Seneste blogs

vuxenutbildning-under-corona .jpg
Vuxenutbildning under Corona - en försummad chans?
Coronaviruset och alla begränsningar och skyddsåtgärder har erövrat nästan allt utrymme överallt i Europa.

oecd-logo.jpg
OECD kritiserar Finland om ojämlik vuxenutbildning!
Tv-nytt överraskade mig några dagar sen. Nyhetsredaktören berättade att OECD klandrar Finland för försummelse av vuxenutbildning. Det var en överraskning, eftersom jag och många andra har blivit vana vid att OECD lovprisar finsk utbildning i sina utbildningsrapporter.

Udklip.PNG
Liksom i Strömsö eller åtminstone nästan...
Ännu några veckor kvar, och Finlands EU-ordförandeskap är slut. Utbildningsrådet, det viktigaste mötet för mitt ministerium, är redan historia, det anordnades på fredag den åttonde november i Bryssel.

Finland blog.jpg
I väntan på kommissionen
Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027.

handelshoegskolan-i-goeteborg-2-800px.jpg
Utbildningens upprättelse
Programmet lovar ökad finansiering på alla nivåer, tvåårig förskoleundervisning, höjning av läropliktsåldern, ökade resurser till yrkesutbildningen, ökad tillgång till högskoleutbildning och en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet.

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

jan
22
2019

Den starkaste cement som binder Europeiska Union tillsammans

Posted 2 år 313 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Det är synd att Emmanuel Macrons Europatal vid Sorbonne Universitet den 26 september 2017 är knappast känd hos oss i Norden. Det var ett sådant tal som jag gärna skulle höra oftare från andra europeiska ledare. I stället för att klandra, försvarade han de europeiska medborgarnas värden och intressen med en uppmuntrande vision om djupgående samarbete och ökande integration i Europa.

Det var ingen slump att talet tog plats i Sorbonne, ett av de äldsta och mest berömda universitet i världen.  Det började från kultur och kunskap, antikens Grekland, Mona Lisas leende, samt Musil och Proust. Macron vädjade till Erasmus - som sa att ”varje unge skulle resa i kontinent för att lära sig främmande språk” - och till makten av inlärning med kritisk tänkande och kultur som präglas i de klassiska universitet, liksom Bologna, Montpellier, Oxford, Salamanca, osv. 

Fast bara en sida av det 26 sidor långa talet rörde utbildning, den satte ny fart till europeiska utbildningspolitik. Macron satte nya mål: att alla studenter i Europa skulle kunna tala minst två europeiska språk och att minst hälften av universitets- och yrkestudenterna skulle studera minst sex månade i ett annat europeiskt land.  Den mest spännande idé berörde europeiska universitet:

“I believe we should create European Universities – a network of universities across Europe with programmes that have all their students’ study abroad and take classes in at least two languages. These European Universities will also be drivers of educational innovation and the quest for excellence.” (översättning av den franska regeringen).

EU kommissionen blev högst inspirerad och drog snabbt upp nya initiativ och anordnade flera toppmöten, till och med det första europeiska utbildnings toppmötet i januari 2018. Kommissionen föreslog att man skulle konstruera ett europeiskt utbildningsområde. Det borde tillåta europeiska studenter studera överallt i Europa och få sina studier och examen godkända i alla europeiska länder. Positiv mottagning   uppmuntrade kommissionen att också föreslå stora höjningar till budget av EU utbildnings- och forskningsprogram. Trots BREXIT och finansministerns normala motstånd, kommissionens förslag till dubbelbudget hälsades välkommen i Europarådet. 

Erasmus och Horizon har givit miljoner studerande, lärare och forskare möjligheter att delta studier and vidgående utbildnings- och forskningssamarbete på EU kostnad. Europeiska program anses också ha en stor betydelse för tillväxt och välfärd, samt för kampen mot klimatvärmning. Många ser det europeiska samarbetet bara som tråkig byråkrati, men EU utbildnings- och forskningsprogram bjuder faktiskt konkret nytta till miljoner människor och tusentals utbildnings- och forskningsinstitut. 

Finlands EU-ordförandeskap börjar i juli 2019. Jag deltar i förberedelserna i undervisnings- och kulturministeriet och kommer att hålla er orienterade i EU utbildningsärenden i mina bloggar under våren och ordförandeskapet.