nov
01
2020

Make the rest of your life the best of your life

Posted 2 år 30 dage siden ago by Bergtóra Høgnadóttir
Bergtóra Høgnadóttir

 

Af Bergtóra Høgnadóttir

Ofte bliver der gjort en del ud af, fra arbejdsgiverens side, at motivere og  få nye medarbejdere til at trives. Mange virksomheder har en sånævnt onboardingpakke, hvis formål er at få nye medarbejdere vel ombord på den nye virksomhed og i jobbet. Men, hos os på SEV, den interkommunale færøske elektricitet producent og leverandør, har vi fundet ud af, at det også kan være en god investering for arbejdsgivere, at sikre medarbejderne et god overgang fra arbejdsliv til pensionisttilværelse. Et såkaldt offboarding forløb.

Det færøske energiselskab SEV, som modtog Nordisk Råds  Natur – og miljøpris i 2015 har indført et offboarding forløb for medarbejdere, som er 60 år og ældre.

Da jeg startede i jobbet som HR-leder hos SEV på Færøerne for syv år siden, blev en ny pensionsrefom debatteret gevaldigt blandt de politiske partier. Diskussionen drejede sig i høj grad om pensionsalder og folkepensionens størrelse i kroner og øre.

Samtidig var det min klare opfattelse,  at mange medarbejdere, der snart skulle pensioneres fra både offentlige og private virksomheder, dels fortrængte og dels var kede af eller utilfredse med, at de skulle pensioneres. Det var tydeligt, at en stor del af vores identitet defineres via arbejdsidentiteten. En del af medarbejderne glædede sig til det arbejdsfrie liv, mens andre fortrængte den forestående pensionering.

Som arbeidsgiver forholdt vi os derfor til, hvorvidt vi kunne påvirke overgangen i en mere positiv retning. Vi var overbeviste om, at dette kunne vi gøre bedre. Noget af det første vi gjorde, var at arrangere en 60+ temadag, hvor vi bød samtlige medarbejdere over 60 år til at deltage sammen med deres ægtefæller/kærester.  På dagen blev der informeret og holdt oplæg fra pensionskasse, læge og psykolog om den gode pensionstilværelse. Derudover havde vi inviteret nogle åndsfriske pensionister, som signalerede at håndterede det arbejdsfrie liv med overskud og på en god måde, til at videregive gode råd om forberedelsen til pensionstilværelsen. Temadagen blev afsluttet med en omgang line dance, og var en kæmpesucces. Især viste det sig at være en fordel, at ægtefællerne var med. Dagen inspirerede til en 60+ gruppe, hvor medarbejdere og pensionerede medarbejdere træffes flere gange om året. Julefrokoster, udenlandsrejser, italiensk aften, udflugter m.v. I gruppen har de det rigtig sjovt og bevarer samtidig relationen til hinanden.

Med henblik på at rette medarbejdernes opmærksomhed mod den forestående pensionstilværelse, besluttde vi endvidere, at udvide MUS samtalerne for medarbejdere over 60 år med en snak om livet op til og efter pensionering. Eksempelvis i forhold til opgaver, nedtrapning af tid eller andre ønsker, så folk har mulighed for en mere individuel omstilling.

Endvidere afholder vi hvert andet år offboardingdage, bortset fra i år, grundet Covid19.

Da jeg for 3 år siden skulle vælge opgaveemne til min masteropgave i postiv psykologi, besluttede jeg derfor at sætte fokus på, hvorvidt arbejdsgiveren kunne medvirke til en bedre overgang blandt medarbejdere fra arbejdsliv til livet som pensionist. Titlen var Make The Rest of Your Life the Best of Your Life.

Ift. masterogaven arbejdede jeg en del med relationer; at forebygge ensomhed og det meningsfulde liv. Seks medarbejdere deltog i projektet. En opgave var at arbejde med, ‘hvordan styrkerne kommer i spil, når jeg ikke er på arbejdsmarkedet mere?’ En anden opgave var at forholde sig til, ‘hvad har jeg at være taknemelig for?’ Medarbejderen skrev 3 gode ting i en dagbog hver dag. Bemærkningerne var som følger:

  • I starten var det SÅ svært at finde 3 gode ting – jeg sad hele aftenen og tænkte....men nu, tre uger senere, kan jeg skrive side op og ned.
  • Det er en god øvelse, som alle kunne have godt af. For vi har meget at være taknemmelige for. Os der er så heldige, at vit har haft så mange år, at vi også oplever livet som pensionist.
  • Jeg er så videnbegærlig – jeg har nu overført min videnbegærlighed fra mit fag til alle mulige andre ting, det er fantastisk at opleve.

Noget andet som formentlig gør en forskel, når folk går på pension er, at de ikke bliver opsagt. Medarbejder, leder og HR-leder har en samtale om hvordan den sidste del af arbejdslivet evt. skal justeres. Dernæst aftalter vi, hvorvidt folk har lyst til at opsige sit job, blive opsagt eller om parterne skal udfærdige en aftale om, hvornår sidste arbejdsdag skal være. En sådan aftale kan give meget god mening. For hvorfor skal det sidste oplevelse til en loyal medarbejder være en fyreseddel?

Udover at SEV har udviklet et godt koncept, har flera andre – både private og offentlige arbejdsgivere også været interesserede i konceptet, vi har derfor holdt foredrag om emnet og andre virksomheder er blevet lignende koncepter for målgruppen med arbejdere som nærmer sig pensionstilværelsen

Konklusionen for os hos SEV er derfor, at vi oplever at arbejdsgiveren både har et medansvar og kan påvirke, hvorvidt overgangen til pensionstilværelsen bliver god eller mindre god. Pensionstilværelsen skal hverken fortrænges eller forties, men forberedes og italesættes, så overgangen bliver god – og alle parter har et medansvar. Og både medarbejdere og virksomheder, får en gevinst – og alle parter kan have en god smag i munden.Kommentarer