Nyheter Åland
18-01-2019 

Dialog 2019

Den 7 - 8 februari 2019 är det dags för Dialog 2019 i Mariehamn med seminarier och utställningsmässa som vänder sig till hela undervisningssektorn på Åland. Under två hela dagar arrangeras inspirerande föreläsningar som rör skola och utbildning i ett digitalt samhälle, i år med fokus på delaktighet.

Foto: Pexels
Nyheter Danmark
16-01-2019 

Pædagoguddannelsen skal styrkes

Uddannelses- og forskningsministeriet, UFM har besluttet at afsætte 17,5 millioner kr. til at styrke og udvikle faglighed og studiemiljøet på pædagoguddannelserne.

Rapporter Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

Rapporter Norden
24-09-2018 

Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

NVL-bloggen
15-01-2019 

Begriper vi begrepene?

Det har vært interessant å arbeide på tvers i Norden, ikke minst språklig. Det er mange som er flinke med ord og begreper, også med å spleise sammen begreper til nye begreper som skal være mer presise eller ha et fyldigere innhold.

NVL-bloggen
03-01-2019 

Artificiell Vägledning (AV)?

Hur skulle det föles/kännas att ha en robot som vägledare? Spörsmålet kan verka långsökt, men frågan kommer närmare hela tiden. AV kan vara en konsekvens av AI, Artificiell Intelligens, och här vill jag vara noga med att inte falla in i en form av moralisk panik.

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.