Kompetensutveckling

.

Nordiskt arbetsgrupp för kompetensutveckling har undersökt och analyserat vad det är som gör att en del satsningar av vuxenutbildning i Norden verkar ha bättre effekt och kan leda till mer hållbara resultat än andra och kan användas som verktyg för omställningar på arbetsmarknaden.

Arbetet har resulterat i en utförlig analys och sammanfattning av åtta enskilt avgörande faktorer för framgång i utbildningsprojekt och program som visat hållbara och relevanta resultat och effekter. Forskargruppens rapport presenterar varje enskild framgångsfaktor ur såväl ett praktiskt som teoretiskt perspektiv och med kopplingar till aktuell och relevant forskning. Tillsammans med forskarrapporten publicerades också en mindre skrift där enbart de åtta framgångsfaktorerna presenteras på ett översiktligt och sammanfattande sätt. Båda publikationerna finns i tryckt format och är nedladdningsbara.

Båda rapporter har presenterats på nio olika arrangemang i Norden och Europa in 2013 och arbetsgruppen har avslutat sitt arbete.

Kompetanseprosjekt 2009 - 2012