Billede fra EPALE
Nyheter Island
20-09-2021 

EPALE på islandsk

EPALE-portalen findes nu på alle nordiske sprog.

Nyheter International
16-09-2021 

Answer the European survey on validation of transversal competences

The survey addresses experts, practitioners, policy-makers, civil servants, project managers and others involved in the field of guidance and/or validation of skills and competencies.

Osaamisen kehittäminen työelämässä
Rapporter Norden
08-06-2021 

Osaamisen kehittäminen työelämässä

Raporttiin on koottu verkoston osapuolten pohdinnat ja suositukset, joissa kuvaillaan niitä edellytyksiä, joiden osapuolet yhteisesti katsovat olevan tärkeitä työelämässä tarvittavaan osaamiseen liittyvän toimivan kehittämisjärjestelmän kannalta.

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030
Rapporter Norden
13-04-2021 

Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Alfa og digital resurser

Alfagodigital

Afagodigital är en metodisk hjälp för opplæringen i grunnleggende literasitet som sträver att inkludere digitale lese- og skrivepraksiser fra starten av.

Digital learning and participation

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning.

Formandsskab

Finland 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.

Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Läs artikel om ordförandeskap 2021

Program för Finlands ordförandeskap 2021

NVL-bloggen
26-05-2021 

Brukermedvirkning er bærekraftig

Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

NVL-bloggen
20-05-2021 

Det mest centrale spørgsmål, vi kan stille i bæredygtig karrierevejledning: ”Hvad skal dit arbejde bidrage til?”

I Danmark pågår der i disse uger forhandlinger om næste klimaaftale for landbruget. Danmark har ét af planetens mest ambitiøse klimamål, nemlig at reducere Danmarks CO2 -udledning med 70 procent i 2030.

NVL Resultater