feb
19
2015

Webtjeneste for økt lokaldemokrati

Posted 7 år 351 dage siden ago by Torhild Slåtto
Torhild Slåtto

 

Personene bak webtjenesten DemocracyOS i Argentina forteller nå verden om hvordan de kan utvikle demokratiet ved hjelp av nettet. En av initiativtakerne, Pia Mancini, delte sine erfaringer på et nordisk webinar nylig, arrangert av DISTANS-nettverket i NVL og Nordplus-prosjektet Dldact.

Det var en gruppe personer som engasjerte seg i politikk i Buenos Aires og begynte å diskutere på nettet. Etter hvert etablerte de webtjenesten DemocracyOS hvor en kan diskutere og stemme på lovforslag. Etter hvert så de at for å ha innflytelse måtte de delta på like fot med andre, og de stiftet et politisk parti, og stilte til valg på den folkevalgte forsamlingen i Buenos Aires. De oppnådde 23 000 stemmer, det vil si 1,2 prosent av stemmene, noe som var for lite til å oppnå representasjon. Men de ga seg ikke med det. De fortsatte å engasjere seg, og fikk overbevist de øvrige partiene, som hadde representasjon i by-kongressen, om at de kunne samarbeide om å ta opp aktuelle saker til beste for byen. Alle partier ble invitert til å komme med prosjektforslag, og de fikk foreslå antall saker ut fra størrelse på det enkelte parti. Når alle prosjektforslagene var kommet på bordet, skulle det stemmes over forslagene. De tre sakene som fikk flest stemmer, ble etablert som prosjekter. Den saken som flest ønsket å jobbe med var bedring av sykepleiernes arbeidsforhold ved sykehusene i byen.

DemocracyOS er en webtjeneste som er utviklet som Open Source software, som betyr at hvem som helst kan sette den opp på sin server, omstrukturere den og bruke til å skape demokratiske diskusjoner om hva som helst i hvilken sammenheng som helst. Om noen uker kommer en “hosted” versjon som gir hvem som helst - også den uten tekniske kunnskaper - mulighet for å starte diskusjoner og avstemninger om saker de synes er viktige. På DemocracyOS i Argentina krever de fullt navn for å delta i diskusjonen. Dette mener de er viktig. Det store og overordnede målet er å gi makt til folket og gi en stemme til de mange som ellers ikke ville hatt mulighet til å si sin mening.

- Vår arbeidsmåte fungerer best på lokalnivå. Vi har kunnskap og engasjement om sakene. Det fungerer også globalt, for å skape diskusjon og stimulere andre til å jobbe med eget lokaldemokrati. Men det er dessverre ikke mulig i alle land. I land hvor folk ikke kan uttale seg fritt, anbefaler vi det ikke. Da vil diskusjoner som vi fører på nettet, gi myndighetene en åpen «svarteliste», og det vil vi selvsagt ikke bidra til, sier Pia Mancini.

Torhild Slåtto og Hróbjartur Árnason


Webinar med Pia Mancini, opptak her. 
Video, “Democracy at the touch of a button?

 


Kommentarer