Foto: Dom Fou
Nyheter Island
09-05-2021 

Færre deltog i ikke-formel læring i 2020

Deltagelsen i ikke-formel læring er faldet i forhold til de seneste år. Samtidig deltog flere i formel uddannelse i 2020 end året inden.

Foto: Karolina Grabowska
Nyheter Danmark
06-05-2021 

Bæredygtighed et prioriteret tema i folkeoplysningen

Dansk folkeoplysnings samråd, har i disse år et stærkt fokus på bæredygtighed forstået som både klima, grøn omstilling, biodiversitet samt som et bæredygtigt samfund, der sikrer mennesket som individ og medborger.

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til NMRs Visjon 2030
Rapporter Norden
13-04-2021 

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til NMRs Visjon 2030

NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

Rapporter Norden
19-03-2021 

Årsrapport 2020

NVL:s Årsberättelse redovisar resultat inom alla nordiskt prioriterade teman enligt uppdrag från Nordiska Ministerrådet. NVL presenterar resultat från nätverkssamarbetet, samt beskriver förmedling och implementering av resultaten både nordiskt och på nationell nivå.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Alfa og digital resurser

Alfagodigital

Afagodigital är en metodisk hjälp för opplæringen i grunnleggende literasitet som sträver att inkludere digitale lese- og skrivepraksiser fra starten av.

Digital learning and participation

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning.

Formandsskab

Finland 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.

Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Läs artikel om ordförandeskap 2021

Program för Finlands ordförandeskap 2021

30-03-2021 

Hva gjør vi med ensomheten?

En av Norges mest kjente kvinner (84), psykolog, som har frontet menneskerettigheter og kvinners likestilling et helt liv, og ikke minst hatt betydningsfulle internasjonale verv, innrømmet i et intervju at hun i vinter brøt sammen i gråt, overveldet av savn og ensomhet.

NVL-bloggen
04-03-2021 

Kvinde, kend din karriere!

Hvilket tøj er det rette? Hvordan bør jeg opføre mig? Hvordan er man kvinde på ”den rigtige måde” i ens profession?

NVL Resultater