Foto: Pexels
Nyheter Sverige
21-09-2018 

Flera lärosäten i norra Skandinavien deltar i ett utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen.

Nordiska ministerrådet har via Nordplus programmet för högre utbildning tilldelat fem lärosäten medel för att utveckla och stärka utbildnings och forskningssamarbetet inom arktisk lärarutbildning. Deltagande lärosäten är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) samt Norges arktiska universitet (Tromsö).

Foto: Pexels
Nyheter
19-09-2018 

Digital omstilling i virksomheder. Gode ideer og overvejelser

Kompetencesekretariatet, De statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, har udviklet og beskrevet relevante

Rapporter Norden
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

Rapporter Norden
27-08-2018 

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia

NVL-bloggen
13-09-2018 

Ytringsfrihet, toleranse og studieringen

Er studieringen utdatert? Studieringen er et gammelt begrep og den ble introdusert i en tid da kunnskapsbehovet var stort, men tilgjengeligheten liten. I dag er tilgjengeligheten høy, men bearbeidelsen og forståelsen en utfordring.

NVL-bloggen
06-09-2018 

Bli medveten

Nationalegoismen kommer upp till ytan även i Norden. Freire talar om tystnadens kultur, och vi som jobbar inom den folkbildningen kunde mer bli en motkultur som vill #prataomdet, men också konkret #agera.

ohjaus opitun tunnustaminen | Norden
03-09-2018 

Ohjauksen koordinointi Pohjoismaissa

Tämän selvityksen tarkoituksena on edistää koordinoidun ohjauksen kehittämistä Pohjoismaissa, Färsaarilla, Grönlannissa ja Ahvenanmaalla.

osaamisen kehittäminen aikuiskoulutus | Norden
27-08-2018 

Aikuiskouluttajan pätevyys ja osaamisen kehittäminen

Tämän selvityksen tarkoitus on täydentää aiempien raporttien tuloksia ja johtopäätöksiä kartoittamalla aikuiskouluttajien omia kokemuksia

etäopetus | Norden
17-08-2018 

Hiljaiset oppijat -opas

Raportti tarkastelee Nordplus-hankkeen Lorkers – is lurking working? (2015–2017) yhteydessä tehtyjä havaintoja ja suosituksia verkko-oppimistoimintojen organisoimisesta hiljaiset oppijat paremmin huomioivalla tavalla.

integration kompetenceudvikling | Norden
14-08-2018 

Inklusion og voksenlæring - for aktiv deltagelse i samfund og arbejdsliv

Denne publikation er en ressource til kompetenceudvikling af voksenundervisere og giver eksempler på voksenuddannelsesmetoder og

Ett inkluderande, innovativt, tryggt, hållbart och öppet Norden styr Sveriges ordförandeskap

Läs intervjun med Moa Ageberg