Seneste blogs

handelshoegskolan-i-goeteborg-2-800px.jpg
Utbildningens upprättelse
Programmet lovar ökad finansiering på alla nivåer, tvåårig förskoleundervisning, höjning av läropliktsåldern, ökade resurser till yrkesutbildningen, ökad tillgång till högskoleutbildning och en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet.

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

erasmus.jpg
Framtidens Erasmus – Erasmus för framtiden
Finlands öde syns ha ordförandeskap i EU när beslut om europeiska utbildningsprogram fattas. Under

building-634035_640.jpg
Den starkaste cement som binder Europeiska Union tillsammans
Det är synd att Emmanuel Macrons Europatal vid Sorbonne Universitet den 26 september 2017 är

drought-3589606__340.jpg
Efter sommarhettan: det livslånga lärandet
Jag kastar bollen till vuxenutbildningsexperter: Hur kan vuxenutbildningen bäst stöda det livslånga lärandet att kämpa emot klimatvärmning och andra miljöhot?

livslang læring.jpeg
Minnen och framtid
Det är alltså klart att vi kommer att behöva livslångt lärande för hela befolkningen. Men det livslånga lärandet kan inte vara likadant som nutida yrkesutbildning.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

maj
02
2019

Det livslånga lärandets återkomst

Posted 143 days ago ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var Where is lifelong learning now when we really need it?”.  Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap. 

Nu har jag inte dessa bekymmer:  det livslånga lärandet har kommit tillbaka, åtminstone i den finska samhällspolitiska debatten. Vi har också beslutat att sätta det livslånga lärandet i centrum av Finlands EU-ordförandeskap, fastän uppdaterat med ett nytt namn ”kontinuerligt lärande”. Utmaningar av globalisering, hastig teknologisk utveckling och demografin står naturligtvis bakom ökande behov av upphöjningen av kunskap och omskolning. Enligt europeiska kommissionen det finns över 60 miljoner vuxna med lågnivåbaskunskaper i Europa. Det klart att nuvarande satsningar till kompletterande utbildning inte räcker som svar till teknologins och arbetslivets hastiga förändringar.

Uppdatering av det livslånga lärandet till ”kontinuerligt lärande” menar först och främst koordinerade, strategiska och systematiska sätt att främja kontinuerlig och smidig lärande för alla. De stora frågorna gäller finansiering av de vuxnas lärande, förnyade sätt att undervisa och lära och gemenskapliga arbets- och inlärningsmetod i arbetslivet, i läroanstalt och överallt i samhället. 

Uppdateringsbehov gäller inte bara teknologiska kommunikationskunskaper utom alla baskunskaper, inte minst samarbetsförmågan, gemenskaplig lärande. Vi behöver mera och bättre vuxenutbildning men också systemisk förändring genom hela utbildningssystem. Utmaningen är europeisk och global - att vända utslagning till deltagelse och välfärd för alla.

Bara några frågetecken återstår innan Finlands ordförandeskap i EU börjar. Dessa gäller  valresultat i europeiska parlamentsval och sammansättning av den nya kommissionen, utan att glömma BREXIT. Frågetecken är inte alls små, förutom jämförd med tidens stora globala utmaningar. Just där behöver vi EU och vidgående globalt samarbete.  

Finlands EU-ordförandeskap börjar i juli 2019. Jag deltar i förberedelserna i undervisnings- och kulturministeriet och kommer att hålla er orienterade i EU utbildningsärenden i mina bloggar före och under ordförandeskapet.