feb
20
2015

Vill jakt på riktig kompetanse

Posted 7 år 349 dage siden ago by Nordisk Netværk Voksnes Læring
Nordisk Netværk Voksnes Læring

 

Må vi drive jakt på riktig kompetanse for å få et konkurransedyktig næringsliv? Ingegerd Green innledet om dette på et av Dldacts webinarer.
- Vi trenger et sømløst system for å skaffe riktig kompetanse til bedriftene og til offentlige etater, slik at de kan håndtere endringene de utsettes for, hevdet Green.
Det er høy kompleksitet og rask teknologiutvikling i dag, og det krever at bedriftene kan omstille seg raskt. Kompleksiteten og den raske utvikling stiller store krav til kompetanseutvikling hos medarbeidere. Det er definitivt slutt på den tida da en utdanning i unge år var tilstrekkelig for resten av livet. Ansatte må jevnlig skolere seg, videreutdanne seg og kanskje også omskolere seg. Green pekte på mangelen på arbeidskraft i mange bransjer i dag (Sverige). Kompetansebehovet er tredelt, eller kanskje tre-trinns. Først er det behov for bred kommunikasjonskompetanse. I trinn to er det behov for generell yrkeskompetanse, og på tredje trinn kommer den spesifikke yrkeskompetansen.
Mange foretak har mangel på kvalifisert arbeidskraft, og det svekker konkurransekraften deres. Samfunnet har også mangel på kvalifisert arbeidskraft, totalt sett, mener Green. Men samfunnet har også høy arbeidsledighet, og kompetanseglippen koster samfunnet mye.
Bedriftene må bygge interne systemer for kontinuerlig kompetanseutvikling.
- «It takes two to tango», sier Green. Det formelle utdanningssystemet må samarbeide med bedriftene. Sammen kan det få det til å svinge.
Men hva gjør vi for å utvikle et sømløst system for å skaffe riktig kompetanse til bedriftene og til offentlige etater? Green setter opp flere punkter: Kompetansebeskrivelser og kompetansekrav må settes opp, og det må utvikles systemer for validering av yrkeskompetanse.
Utfordringene for myndigheter og arbeidsliv i dag, slik Ingegerd Green ser det:

  1. Økt forståelse for hverandres forutsetninger
  2. Lik forståelse av behov og mulige løsninger
  3. Felles språk
  4. Nasjonale standarder for validering av yrkeskompetanse som bygger på bransjegodkjente kompetansekrav
  5. Nye institusjoner for kompetanseutvikling i arbeidslivet

---
Opptak fra webinaret med Green finnes på: (lenke)


Kommentarer