Kvalitets nätverk

NVL:s kvalitetsnätverk har redigerat och kompletterat dokumentationen av kvalitetsarbete inom olika sektorer av vuxnas lärande med utgångspunkt i kvalitetscirkeln som modell. Fem nordiska exempel har presenterats inom samma ramverk och fokuserar på systematisk kvalitetstänkande i nordiska organisationer inom vuxnas lärande.  
Arbetsgruppen har klarlagt kvalitetsbegreppet och visar hur kvalitetsdefinitioner påverkas av olika aspekter inom kvalitetsarbete och de konkreta aktörerna. Resultaten presenteras i en rapport ”Kvalitet – hvordan?” Nätverket har presenterat rapporten på ett nordiskt seminarium i 2010 och avslutat sitt arbete.