jan
03
2019

Artificiell Vägledning (AV)?

Posted 4 år 25 dage siden ago by Björn Wallén
Björn Wallén

 

Hur skulle det föles/kännas att ha en robot som vägledare? Spörsmålet kan verka långsökt, men frågan kommer närmare hela tiden. AV kan vara en konsekvens av AI, Artificiell Intelligens, och här vill jag vara noga med att inte falla in i en form av moralisk panik.

Vad jag efterlyser bland vuxenpedagoger är en etisk diskussion om lärande i förhållande till AI. Intresset för AI har vuxit lavinartat, och numera kan hela hus tänka tack vare Internet of things, medan robotar kan fungera till exempel som språklärare, först som ett stöd för en person eller grupp, men sedan…?

De svenska synonymerna till artificiell är syntetisk, konstgjord. Mycket i vår tid är syntetiskt – kläder, föremål och nya material som tas fram via processindustrin. I en lärande kontext har man använt syntetiskt lärande bland annat i läsinlärning, där man kan skilja mellan syntetiska och analytiska metoder. En syntetisk läsmetod startar från delarna genom att avkoda språket, medan en analytisk metod försöker greppa en helhetsmässig förståelse av en text.

Artificiell i betydelsen syntetisk kan ju laddas med en positiv betydelse, i meningen att söka synteser, sammanställning av delar till en helhet. Är inte detta målet med livslångt lärande – en bildningsprocess där olika delar integreras till en helhet i en person?! Inom till exempel språkundervisning börjar vi med enskilda ord (delen) och fortsätter med att bilda meningar (helheten) som i en ständig bildningsprocess skapar attityder, värderingar och förståelsehorisonter (synteser).

Pedagogik är vägledning; den artificiella eller syntetiska vägledning jag beskrivit ovan bygger ännu på det gamla paradigmet ’från människa till människa’. Det som skrämmer många är att AI som blir AV sker maskinellt av robotar. Kan en robot visa empati? Närhet? Kärlek? De mest teknikfrälsta svarar; ja, det är bara en tidsfråga – robotarna blir bättre hela tiden. I väntan på detta vill jag avsluta med en liten dikt ”Molnet” som tangerar problematiken:

Ett ton oförlösta ord/väntar på förlossningen./Minnesbanken är en molntjänst./Orden krypteras i algoritmer./Jag blir läst av en robot/som sparar varje ord i molnet./Orden faller tillbaka, likt regn eller snö som smälter på min hud.Kommentarer