Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Husk at vælge gruppe

Nyheter kring validering

Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning Många ville lära om validering inom kommunal vuxenutbildning
Som en del av Skolverkets uppdrag att främja utvecklingen och användningen av validering i kommunal vuxenutbildning genomförde Skolverket den 13 april ett inspirationsseminarium med extra fokus på vägledning i samband med validering.

thought-2123970_1280.jpg Valideringsdelegationen lämnar sitt betänkande
Den 13 januari lämnade Valideringsdelegationen sitt slutbetänkande till utbildningsminister Anna Ekström.

Udklip.JPG National validation network
EPALE has written an article about NVL's network for validation.

Publikasjoner

Læringscirkler - en generisk model for voksenlæring Læringscirkler - en generisk model for voksenlæring
Læringscirkler er et bud på at møde de nye kompetencebehov nordiske samfund står overfor i forhold store teknologiske og digitale forandringer på arbejdsmarkedet, klimaudfordringer og stigende diversitet i samfundet. Forandringerne stiller store krav til læring gennem hele livet, og til at voksenuddannelse finder nye arbejdsformer, der fremmer kundskab og bæredygtige løsninger.

Ráðgjöf um þróun starfsferils fyrir fullorðna á vinnumarkaði Starfsferilsráðgjöf fyrir fullorðna á vinnumarkaði
Verkefnið er hagnýtt og veitir innblástur og hugleiðingar um það ráðgjafarsvið er varðar ráðgjöf um þróun starfsferils fyrir fullorðna. Verkefninu fylgir kynning á hagnýtum verkfærum fyrir ráðgjafa sem vinna með fullorðna á vinnumarkaði og sem hægt er að nálgast á aðgengilegan og auðveldan hátt.

Aikuisten uraohjaus työelämässä Aikuisten uraohjaus työelämässä
Aikuisten uraohjausta käsittelevä hanke on käytännönläheinen hanke, joka tuo aikuisten ohjauksen alalle inspiraatiota ja pohdintoja. Hankkeessa esitellään käteviä ja helppotajuisia käytännön työvälineitä ohjaajille, jotka ohjaavat aikuisia työelämässä.