Dorothy Sutherland Olsen, NIFU (Foto: NIFU)
Nyheter Norge
29-11-2022 

Ny studie av teknologiens rolle for læring i arbeidslivet

Dorothy Sutherland Olsen, forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i Norge, har undersøkt hvordan ulike sektorer i næringslivet beveger seg fra tradisjonell kompetanseplanlegging til en mer dynamisk situasjon der kompetansebehovet er i kontinuerlig endring.

Nyheter Sverige
22-11-2022 

Utveckling av nordiska utbildningsmodeller för livsstilar för hållbar utveckling

År 2022 påbörjas ett pilotprojekt vars målsättning är att utforska och utveckla en utbildningsmodell (utbildning/lärprocess) som utbildningsorganisationer redan använder sig av inom sin organisation och som stödjer utvecklingen mot normalisering av mer hållbara livsstilar.

Rapporter Nyheter Norden
16-09-2022 

Samordning af vejledningen i de nordiske lande

Status på Finland og Grønland 2022

Rapporter Nyheter Norden
08-08-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Læringscirkler – en generisk model for voksenlæring

Læringscirkler – en generisk model for voksenlæring

Læringscirkler er et bud på at møde de nye kompetencebehov nordiske samfund står overfor i forhold store teknologiske og digitale forandringer på arbejdsmarkedet, klimaudfordringer og stigende diversitet i samfundet.

Career guidance and competences in working life

Career guidance and competences in working life

The project “Career guidance and competences in working life” has developed materials about career development and career change. The main target group is Nordic career counsellors working with adults.

Formandsskab

Norge 2022

Norden viktigare än någonsin

Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att Norge kommer att göra sitt för att Norden ska nå sitt mål att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Norge vill stärka det nordiska samarbetet. Det kommer tydligt till uttryck Norges regeringsplattform. I en värld som präglas av en allt större press på rättsstaten och demokratin är det viktigare än någonsin att slå vakt om det nordiska samhället, säger statsminister.

Läs artikel om ordförandeskap 2022

Program för Norges ordförandeskap 2022

Podcast International
12-07-2022 

Podcast: Creating a credentialing system

Interview with Nan Travers, director of the Center for Leadership in Credentialing Learning at SUNY Empire State College

DialogWeb Podcast Europa
05-07-2022 

Podcast: VPL of transversal skills for all citizens

Interview with Maurice de Greef from the TRANSVAL-EU project

NVL Resultater