Maria Marquard, NVL Danmark og David Atchoarena, direktør for UNESCO Institute for LLL under CONFINTEA VII i Marrakesh.
Nyheter International
29-06-2022 

Marrakesh Framework for Action: en global indsats for at fremme livslang læring

Mere end 1.000 deltagere fra over 140 lande diskuterede Marrakesh Framework for Action under den syvende internationale konference om voksenuddannelse (CONFINTEA 7) 15.-17. juni 2022 i Marokko.

Rapporter Nyheter Norden
28-06-2022 

5 sätt att digitaliseras

NVL Digital har tagit fram 5 rekommendationer för att öka den digitala delaktigheten i Norden.

Rapporter Norden
31-05-2022 

Toimiva arki kaikille

Yhteiskunta asettaa nykyään yhä suurempia vaatimuksia perustaidoille. Heikot perustaidot johtavat helposti ulkopuolisuuteen.

Rapporter Norden
09-05-2022 

Læringscirkler - en generisk model for voksenlæring

Læringscirkler er et bud på at møde de nye kompetencebehov nordiske samfund står overfor i forhold store teknologiske og digitale forandringer på arbejdsmarkedet, klimaudfordringer og stigende diversitet i samfundet. Forandringerne stiller store krav til læring gennem hele livet, og til at voksenuddannelse finder nye arbejdsformer, der fremmer kundskab og bæredygtige løsninger.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Alfa og digital resurser

Alfagodigital

Afagodigital är en metodisk hjälp för opplæringen i grunnleggende literasitet som sträver att inkludere digitale lese- og skrivepraksiser fra starten av.

Digital learning and participation

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning.

Formandsskab

Norge 2022

Norden viktigare än någonsin

Norges statsminister Jonas Gahr Støre säger att Norge kommer att göra sitt för att Norden ska nå sitt mål att bli världens mest hållbara och integrerade region till 2030. Norge vill stärka det nordiska samarbetet. Det kommer tydligt till uttryck Norges regeringsplattform. I en värld som präglas av en allt större press på rättsstaten och demokratin är det viktigare än någonsin att slå vakt om det nordiska samhället, säger statsminister.

Läs artikel om ordförandeskap 2022

Program för Norges ordförandeskap 2022

DialogWeb Podcast Norden
16-06-2022 

Radio Nordplus - lokalproduktion för vuxna med olika utmaningar

Lokalradioproduktion kan användas som ett viktigt verktyg när det gäller att fånga upp människor som hotas att marginaliseras.

DialogWeb Podcast Norden
09-06-2022 

Podcast: How can validation empower? Interview with Deb Carr

How can validation empower adults in their lifelong learning and earning journey?

NVL Resultater