Foto: www.pixabay.com
Nyheter Norden
28-11-2019 

Integration af flygtning gennem erhvervsrettet uddannelse

– håndbog, onlineværktøj og konkrete eksempler fra et EU projekt støttet af Erasmus+

Foto: Antra Carlsen
Nyheter Norden
27-11-2019 

Livslång vägledning på dagordningen på ett nordiskt seminarium i Nuuk

Vuxenutbildare, vägledare och beslutsfattare från Grönland, Åland och Färöarna träffas i två dagar för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter i relation till implementeringen av livslångt lärande och utveckling av livslång vägledning för vuxna.

Rapporter Norden
30-10-2019 

IKT og vejledning

Model og anbefalinger for e-vejledning i de nordiske selvstyrende regioner: Grønland, Færøerne og Åland

Rapporter Norden
16-08-2019 

Description of teachers' competence

in initial and functional literacy for adults with non-Nordic mother tongues

Podcast Norge
18-09-2019 

Podcast: Lærekraftig utvikling

En podcast om utredningen "Lærekraftig utvikling" og behovet for kompetanse og etterutdanning.

Podcast Finland
12-09-2019 

Podcast: QR-koder i språkundervisning i Närpes

Camilla Lindberg från NVL träffade invandringskoordinatorn Lilian Ivars.

Formandsskab

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet

NVL-bloggen
22-10-2019 

Hvordan kan karrierevejledning bidrage til et bæredygtigt samfund?

I disse tider diskuterer vi, hvor forandringen til ”the great green turn” skal komme fra. Er det individet, der gennem daglige bæredygtige valg skal levere på mål om en bæredygtig fremtid, eller må vi vente på store politiske reguleringer af vores adfærd ift. forbrug af fødevarer, transport og energiforsyning?

09-10-2019 

I väntan på kommissionen

Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027.

NVL Resultater