Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

apr
24
2019

Alfa. Beta …

Posted 3 år 65 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Alfabetet er et viktig redskap for kommunikasjon. Å beherske bokstavene er fundamentalt for å kunne lese og skrive. Å kunne lese og skrive er en forutsetning for demokrati. Slagordet for World Social Forum i Brasil for noen år siden var: «Stemmen er fundamental i kampen mot fundamentalismen» - «Le boca est fundamental contra fundamentalismus». 

Jeg sitter i Hellas (Grekenland) og studerer det greske alfabetet, som jeg ikke kan helt og holdent, selv om vi har navnet på våre egne bokstaver herfra – alfabetet. De var tidlig ute, grekerne, med både bokstaver og demokrati. Det er ikke helt sikkert at de gamle greske bystatenes form for demokrati hadde overlevd våre krav til folkestyre i dag, men de la et grunnlag for det moderne demokratiet. Et fundament. Å beherske det retoriske – å kunne snakke - var en del av det.

I vinter døde Jon Lauglo. Han vokste opp på en bondegård utenfor Trondheim. I Norge er det eldste barnet på en gård som har rett til å overta bruket, etter den såkalte Odelsloven. Den som ikke var eldst, slik som Jon, måtte finne sin egen vei. Jon tok universitetsstudier og ble sosiolog. I en periode satt han i styret for Norsk Voksenpedagogisk Forskningsinstitutt i Trondheim. Men mest kjent i fagmiljøene er han nok for sine år i Verdensbanken i Washington, der han bl.a. forsket på analfabetisme i landene sør for Sahara i Afrika. Han ble en respektert forsker, både nasjonalt og ikke minst internasjonalt, og sto bak flere fyldige rapporter om alfabetiseringstiltak i Afrika. Han kunne bl.a. dokumentere det vi som arbeider med voksnes læring mener er logisk: At foreldre som selv har fått lære å skrive og lese er mer tilbøyelig til å sende sine barn på skole enn andre. Et godt argument for livslang læring, hvor enn i verden vi befinner oss.

Hjem fra Washington ble Jon Lauglo professor ved Pedagogisk Forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo, der han fortsatt var aktiv og hadde sitt «emerituskontor» fram til han døde i vinter, 76 år gammel. Han var bokstavelig talt en jordnær mann, som kunne se menneskene slik de var, der de var. Det er fortsatt nærmere 700 millioner voksne som mangler det fundamentale – det å kunne lese og skrive. Jeg mener at Jon Lauglo bidro til å flytte dette tallet litt nedover.

Naxos, 22. april 2019