Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

apr
09
2020

De lukkede rom

Posted 2 år 130 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden. I skrivende stund er det meste lukket, stengt og låst. En stor plakat på en fengselsmur i Holland melder: “Hold dere inne, det gjør vi!”. Midt oppe i alle utfordringer, problemer og – det må jo sies – tragediene, er det noen som fremdeles tar humor i bruk. Det er vi vant til også fra tidligere, for eksempel fra konsentrasjonsleire under andre verdenskrig, der avmagrede fanger holdt liv i seg med begrenset føde og en enestående sans forhumor. Jeg tenkte: Kan jeg i Coronaens tid skrive en blogg uten å nevne pandemien vi er midt oppe i? Som du forstår: Det kunne jeg ikke.

I tillegg til humor er kreativitet en egenskap som stimuleres i denne tid. Mennesket er et sosialt vesen, så når vi ikke kan møtes ansikt til ansikt, må vi ty til virtuelle løsninger og avstandsløsninger. Vi er også et folk i møter. Og når vi ikke kan møtes rundt et bord, ansikt til ansikt, finner vi digitale løsninger. Zoom, Facebook, Skype, Teams og andre verktøy tas i bruk, både som redskap for gjensidig informasjon, for drøftinger og for beslutninger. Og for undervisning og læring. MOOC – forelesninger på nett – er jo ikke noe nytt. Fjernundervisning og fleksibel utdanning ikke heller. Men i disse dager utvikles og dyrkes metodene kreativt.

Hva gjør dette med oss, som i folkeopplysningens og voksenundervisningens ånd har sverget til de fysiske møter som den beste måten å lære på? Hva med det levende ord, formidlet i folkehøgskolens foredragssal ledsaget av brumming, latter og kommentarer? Hva med studiekretsene, studieringene og studiesirklene, som er selve varemerket og merkevaren for det som har gjort Norden spesiell i verden når det gjelder hegemoni i livslang læring? Og hva med “studiesirkeldemokratiet”, som – har vi tenkt – forutsetter tett og likeverdig og herredømmefri dialog og samtale over bordet, der både talespråk og kroppsspråk er viktig.

Også før coronaens tid har det vært gjort forsøk med “digitalt demokrati” og det blir mer av det, i den forstand at vi med demokrati mener å avgi stemme ved valg i forsamlinger eller nasjoner. Men om vi med demokrati også inkluderer et sett med aktiviteter og holdninger - å leve og agere demokratisk i hverdagen – er det ikke like lett å se for seg at digitale løsninger helt skal kunne erstatte det fysiske møtet mellom mennesker. De lukkede rom har sine begrensninger, ikke bare for de innsatte i hollandske fengsler.