Seneste blogs

vuxenutbildning-under-corona .jpg
Vuxenutbildning under Corona - en försummad chans?
Coronaviruset och alla begränsningar och skyddsåtgärder har erövrat nästan allt utrymme överallt i Europa.

oecd-logo.jpg
OECD kritiserar Finland om ojämlik vuxenutbildning!
Tv-nytt överraskade mig några dagar sen. Nyhetsredaktören berättade att OECD klandrar Finland för försummelse av vuxenutbildning. Det var en överraskning, eftersom jag och många andra har blivit vana vid att OECD lovprisar finsk utbildning i sina utbildningsrapporter.

Udklip.PNG
Liksom i Strömsö eller åtminstone nästan...
Ännu några veckor kvar, och Finlands EU-ordförandeskap är slut. Utbildningsrådet, det viktigaste mötet för mitt ministerium, är redan historia, det anordnades på fredag den åttonde november i Bryssel.

Finland blog.jpg
I väntan på kommissionen
Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027.

handelshoegskolan-i-goeteborg-2-800px.jpg
Utbildningens upprättelse
Programmet lovar ökad finansiering på alla nivåer, tvåårig förskoleundervisning, höjning av läropliktsåldern, ökade resurser till yrkesutbildningen, ökad tillgång till högskoleutbildning och en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet.

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

apr
09
2018

Emot långtråkighet – lovsång av kreativitet

Posted 3 år 234 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Jag tror att ledan är det största bekymret av våra utbildningssystem. Tänk om att sitta i klassrummet från fem till sju timmar varje dag på nio år eller mera, kanske över sjutton år. Det har våra småbarn att vänta när de blir sju år och börjar skolplikt. Även ett livslångt fängelsestraff är kortare i Finland. Inte ett under om eleverna redan som tonåriga känner sig uttråkade och trötta.

Vi vuxna brukar inte bekymra om skolan är trist. Vi vill att barn når goda vitsord och kommer in vid ett gott universitet och därmed en god anställning. Att barn och unga skulle medverka hur de vill lära, kan vara svårt att förstå. Hur lätt är det för vuxna att glömma att världen inte har slutat förändras, att framtiden är svårt att spå!

Jag hade en gång möjlighet att lyssna Andy Hardgreaves, världsberömd utbildningsforskare, som slutade sin utmärkta föreläsning med:’Put learning first, before education, before teaching, before learning outcomes’. Inlärning och framför allt, viljan och nyfikenhet att lära, undersöka och förstå är viktigare än vitsord, som skall komma efteråt om man lär sig först. Naturligtvis, allt är inte lika lätt för alla och det finns faktiskt komplicerade idéer eller konster som är svåra att lära. I alla fall, inlärning behöver inte alltid vara lätt, motivation att anstränga och lära hjälper mycket. Ännu mera hjälper om inlärning passas ihop med elevernas personliga inlärningssätt och erfarenheter.

Ken Robinson, en annan berömd professor i pedagogik, påstod i TED Talk videon ’Do schools kill creativity’ att skolan hellre lär eleverna ut sin kreativitet än uppmuntrar det. Han tyckte att unga barn är medfödd modiga och kreativa, men skolan inte uppskattar eller vårdar det. Arbetsro är givetvis viktigt för lärandet men skolan behöver inte kväva spontan företagsamhet och kreativt samarbete. Sir Ken antar att alla människor är på något sätt kreativa och att denna medfödda förmåga kan uppmuntras och vårdas. Konstnärer och många andra professionella yrkesutövare är goda exempel av det att kreativa begåvningar kan utvecklas.

Jag vill inte säga att kreativitet gäller bara konstnärliga områden, tvärtom tror jag att det troligen gäller alla områden i samhällslivet, från köket till kosmologi och allt emellan. Kreativitet får inte ses endast som fantasi och uppfinningar, utan närmare som en upptäcktsresa som försöker åstadkomma någonting nytt och nyttigt.

Ni kan väl säga att jag bara drömmer och det kan inte förverkligas. Men det finns inte enbart lärare utan också skolor som redan tillämpar dessa idéer i sitt dagliga arbete. Jag tror att utbildningens handlingsätt måste grundligt förnyas. Världen omkring läroanstalt förändrar snabbt. Mitt största bekymmer är att utbildningen förlorar sitt värde i elevernas ögon och de röstar med sina fötter.