Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

nov
15
2017

Dirigenten

Posted 4 år 228 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Møtet er demokratiets viktigste verksted og verktøy.

Det har mange navn: Sammanträden, konferanser, forsamlinger, møteplasser, sammenkomster, hold, årsmøter, landsmøter, kongresser, workshops, styremøter, seminarer – ja, til og med en studiesirkel er definitivt et møte. Hva har disse møter felles, foruten å være demokrativerksteder? De har til felles at de må ledes! Noen må være møteleder, ordförande. Eller dirigent – en betegnelse vi har tradisjon for å bruke i Norge spesielt på den som leder større landsmøter i frivillige organisasjoner. I folkebevegelsene og kanskje særlig i arbetarrörelsen har det vært en æressak å ha dyktige dirigenter til sine møter. Det har handlet om tillit, om förtroende. Men dyktige dirigenter vokser ikke lenger på trær. Dyktige møteledere er blitt en sjelden vare. Så sjelden, at i alle fall i Norge bruker organisasjoner tusenvis av kroner på å kjøpe dirigentekspertise. Det er kanskje ok, men litt synd synes jeg det er at den genuine møtelederkunnighet er i ferd med å forsvinne, forvitre.

Møtedirigenten har på mange måter samme funksjon som en orkesterdirigent. Det gjelder å få samspillet til å fungere. Det er snakk om å skape harmoni. Det handler om å starte og avslutte samtidig. Spillet skal fungere. Så mens orkesterdirigenten har sitt partitur, har møtedirigenten sine regler å følge. Til hvert møte vedtas for eksempel en dagsorden og en forretningsorden. Disse «ordener» er møtets kjøreregler. Det er regler for det meste. Hør her: Hvor mange ganger kan en deltaker «ta ordet» (snakke) i hver sak? Hvor lenge kan hun snakke, første gang, andre gang? Er det tillatt med replikk, og hvor lenge kan en replikk vare? Hvordan skal det stemmes? Hvordan velger man et styre? Hva er flertall? Må mer enn halvparten av møtedeltakerne stemme for at en sak skal anses vedtatt eller et styremedlem valgt? Kreves det et større flertall - ja, som regel 2/3 flertall - for å endre på organisasjonens vedtekter? Og så videre. Slike regler kan vedtas for hvert enkelt møte eller for den enkelte organisasjon, og man har gjerne noen tradisjoner å bygge på. Men i Norge finnes ingen offisiell juridik/jus på området, ingen lov for frivillige organisasjoner. Så man må basere seg på organisasjonenes egen historiske praksis, og på taus kunnskap.

Det var mange som hadde denne kunnskapen inkarnert i folkebevegelsenes glanstid. Men ikke bare det: Den «bibel» som mange benyttet for å lære møteregler var den lille boken «Tillitsmannen», skrevet av tidligere statsminister fra Arbeiderpartiet, Einar Gerhardsen. Dermed tenker du at Tillitsmannen var en bok for arbeiderbevegelsen, og slik var den nok ment. Tillitsvalgte i fagbevegelsen og Arbeiderpartiet skulle være de beste til å gjennomføre møter. Men denne gullskatten for møters gjennomføring ble fanget opp av andre partier. Så når det norske Fremskrittspartiet skulle bygge sitt partiapparat og skolere sine aktive medlemmer, kjøpte de mange eksemplarer av Tillitsmannen … Mye tyder på at de lyktes …

For øvrig var ikke Einar Gerhardsen først ute. Det finnes en liten bok som kom allerede i 1930 som het – ja, nettopp – «Dirigenten», med undertittel «De viktigste regler for ledelsen av møter og representative forsamlinger». Boken ble utgitt av Det Norske Arbeiderpartis Forlag og skrevet av Olav Kringlen og er på bare 30 sider. Boken avsluttes slik:«Når dagsorden er ferdigbehandlet slår dirigenten med klubben og sier: Vi er herved ferdig med den oppsatte dagsorden. Når dagsorden er ferdigbehandlet kan ikke nye spørsmål optas …» Sånn er det. Men hvorfor er det slik? Hvorfor er møteregler viktige? Det må bli tema for neste blogg.