sep
29
2020

Sunn aldring

Posted 2 år 2 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FN-dagen er et av tiltakene for å sette søkelyset på disse rettighetene. I kjølvannet av Covid-19-pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftmål nummer tre, som handler om nettopp god helse og livskvalitet. Temaet retter oppmerksomheten mot både helsearbeideres innsats og eldre menneskers helse, og hvordan Covid-19 har påvirket helsepolitikken og holdningene til eldre menneskers helse.

Men hva er helse? Er det kun fravær av sykdommer? Eller er det ikke i et perspektiv av folkehelse og sunnhet også bestanddeler som sosial kontakt og livslang læring. Man sier at en god latter forlenger livet, og det kan man jo le av. Men det er påviselig at god læring forlenger livet og at livslang læring er noe som ikke bare bør forbeholdes de yrkesaktive. Læring er hjernegymnastikk. Læring er å vokse, uavhengig av alder. Læring er helt nødvendig og også helt uunngåelig. For læring skjer både organisert og uorganisert, læring skjer både i rommene og i mellomrommene.

Samtidig med årets Eldredag lanserer FN en kampanje for hele det kommende decenniet som «Tiåret for sunn aldring». Målene er å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov for god helse og om hvordan man tar vare på egen helse og livskvalitet. Les: Læring. Videre settes søkelyset på å minske kløften mellom helsen for mennesker i såkalte I-land og fattigere land, med mål at alle skal oppleve god helse og livskvalitet, uavhengig av bosted og land.

Innen 2050 antas at en av seks personer vil være eldre enn 65 år i verden. I våre nordiske land er nok andelen enda høyere. Da behøver de eldre i sannhet en egen dag. Kanskje de skulle få noen dager ekstra, til og med. Til læring?

Oslo, 21. september 2020

sturlabjerkaker@gmail.comKommentarer