Kristian Pohl/Regeringskansliet
Nyheter Sverige
21-01-2022 

Ökad validering inom komvux ska stärka kompetensförsörjningen

Nyheter Finland
17-01-2022 

Infopaket om Corona-situationen

Utbildningsstyrelsen har uppdaterat sitt stödmaterial för utbildningsanordnare på olika stadier.

Rapporter Nyheter Norden
10-01-2022 

10 reportage om grundläggande färdigheter i Norden

Hur når vi målgruppen i behov av grundläggande digitala färdigheter? Den nya publikationen ”Få vardagen att fungera för alla” består av en samling reportage om verksamheter och projekt som har lyckats nå ut till individer med svaga grundläggande färdigheter.

Rapporter Norden
19-11-2021 

Reduktion af digitale kompetencekløfter og digital eksklusion i de nordiske lande

Rapporten er tænkt som en desk research og lavet med henblik på at give en status på det politiske landskab og konkrete initiativer i Norden, som er relevante for problemstillingerne omkring digitale kløfter og digital eksklusion.

Nordic Quality Compass

Nordic Quality Compass

Det nordiske kvalitetskompas er en værktøjskasse for politiske beslutningstagere og udviklere af valideringsprocedurer.

Alfa og digital resurser

Alfagodigital

Afagodigital är en metodisk hjälp för opplæringen i grunnleggende literasitet som sträver att inkludere digitale lese- og skrivepraksiser fra starten av.

Digital learning and participation

Digital learning and participation

Highlights from the NVL network Distans and Nordic cooperation on digital technologies and adult learning.

Formandsskab

Finland 2021

Tillsammans är vi starkare och visare än var för sig.

Så lyder en av grundteserna i Finlands program för ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands ordförandeskapsprogram tar avstamp i visionen för det nordiska samarbetet, som säger att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region. Programmet för 2021 drar upp riktlinjerna för ett aktivt samarbete för att skapa ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Läs artikel om ordförandeskap 2021

Program för Finlands ordförandeskap 2021

NVL-bloggen
17-12-2021 

Inspirationsbok för hållbar utveckling inom vuxenutbildningen i Norden lanserades idag

Blogopslaget er udlånt fra Tove Holms blog, Tove Holm Consulting – Transdisciplinary facilitator for sustainable development

NVL-bloggen
26-05-2021 

Brukermedvirkning er bærekraftig

Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

NVL Resultater