Seneste blogs

pexels-photo-595804.jpg
Artificiell Vägledning (AV)?
Hur skulle det föles/kännas att ha en robot som vägledare? Spörsmålet kan verka långsökt, men frågan kommer närmare hela tiden. AV kan vara en konsekvens av AI, Artificiell Intelligens, och här vill jag vara noga med att inte falla in i en form av moralisk panik.

paulofreire.jpg
Bli medveten
Nationalegoismen kommer upp till ytan även i Norden. Freire talar om tystnadens kultur, och vi som jobbar inom den folkbildningen kunde mer bli en motkultur som vill #prataomdet, men också konkret #agera.

hoejskoler.jpg
Medborgarskap på folkhögskolan
Blir man en medborgare på folkhögskolan? Så definierades det aningen retoriska och provokativa spörsmålet på Nordiska folkhögskolan i Kungälv, där ett stort antal aktiva från hela Norden hade samlats till vårkonferens.

bjorns_flaggor.jpg
Av vad byggs en nation?
Idag borde vi tydligare klargöra var gränsen går mellan sund och osund nationalism, med kopplingar till bildning och pedagogik.

Albrecht-von-Brandenburg-2.jpg
Reformation – revolution – pedagogikens mål?
Den 31 oktober år 1517 är en märkvärdig dag som lade grunden till folklig bildning i Norden och Europa.

integration_larkkulla.jpg
Vandra in på svenska i Finland?!
Det finns en seg fördom om att det inte går att integrera invandrare på svenska i Finland. Själva fördomen är så vanlig att den även odlas i tvåspråkiga sammanhang där svenskan har en mer betydande andel.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

sep
06
2018

Bli medveten

Posted 1 years 42 days ago ago by Björn Wallén
Björn Wallén

 

För 50 år sedan reste Rådgivaren på den brasilianska landsbygden och pratade med de fattiga bönderna om orsakerna till deras fattigdom. Bönderna förklarade kanske att deras utblottelse berodde på Guds försyn, på missväxt eller på att de blivit födda under den krassa fatalismens stjärntecken.

Rådgivaren lockade fram alternativa förklaringar till böndernas fattigdom: deras misär berodde inte på ett obönhörligt öde, utan bönderna behövde bli medvetna om ojämlikheten i systemet med rika storbönder och jordägare som kammade hem vinsterna av böndernas arbete. Svältlöner och usla arbetsförhållanden höll bönderna som pantfångar, och lösningen fanns bland dem själva – organisering och protest som en följd av ökad medvetenhet.

Rådgivaren hette Paulo Freire, som sedan skrev sitt frihetspedagogiska manifest Pedagogik för förtryckta. Som ung folkhögskollärare läste jag boken, och blev begeistrad av Freires centrala pedagogiska begrepp: medvetandegörande.

Visst, boken andas ett mått av vänsterlutande marxism som var populär på 1970-talet. Men det är inte själva grundpoängen med bokens budskap. Snarare är poängen att ställa en utmanande fråga till alla lärare och andra intressenter: Är pedagogikens mål att bekräfta det rådande samhällssystemet eller att förändra det?

Och här ställer sig Freire och andra frihetspedagoger på förändringens sida, mot uppenbara orättvisor och förtryck och för ett mer solidariskt, humant och öppet samhälle. Vad är då att kämpa för medvetandegörande idag?

Mitt pedagoghjärta svarar: synliggör allt från mobbning, intolerans till ökande välfärdsklyftor. Nationalegoismen kommer upp till ytan även i Norden. Freire talar om tystnadens kultur, och vi som jobbar inom den folkbildningen kunde mer bli en motkultur som vill #prataomdet, men också konkret #agera.

Var finns frihetspedagogiken idag?

Originalbild: Slobodan Dimitrov

paulofreire.jpg