Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Digital Festival

 

 

Vi har hatt ulike prosjekter og kampanjer i de nordiske landene de senere årene for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen. Spesielt i den eldre delen av befolkningen – la oss si 60 pluss – har dette vært en utfordring. Hvorfor det?

For det første er denne gruppen økende. Vi blir fler og fler eldre. Vi har eller er i ferd med å få det man kaller en «Eldrebølge». Det var, kanskje spesielt i Danmark og Norge, store barnekull som ble født i årene etter Den andre verdenskrig. Freden skulle feires på så mange måter. Men nå har de fleste fredsbarn passert 70 år. Vi er fortsatt mange, men langt fra alle er digitale. I alle fall ikke lenger nå, for når PC’n ble stående igjen på den jobben vi forlot og supporten også ble værende på arbeidsplassen, skal det mye til for å holde seg digitalt oppdatert.

For det andre digitales fler og fler tjenester, ikke minst fra det offentliges side. Post og bank. Kjøp og salg. Mer og mer kommunikasjon foregår på nettet. Vi er alle avhengige av offentlige tjenester. Dermed krever stat og kommune at vi er digitalt offensive, at vi henger med og henger på. Men betaler de kostnadene? Ikke helt.

For det tredje faller man raskt utenfor om man ikke er på eller behersker sosiale medier. Ikke uten en viss ironi eller ikke uten en viss sannhet hevdes at Facebook er i ferd med å bli et «aldershjem» - et «ålderdomshem». De yngre generasjoner forlater Facebook til fordel for Instagram, Wechat, Whatsup eller hva de nå heter, mulighetene. På Facebook har vi kontakt med våre ungdomsvenner som vi ikke har sett på over 60 år … Men på den måtet tror jeg Facebook – så vel som andre sosiale medier – er viktig også for å motvirke ensomhet. Mange eldre sier at det er slik.

Med andre ord: Vi må alle i alle aldre være på nett. Det underlige er imidlertid at det offentlige overlater til det sivile samfunn å løse denne utfordringen. De tar ikke fullt ut ansvaret for sine egne beslutninger og valg. I Norge har vi en frivillig organisasjon – Seniornett Norge – som med sine 9000 medlemmer og lokale foreninger over hele landet har som formål å få eldre til å beherske den digitale verden. Seniornett vil få seniorer på nett, og de vil få dem til å bli der. Det skjer gjennom veiledning og kurs og kampanjer, og det skjer i samarbeid med bl.a. bibliotekene. Til høsten vil derfor «Digitale Festivaler» bli arrangert i samarbeid mellom en rekke biblioteker og Seniornettforeninger mange steder i landet. Dette er ingenting annet enn god folkeopplysning og folkbildning. Alle skal med! Så får det offentlige i alle fall bidra med noen penger!


NFA 50 233 days ago
Dirigenten 309 days ago
Er folkbildningen politisk? 351 days ago
Coffee break 1 years 40 days ago
… 50 år 85 days ago
Gösta 122 days ago
Digital Festival 189 days ago

Nyeste billeder