apr
24
2019

Alfa. Beta …

Posted 3 år 279 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Alfabetet er et viktig redskap for kommunikasjon. Å beherske bokstavene er fundamentalt for å kunne lese og skrive. Å kunne lese og skrive er en forutsetning for demokrati. Slagordet for World Social Forum i Brasil for noen år siden var: «Stemmen er fundamental i kampen mot fundamentalismen» - «Le boca est fundamental contra fundamentalismus». 

Jeg sitter i Hellas (Grekenland) og studerer det greske alfabetet, som jeg ikke kan helt og holdent, selv om vi har navnet på våre egne bokstaver herfra – alfabetet. De var tidlig ute, grekerne, med både bokstaver og demokrati. Det er ikke helt sikkert at de gamle greske bystatenes form for demokrati hadde overlevd våre krav til folkestyre i dag, men de la et grunnlag for det moderne demokratiet. Et fundament. Å beherske det retoriske – å kunne snakke - var en del av det.

I vinter døde Jon Lauglo. Han vokste opp på en bondegård utenfor Trondheim. I Norge er det eldste barnet på en gård som har rett til å overta bruket, etter den såkalte Odelsloven. Den som ikke var eldst, slik som Jon, måtte finne sin egen vei. Jon tok universitetsstudier og ble sosiolog. I en periode satt han i styret for Norsk Voksenpedagogisk Forskningsinstitutt i Trondheim. Men mest kjent i fagmiljøene er han nok for sine år i Verdensbanken i Washington, der han bl.a. forsket på analfabetisme i landene sør for Sahara i Afrika. Han ble en respektert forsker, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, og sto bak flere fyldige rapporter om alfabetiseringstiltak i Afrika. Han kunne bl.a. dokumentere det vi som arbeider med voksnes læring mener er logisk: At foreldre som selv har fått lære å skrive og lese er mer tilbøyelig til å sende sine barn på skole enn andre. Et godt argument for livslang læring, hvor enn i verden vi befinner oss.

Hjem fra Washington ble Jon Lauglo professor ved Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, der han fortsatt var aktiv og hadde sitt «emerituskontor» fram til han døde i vinter, 76 år gammel. Han var bokstavelig talt en jordnær mann, som kunne se menneskene slik de var, der de var. Det er fortsatt nærmere 700 millioner voksne som mangler det fundamentale – det å kunne lese og skrive. Jeg mener at Jon Lauglo bidro til å flytte dette tallet litt nedover.

Naxos, 22. april 2019
 Kommentarer