Om NVL Nyheter Norden
27-11-2021 

Policy Brief: Anbefalinger til RKV-tilbydere og beslutningstakere

Policybriefen «Kvalitet i realkompetansevurdering i Norden» findes nu på norsk

Nyheter Danmark
25-11-2021 

Antallet af unge uden uddannelse og job stiger

46.600 15-24-årige er ikke i arbejde og er hverken i gang med eller har gennemført en uddannelse.

Rapporter Norden
19-11-2021 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

Dialogmöte för Färöarna Grönland och Åland
Rapporter Norden
16-11-2021 

Rapport från Dialogmöte för självstyrande områden 2021

Rapporten är en sammanfattning av ett seminarium och dialogmöte som arrangerades online i september 2021 gemensamt för de tre självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Alfa og digital resurser

Alfagodigital

Afagodigital är en metodisk hjälp för opplæringen i grunnleggende literasitet som sträver att inkludere digitale lese- og skrivepraksiser fra starten av.

Digital learning and participation

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning.

Formandsskab

Finland 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.

Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Läs artikel om ordförandeskap 2021

Program för Finlands ordförandeskap 2021

NVL-bloggen
26-05-2021 

Brukermedvirkning er bærekraftig

Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

NVL-bloggen
20-05-2021 

Det mest centrale spørgsmål, vi kan stille i bæredygtig karrierevejledning: ”Hvad skal dit arbejde bidrage til?”

I Danmark pågår der i disse uger forhandlinger om næste klimaaftale for landbruget. Danmark har ét af planetens mest ambitiøse klimamål, nemlig at reducere Danmarks CO2 -udledning med 70 procent i 2030.

NVL Resultater