NN - norden.org
Nyheter Sverige
21-03-2019 

Folkbildningsrådet föreslår en särskild lönesatsning för lärare inom Sveriges folkhögskolor

Folkbildningsrådet menar att kompetensutvecklingen inom folkhögskolan är eftersatt och att det finns stora behov för att klara den framtida kompetensförsörjningen.

Foto: Pexels
Nyheter Sverige
19-03-2019 

Skolinspektionen ser brister i sin nya granskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

I sin nya kvalitetsgranskning av kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i 30 olika kommuner konstaterar skolinspektionen att det finns flera områden där huvudmän och rektorer har svårt att leva upp till målen om flexibilitet och individanpassning.

Rapporter Norden
04-03-2019 

Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Rapporter Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

NVL-bloggen
21-03-2019 

Videre

Videre er et ord som – I alle fall på norsk – peker både framover og utover. Det gjelder å komme

NVL-bloggen
13-03-2019 

Nordisk fellesskap, fordi fellesskap fungerer

Her hjemme i Oslo har vi flere skap. Vi har selvfølgelig et nøkkelskap og vi har et bra vennskap

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet