Foto: Pexels
Nyheter Sverige
19-06-2019 

Ny rapport från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) visar att vuxna elever studerar vidare trots avslag på sina studiemedel

CSN har analyserat vad som hände cirka 10 000 elever inom kommunal vuxenutbildning (komvux) som fick avslag på sina studiemedel 2012. Resultatet visar att 7 av 10 som fick avslag ändå studerar vidare i någon form. Den vanligaste orsaken till avslagen för elever inom komvux är bristande studieresultat.

Foto: NOU 2019:12 Lærekraftig utvikling
Nyheter Norge
10-06-2019 

Lærekraftig utvikling

Markussen-utvalget anbefaler en dreining i synet på utdanning og kompetanse, i form av en kompetansemodell der vi lærer hele livet – og jobber underveis.

Rapporter Norden
23-04-2019 

Handbok

Lärandecirklar i nordisk kontext

Rapporter Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

NVL-bloggen
19-06-2019 

Life Skills – kan det læres?

Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

NVL-bloggen
12-06-2019 

Vi jubilerer!

Det er 50 år siden en flokk nyutdannede og lett nervøse lærerspirer skiltes utenfor Hamar

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet