NVL-bloggen


sep
06
2015

Digital kompetanse faller ikke ned fra himmelen

Posted 2 years 314 days ago ago by NVL Nordvux
NVL Nordvux

 

Digital kompetanse må tilegnes, den er ikke medfødt og kommer heller ikke dalende fra himmelen. Ennå er det mange tusener i Norden som ikke er i stand til å bruke datamaskin, nettbrett eller smartelefon. Men det haster med å lære seg. Det meste av offentlige tjenester, banktjenester, reisebestillinger og alle typer informasjon finnes på nettet, og blir stadig vanskeligere å få ved skranken. Bibliotekene er trukket fram som et egnet sted for å hjelpe borgerne med å finne informasjon på nett, men også å lære å bruke det på egen hånd. Hva gjør bibliotekene i de nordiske land?

Register here to get an email update on DISTANS' webniars and other events


NVL-bloggen
 

Tags

Seneste fotos