Foto: Pixabay
Nyheter Danmark
08-04-2019 

Ændrede karriereveje for forskere

Flere forskere ansættes i det private erhvervsliv

Her er en av simulatorene som brukes til virtuell prototyping, som handler om å prøve ut og  optimalisere et produkt før en fysisk prototype bygges. Det er billigere å finne eventuelle  feil digitalt, enn etter at produktet er bygget. Foto: Tom Christian Dahl
Nyheter Norge
05-04-2019 

Fleksibel videreutdanning i digital kompetanse gis økonomisk støtte

Tilskudd til utvikling av fleksible videreutdanningstilbud skal bidra til å motvirke utstøting fra arbeidslivet.

Rapporter Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

Rapporter Norden
04-03-2019 

Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger

Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

NVL-bloggen
21-03-2019 

Videre

Videre er et ord som – I alle fall på norsk – peker både framover og utover. Det gjelder å komme

NVL-bloggen
13-03-2019 

Nordisk fellesskap, fordi fellesskap fungerer

Her hjemme i Oslo har vi flere skap. Vi har selvfølgelig et nøkkelskap og vi har et bra vennskap

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet