bloggFolkbildning det sjunger om

I tonåren var jag med i ett punkrockband, samtidigt som jag tragglade med mina mer akustiska alster hemma på min kammare. 

[Læs mere...]

Av vad byggs en nation?

Idag borde vi tydligare klargöra var gränsen går mellan sund och osund nationalism, med kopplingar till bildning och pedagogik.

[Læs mere...]

Livslångt lärande för alla?

Egentligen menar de som talar om ’det livslånga lärandet’ vanligen inte alls ’lärandet’ utan utbildning för vuxna.

[Læs mere...]

Kvalifikationer och kvalifikationssystem – del 2: Vad är ett kvalifikationssystem?

Det här är blogg 2 i min serie med fokus på kvalifikationer och kvalifikationssystem.

[Læs mere...]

Dirigenten

Møtet er demokratiets viktigste verksted og verktøy.

[Læs mere...]


Reformation – revolution – pedagogikens mål?

Den 31 oktober år 1517 är en märkvärdig dag som lade grunden till folklig bildning i Norden och Europa.

[Læs mere...]

Att fylla 150

Snart blir 149 150. Det borde firas.

[Læs mere...]

Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här bloggen ingår i en serie av bloggar där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

[Læs mere...]

Where is lifelong learning now when we really need it?

‘Lifelong learning’ became fashionable in Finnish education policy discourse after the European Year of Lifelong Learning.

[Læs mere...]

Kommentarer