Foto: Pixabay
Nyheter Sverige
25-04-2019 

Ny rapport visar vilken betydelse folkbildningen har för asylsökande.

Rapporten från folkbildningsrådet visar att studieförbunden och folkhögskolorna 2018 nådde runt 23 000 asylsökande med sin verksamhet i totalt 203 kommuner. En allt större andel av deltagarna var kvinnor jämfört med tidigare år. Sedan hösten 2015 fördelar Folkbildningsrådet pengar från regeringen till verksamheten för asylsökande.

Engasjerte kursdeltakere på Litteraturhuset i Oslo, fredag 5. april. Foto: Hróbjartur Árnason
Nyheter Norge
23-04-2019 

Kreativitet viktig for samskapende læringsprosesser

Fulltegnet seminar om Engasjerende kursdesign for voksenlærere ble arrangert i Oslo i april. Hvordan skape engasjement, samarbeid og samskapning? Kursleder Hróbjartur Árnason demonstrerte dette gjennom kursets oppbygging og innhold.

Rapporter Norden
23-04-2019 

Handbok

Lärandecirklar i nordisk kontext

Rapporter Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

NVL-bloggen
21-03-2019 

Videre

Videre er et ord som – I alle fall på norsk – peker både framover og utover. Det gjelder å komme

NVL-bloggen
13-03-2019 

Nordisk fellesskap, fordi fellesskap fungerer

Her hjemme i Oslo har vi flere skap. Vi har selvfølgelig et nøkkelskap og vi har et bra vennskap

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet