Seneste blogs

vuxenutbildning-under-corona .jpg
Vuxenutbildning under Corona - en försummad chans?
Coronaviruset och alla begränsningar och skyddsåtgärder har erövrat nästan allt utrymme överallt i Europa.

oecd-logo.jpg
OECD kritiserar Finland om ojämlik vuxenutbildning!
Tv-nytt överraskade mig några dagar sen. Nyhetsredaktören berättade att OECD klandrar Finland för försummelse av vuxenutbildning. Det var en överraskning, eftersom jag och många andra har blivit vana vid att OECD lovprisar finsk utbildning i sina utbildningsrapporter.

Udklip.PNG
Liksom i Strömsö eller åtminstone nästan...
Ännu några veckor kvar, och Finlands EU-ordförandeskap är slut. Utbildningsrådet, det viktigaste mötet för mitt ministerium, är redan historia, det anordnades på fredag den åttonde november i Bryssel.

Finland blog.jpg
I väntan på kommissionen
Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027.

handelshoegskolan-i-goeteborg-2-800px.jpg
Utbildningens upprättelse
Programmet lovar ökad finansiering på alla nivåer, tvåårig förskoleundervisning, höjning av läropliktsåldern, ökade resurser till yrkesutbildningen, ökad tillgång till högskoleutbildning och en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet.

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

maj
02
2019

Det livslånga lärandets återkomst

Posted 2 år 213 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var Where is lifelong learning now when we really need it?”.  Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap. 

Nu har jag inte dessa bekymmer:  det livslånga lärandet har kommit tillbaka, åtminstone i den finska samhällspolitiska debatten. Vi har också beslutat att sätta det livslånga lärandet i centrum av Finlands EU-ordförandeskap, fastän uppdaterat med ett nytt namn ”kontinuerligt lärande”. Utmaningar av globalisering, hastig teknologisk utveckling och demografin står naturligtvis bakom ökande behov av upphöjningen av kunskap och omskolning. Enligt europeiska kommissionen det finns över 60 miljoner vuxna med lågnivåbaskunskaper i Europa. Det klart att nuvarande satsningar till kompletterande utbildning inte räcker som svar till teknologins och arbetslivets hastiga förändringar.

Uppdatering av det livslånga lärandet till ”kontinuerligt lärande” menar först och främst koordinerade, strategiska och systematiska sätt att främja kontinuerlig och smidig lärande för alla. De stora frågorna gäller finansiering av de vuxnas lärande, förnyade sätt att undervisa och lära och gemenskapliga arbets- och inlärningsmetod i arbetslivet, i läroanstalt och överallt i samhället. 

Uppdateringsbehov gäller inte bara teknologiska kommunikationskunskaper utom alla baskunskaper, inte minst samarbetsförmågan, gemenskaplig lärande. Vi behöver mera och bättre vuxenutbildning men också systemisk förändring genom hela utbildningssystem. Utmaningen är europeisk och global - att vända utslagning till deltagelse och välfärd för alla.

Bara några frågetecken återstår innan Finlands ordförandeskap i EU börjar. Dessa gäller  valresultat i europeiska parlamentsval och sammansättning av den nya kommissionen, utan att glömma BREXIT. Frågetecken är inte alls små, förutom jämförd med tidens stora globala utmaningar. Just där behöver vi EU och vidgående globalt samarbete.  

Finlands EU-ordförandeskap börjar i juli 2019. Jag deltar i förberedelserna i undervisnings- och kulturministeriet och kommer att hålla er orienterade i EU utbildningsärenden i mina bloggar före och under ordförandeskapet.