Foto: Pexels
Nyheter Sverige
12-11-2018 

Riktat statsbidrag ger studieförbunden möjlighet att arbeta med uppsökande insatser för utrikesfödda kvinnor.

Enligt officiell statistik vet man att utrikes födda kvinnor i Sverige, särskilt utomeuropeiskt födda, deltar i arbetskraften i väsentligt lägre grad än utrikes födda män och inrikes födda kvinnor.

Nyheter Sverige
07-11-2018 

Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.

Rapporter Norden
25-09-2018 

Quality in Validation of Prior Learning

Results from a research project about a Nordic quality model for validation. The model helps to identify and set focus on strategically import elements and phases in the validation process.

Rapporter Norden
24-09-2018 

Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

NVL-bloggen
07-11-2018 

Unnskyld – Förlåt

Å gi en oppriktig unnskyldning er kanskje noe av det vanskeligste vi gjør. Det kan oppleves som en innrømmelse av å ha feilet, av personlig ydmykelse. Harriet Lerner mener evnen til å be om unnskyldning på en god måte utgjør kjernen i effektiv ledelse, ekteskap, foreldreskap, vennskap, personlig integritet og ikke minst: Kjærlighet. 

NVL-bloggen
05-10-2018 

De unges uddannelsesvalg

Der er potentialer i at skifte perspektiv fra fokus på uddannelsesvalg til læring om uddannelse, arbejde og sig selv.

Ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden styr Sveriges ordförandeskap

Läs intervjun med Moa Ageberg