apr
16
2015

Silkeborg kommune - E-dialog betaler sig, også om de svære beslutninger

Posted 7 år 295 dage siden ago by Jørgen Grubbe
Jørgen Grubbe

 

I Silkeborg kommune, ønskede man, i forbindelse med omfattende nedskæringer, i budgettet for 2011, at inddrage borgerne. Man ønskede, at borgerne skulle have mulighed for at bidrage digitalt med løsningsforslag.
Det blev en stor succes med mere end 1.100 høringssvar og konstruktive bud på, hvordan Fremtidens Silkeborg skulle se ud.
Kommunen offentliggjorde også et ”Mulighedskatalog”, hvori der var beskrevet en række muligheder for, hvordan Silkeborg byråd kunne realisere besparelserne.
Kommunens fagforvaltninger udfærdigede de første besparelsesforslag, som borgerne herefter kunne kommentere.
Borgerne havde også mulighed for at downloade et excel-ark, der indeholdt de enkelte ydelsesområder i kommunen. Med disse oplysninger kunne borgerne agere politikere og selv forsøge at finde besparelser ved at prioritere direkte i Excel-arket. Udover dette, oprettede kommunen et digitalt debatforum til en mere visionær og fri debat.
Kommunens hjemmeside var centrum for kommunikationen og debatten om nedskæringer i budgettet. Man overvejede også at bruge Facebook, men valgte muligheden fra, da man mente, at den ville være for svær at kontrollere.
 
Silkeborg kommune havde aldrig før stået overfor så stort et indgreb og presset for at få håndteret kommunikationsopgaven med borgerne var meget stort. De digitale kanaler blev godt modtaget af borgerne, og kommunens hjemmeside blev brugt meget flittigt i høringsperioden, og kommunen fik i alt over 1100 høringssvar. Indlæggene i debatforummet var generelt konstruktive og meget brugbare.
Vi var til at begynde med bekymrede for, om vi kunne holde debatten på et sobert niveau. Men al tvivl blev gjort til skamme. Brugen af såvel det digitale mulighedskatalog som debatforummet viste, at borgerinddragelse også fungerer fint på digitale platforme”, siger Borgmester Hanne Bæk Olsen.
 
God borgerinddragelse koster ressourcer at gennemføre, men Silkeborg Kommunes anbefaling til andre kommuner er klar: inddragelse betaler sig

Links:
 
Fremtidens Silkeborg
https://silkeborgkommune.dk/kommunen/politikker-planer-og-strategier/udviklingsstrategi
 
Digital borgerdialog – inspiration og cases om bedre offentlig dialog på nettet
https://www.yumpu.com/da/document/view/18485650/digital-borgerdialog-digitaliserdk
 


Kommentarer