mar
05
2020

OECD kritiserar Finland om ojämlik vuxenutbildning!

Posted 2 år 334 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Tv-nytt överraskade mig några dagar sen. Nyhetsredaktören berättade att OECD klandrar Finland för försummelse av vuxenutbildning. Det var en överraskning, eftersom jag och många andra har blivit vana vid att OECD lovprisar finsk utbildning i sina utbildningsrapporter. Femtonåriga finska ungar har nått utmärkta resultat i PISA från och med 2000 och Finlands vuxenbefolkning har nått högsta nivån jämförd med andra OECD-länder i PIAAC (den internationella vuxenundersökningen). Dessutom: Finlands ordförandeskap i EU främjade häftigt det livslånga lärande i den Europeiska unionen. Men nu klandrar OECD vår vuxenutbildning. Vad har hänt?

Efter lite snokande lärde jag mig att nyheten var baserad på OECD:s nya rapport ”Continuous Learning in Working Life in Finland”. Rapporten mätte arbetskraftens kunskap och deltagande i fortbildning som behövs på en hastigt förändrande arbetsmarknad. PIAAC, där finska vuxna lovprisades, värderade de vuxnas generella kunskaper i läsning, matematik och ADB. Enligt OECD är det de bäst utbildade som deltar mest i vuxenutbildning, medan de som har lägst utbildning – och alltså skulle mest behöva vidare utbildning – blir utan. OECD uppmanade Finland att ta raska åtgärder, och skapa fler korta specialutbildningar, fortbildningar och satsa mer på lärande på arbetsplatserna. Finlands befolkning åldras och kunnig arbetskraft hotar ta slut.

Det är klart att det livslånga lärande behövs eftersom arbetslivet, samhället och teknologin förändras snabbt. Regeringsprogrammet lovar genomföra en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet och regeringen förbereder reformen i samarbete med alla partier och arbetsmarknadsorganisationer. Det ökade utbudet kräver ökade resurser men det är lätt att förutspå, att det största frågan är vem som ska betala, arbetsgivarna eller den offentliga sektorn. Det är ju lätt att säga att man borde se utbildning som en investering, hellre än tilläggskostnad, men någon skall ju investera i alla fall.

OECD:s budskap låter hur som helst någorlunda bekant för mig. 2001 publicerade Nordiska Ministerrådet en rapport om nordisk vuxenutbildning, ”Nyfikna sinnen”. Rapporten baserades på material som hade insamlats på 90-talet till OECD:s vuxenutbildningsundersökningar IALS (International Adult Literacy Survey) och SIALS (Second International Adult Literacy Survey). Enligt IALS och SIALS undersökningar låg de Nordiska länderna i topp när det gällde deltagande i vuxenutbildning, och Nordiska Ministerrådet ville utreda om det fanns en speciell nordiskt modell bakom framgången.

Rapporten ”Nyfikna sinne” kunde tyvärr inte hitta en gemensam nordisk modell, men i stället hittades en del intressanta skillnader mellan de nordiska länderna. När rapporten publicerades 2001, var jag anställd hos undervisningsministeriets vuxenutbildningsenhet (då hade ministeriet ännu en enhet för vuxenutbildning!). Den nordiska jämförelsen visade att fastän Finland hade högsta deltagarantalet i vuxenutbildning, var skillnaderna i deltagande mellan de högst utbildade och de lägst utbildade större i Finland än i de andra nordiska länderna. Då drog finska regeringen slutsatsen att starta ett vuxenutbildningsprogram, ”Lyftet” (”Noste” på finska), som var riktad till vuxna som inte hade yrkesutbildningsexamen. Nu är situationen till synes nästan likadan som för tjugo år sedan. Vore det inte värd att dryfta, om det är dags för ett motsvarande program, riktad mot de minst utbildade, som har störst behov av vidare utbildning?Kommentarer