okt
09
2019

I väntan på kommissionen

Posted 3 år 115 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027. Stämningen bland europeiska tjänstemän liknar Samuel Becketts pjäs – I väntan på Godot. Den absurda teaterkonstens mästerverk har fortfarande aktuellt budskap.


EU-ordförandeskap menar bland annat att undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän är ordförare i alla rådets utskott och arbetsgrupper inom utbildning, ungdom, kultur och idrott. Mina kolleger som deltar i utskottsmöten i Bryssel har riktig stressande höst. Ordförandeskapet har ansvar att hitta kompromiss mellan medlemsstater och kommissionen så att rådet kan fatta beslut senare. Därför måste ordförandestatens tjänstemän lyssna noggrant olika medlemsstaternas uttalande och rapportera allt till hemlandet för att kunna förhandla om lösningar som alla han godkänna. Det ju också ett skäl varför EU papper ser ut ofta så svårbegripliga. 

EU ordförandeskap betyder inte bara tjänstemannamöten i Bryssel, men också en massa konferenser och seminarier i hemlandet. Regeringen arrangerar tillsammans cirka 80 offentliga möten och konferenser under ordförandeskapet, men dessutom kommer flera andra konferenser till som arrangeras här av olika internationella sällskap och andra arrangörer. Under hösten arrangeras åtminstone halv dussin stora internationella utbildningskonferenser i Helsingfors med tusentals deltagare. Den första veckan i oktober var kanske den skyndsammaste för mig.

EU-ländernas generaldirektörer av högre utbildning och kommittén av det Europeiska forskningsområdet hade en gemensam konferens i Finlandiahuset och följande dag var sin regelbundna möten bredvid varandra i samma hus. Under samma vecka arrangerades också EU-konferensen om ’bestående innovation’ och EU:s ’EIT Festival’ (EIT står för ’Europeiska Institutionen för Innovation och Teknologi’). Alla konferenser med ytterligare utställning, middag och annat tilläggsprogram i en och samma vecka – jag hann knappast vila under veckan!

Den gemensamma konferensen av högre utbildning generaldirektörer och kommittén av det Europeiska forskningsområdet var en unik händelse. Fast universitetsutbildning och forskning har mycket gemensamt, har de högsta europeiska utbildnings- och forskningstjänstemän aldrig tidigare haft gemensamma möten eller konferenser. Inte heller har kommissionens utbildnings- och forskningsdirektorat samarbetat så mycket som man kunde tänka. Förberedning av konferensen tog nästan två år och ännu gjorde man förändringar i programmet och arrangemang nästan ändå till konferensens början. Men till slutet -  åtminstone jag tänker så - blev konferensen ganska framgångsrik.

För närvarande syns iden om närmare samarbete mellan utbildning och forskning vara i medvind i EU. Ett exempel av detta är att den nya europeiska kommissionen kommer att vara en och samma kommissarie, bulgarisk Mariya Gabriel har ansvar för forskning, innovation och utbildning, fast hennes titel är lite förvirrande ’Innovation och ungdomskommissarie’.

Nästa blogg skall jag skriva om vad hände i det alla tidernas första gemensamma möte av utbildningsrådet och ekonomi- och finansrådet, som skall ta plats den åttonde november i Bryssel. Som ni kanske kan gissa, har förberedande av mötet varit ganska utmanande, som man brukar kalla någonting nästan omöjligt. Kommentarer