Foto: Pexels
Nyheter Sverige
23-05-2019 

Regeringen investerar i att förbättra distansutbildningen

Regeringen avsätter pengar i vårbudgeten för att utveckla formerna för distansutbildning och för att förbättra kvaliteten i utbildningen som bedrivs på distans.

Foto: Johanni Larjanko
Nyheter Norden
21-05-2019 

Nordiska alfalärare diskuterade kompetenser

I början av april samlades alfalärare från hela Norden på Hanholmen utanför Helsingfors.

Rapporter Norden
23-04-2019 

Handbok

Lärandecirklar i nordisk kontext

Rapporter Norden
01-04-2019 

Opettajien Osaamiskuvaus

Lukutaito-opetus aikuisille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli.

NVL-bloggen
02-05-2019 

Det livslånga lärandets återkomst

När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

NVL-bloggen
24-04-2019 

Alfa. Beta …

Alfabetet er et viktig redskap for kommunikasjon. Å beherske bokstavene er fundamentalt for å

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019.

Läs intervjun med Stefán Stefánsson om det isländska ordförandeskapet