apr
23
2015

Holdbar utvikling i uddannelse?

Posted 6 år 271 dage siden ago by Nordisk Netværk Voksnes Læring
Nordisk Netværk Voksnes Læring

 
Foto: Jeppe Læssøe er profesor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Århus Universitet.  

Av Aina Knudsen


De nordiske samfund har i årtier opbygget og fastholdt en høj velfærd. Men verden er i hastig forandring, hvilket udfordrer både det økonomiske og det økologiske fundament. Det kalder på en bæredygtig omstilling. Men hvad indebærer det? Hvilke kompetencer og voksenlæringsmuligheder fordrer det? Hvilke erfaringer kan vi her bygge på? Hvilke udfordringer står voksenlæringen overfor i det perspektiv? Og hvilke nye muligheder kan øjnes?

Som optakt til konferencen ´Nordiske Broer´ i Reykjavík, maj 2014, arrangerede NVL´s Distans netværk Dldact bl.a. et webinar med temaet ´Holdbar omstilling i en uforudsigelig verden – udfordringer og nye veje for voksenlæringen i Norden´. Oplægsholder var Jeppe Læssøe, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet, Danmark.

Hvis du ønsker at se og høre webinaret, kan du gøre det på linket: http://frea.adobeconnect.com/p31kysfz2gz/

Behov for nytænkning
Udfordringer om holdbarhed kræver nytænkning i forhold til uddannelser, deres indhold og pædagogikken. Det mener Jeppe Læssøe, professor ved Århus Universitet. I undervisning om holdbarhed er det nødvendigt at medtænke: hvordan vi kan sikre levegrundlaget (det økologiske perspektiv), hvad vi skal leve af (det globale økonomiske perspektiv) og hvordan vi skal leve livet (de sociale konsekvenser, mål og muligheder).

Fire udfordringer
Norden er ikke en isoleret ø! Vi er en del af en global verden, der til hele tiden ændrer sig, det være sig økonomisk, teknologisk, kulturelt, demografisk og økologisk. Vi indgår i mange globale sammenhænge, men for den enkelte borger er det næsten uoverkommeligt at tænke de mange sammenhænge ind i deres egen hverdag. Inden for uddannelser består udfordringen blandt andet i at gøre holdbarhed til noget, som vi som enkeltpersoner kan håndtere og forstå.

Jeppe Læssøe anser, at der hovedsageligt er fire pædagogiske udfordringer i relation til at integrere holdbarhed ind i vores uddannelser.

For det første en kognitiv udfordring, som vi står overfor. Holdbar udvikling stiller krav til vores evne at forstå risici, at handle selv om der er usikkerhed og at tænke helheder. For det næste er der en værdimæssig udfordring, nemlig dilemmaet mellem os som enkelte individer og samfundet og hvordan vi kan håndtere dette dilemma. For det tredje er der den emotionelle udfordring, hvor udfordringen er, at holdbar udvikling ofte kan opleves som noget abstrakt, som en pligt og som noget uoverkommeligt. Udfordringen består da i et gøre læringen konkret, sanselig og meningsfuld uden at den bliver belærende og populistisk. Endelig er der, for det fjerde, den politiske udfordring, der handler om mål, vurderinger og midler. Det handler om at finde en balance, således at man i uddannelsesmæssig sammenhæng ikke er fortaler for en bestemt politik, men heller ikke gør emnet apolitisk, dvs. uden mål og visioner.

De gode eksempler
Jeppe Læssøe nævne en række eksempler på, hvordan vi kan arbejde med holdbar udvikling i vores uddannelser. Bl.a. nævnte han, at i Island er der eg fag der omhandler livskundskab, hvor der f.eks. kan arbejdes med spørgsmål om ´mit liv i fremtiden; andres liv i fremtiden; hvordan bliver den verden, som jeg skal leve i´. Ligeledes er der eksempler på læring med fokus på almindelige produkter, hvor kommer de fra, hvad er der i dem og hvordan påvirker de os og vores miljø. Vi kan også i undervisning kan fokusere på hverdagens handlinger i forhold til hygiejne, varmeforbrug m.m.

Jeppe Læssøe opfordrer til, at vi i undervisnings sammenhænge bør tænke i forskellige dimensioner.

Tænk i
….Dialog og dilemmaer. Vi bør diskutere, hvilke værdier vi hver især har i forhold til holdbar udvikling og at vi diskuterer dilemmaer. I diskussionen af dilemmaer ligger en vigtig social læring.

….Mødepladser, hvor det er muligt at skabe kontakt på tværs af institutioner, sektorer og borgere

….Integration. Det er oplagt at integrere læring inden for forskellige faglige områder, erfaringer og faglig viden, læring uden for og inde i klasserummet.

….Global dialog og samarbejde, hvor vi kan udfordre vores lokale viden og udgangspunkt gennem dialog med verden, det være sig via digitale og sociale medier, ekspeditioner eller på anden måde.

….Mediatorer, som kan fremme læring om holdbar udvikling. Mediatorer kan f.eks. være forandringsagenter og iniativtagere, som ønsker at fremme forandringer.

  I folkeoplysning og højskoler er der tradition for at arbejde med holdbar omstilling. Flere af de eksempler, som vi kender, er fra grundskoler, men det handler da om at få disse idéer og eksempler ind i andre områder inden for undervisning – og da også ind i voksenundervisningen.

Kommentarer