sep
10
2019

I dag er det valg i Norge

Posted 3 år 144 dage siden ago by Ellen Stavlund
Ellen Stavlund

 

Foto: Pexels

I dag, i skrivende stund, er det valg i Norge 

Og hvor mange vandrer til urnene for å stemme inn sine lokale partier og favorittpolitikere? Det ligger stor spenning i spørsmålet. For som med klærne; både høytidsopplevelsen og interessen er synkende. Ved forrige kommunevalg stemte 60 % av de stemmeberettigede. Det er ikke noe å skryte av og trist for demokratiet. Kanskje vi tror vi eier det for evig tid, at det bare er der, helt av seg selv, og kanskje vi er farlig fornøyde med egen livssituasjon også. 

Mange vil nok advare oss; I land der de trodde alt var ok og våknet for seint til nye lover, forbud og begrensninger, land der 99 prosent avgir sin stemme, men bare en person/parti er reelt valgbart.  

Land i Norden er ikke alene om å kalle seg demokratier. Av verdens nesten 170 stater var det per 2008 bare fire stater som nevnte seg selv som «ikke-demokratiske»: Vatikanstaten, Saudi-Arabia, Burma (Myanmar) og Brunei. (Demokratiindeksen)

Mange land har frie valg, samtidig som de grunnleggende demokratiske verktøyene er under press; rettsstaten, ytringsfriheten og pressen. Det er lett å bli fanget av manipulerende retorikk, særlig den som passer vår egen livssituasjon, eller mene at vår stemme ikke betyr noe. Kanskje har vi ikke kunnskap nok til å tolke de politiske signalene og evne å vurdere hva et reelt demokratisk samfunn betyr?

Norge innfører en ny læreplan i grunnutdanningen fra 2020. Der understrekes kunnskap som et nødvendig grunnlag for demokratiet i overordnet del av den nye læreplanen:

- Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter, som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.

Det erkjennes at demokratiet trenger «pleie» og skolen er en god arena. Likevel er det ikke nok. Et godt demokrati er en livsoppgave for oss alle sammen. Som voksne kan vi øve oss på arbeidsplassen, på kurset, som tillitsvalgt i foreningen, som medlem i en frivillig organisasjon, som meningsbærer og som medmenneske. Vi kan øve oss i å lytte, forstå, og anerkjenne – og si vår mening tydelig og ærlig med respekt for dem som mener noe annet. Skolen er en viktig kunnskapsarena, mens møtene og samhandlingen i det sivile samfunn og de frivillige organisasjonene er demokratiets voksenskole.

Godt valg, Norge!
 Kommentarer