoria imponerades
Kronprinsessparet var i Kalmar för att hitta goda exempel på mottagande av nyanlända.

coldHawaii
”Cold Hawaii” -hanke motivoi opiskelemaan Tanskan rannikolla
Cold Hawaii on vuoden 2015 aikuiskoulutuskeskusten koulutuspalkinnon voittaja.


Vi-vi-vi-generationen
Unge, digitale indfødte er ikke en mig-mig-mig-generation af selvcentrerede superindividualister.

AnnBild.jpg
Drömmen blev sann
Ann läste sitt första år av sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland, men möttes av en verklighet där ekvationen studier, familj och ekonomi inte riktigt ville gå ihop.

Undervisning
En MOOC i åtta steg
Voksne i de nordiske land som lærer å lese og skrive har ikke klaget på lærerne, men lærerne selv vil gjerne øke sin kompetanse

EgedeSimonsen_web
Studerende på distancen
I Grønlands sydligste by Nanortalik bor Egede Simonsen.

Forside_rapport_MOOC
MOOC for nordisk lærerutdanning innen grunnleggende ferdigheter for voksne?
Denne mulighetsstudien vurderer om etablering av MOOCs eller andre åpne nettbaserte utdanningstilbud på nordisk nivå kan være en god løsning på etterutdanningsbehovet hos lærere innen grunnleggende litterasitet (alfalærere).

NVL_MOOC_report_eng.PNG
MOOC for Nordic education for teachers
A MOOC is a good way to offer further training for basic skills' teachers in the Nordic countries. This report explains how and why.

Utdanning_distrikt
Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
I løpet av 2011 og 2012 har Distans-nettverket arbeidet, på oppdrag fra NVL, med å kartlegge hvordan IKT og fleksibel tilgang til læring kan anvendes ...