Folkbildning och validering

De erfarenheter, den kunskap och kompetens som utvecklas inom civila sektorn, t.ex. inom folkbildningens verksamheter kan i många sammanhang synliggöras inom utbildningssektorn eller i form av olika yrkeskompetenser. Därutöver finns kunskap och kompetens som ännu inte synliggjorts och värderats på ett systematiskt sätt. De är nyckelkompetenser.
En nordisk arbetsgrupp har arbetat med att beskriva hur folkbildningen bidrar till att utveckla dessa nyckelkompetenser. Nätverket samlade också in nordiska exempel från projekt som arbetat med kartläggning, dokumentation och värdering av sådan kompetenser. Arbetet avslutades vintern 2015-2016.
 

Gå till Valideringsnätverket

 

Gå till Tema Validering

Husk at vælge gruppe

Nyheter kring validering

vpl2017.png Individen i centrum när Europas valideringsexperter träffas i Århus
Närmare 170 deltagare från Europa diskuterar hur validering av vuxnas lärande skall utvecklas på den andra VPL-Biennalen.

ava_news_nvl_2016.jpg Validation of adult learning is a common concern in Europe
How can you prove that you have a skill? Can you grade democratic competencies? Validation in non-formal adult learning has been a thorny issue for decades. Now, we might be close to a solution. At least, that seemed to be the implicit message when more than 45 experts from all over Europe met in Oslo for a two-day expert seminar on validation.

Validering väg till jobb
Validering kan avhjälpa arbetslösheten.

Publikasjoner

Udklip.JPG Håndbog i To-do – en arbejdsform til samskabelse, lokal handlekraft og bæredygtige løsninger
Denne håndbog præsenterer To-do, som er en arbejdsform til at skabe nye ideer, netværk og handlinger med henblik på at løse konkrete udfordringer.

Udklip.JPG Validering av tidigare lärande i den nordiska regionen
Denna policy brief har utarbetats av NVL för att lyfta fram de resultat som redan har uppnåtts inom området validering i den nordiska regionen och peka ut ytterligare åtgärder som krävs för implementeringen av rekommendationen från Europeiska Unionen.

Udklip.JPG Understanding prior learning - Knowledge and inspiration for practice
The purpose of this overview is to contribute to the formation of a common language and understanding of the concept ofprior learning and