Seneste blogs

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

erasmus.jpg
Framtidens Erasmus – Erasmus för framtiden
Finlands öde syns ha ordförandeskap i EU när beslut om europeiska utbildningsprogram fattas. Under

building-634035_640.jpg
Den starkaste cement som binder Europeiska Union tillsammans
Det är synd att Emmanuel Macrons Europatal vid Sorbonne Universitet den 26 september 2017 är

drought-3589606__340.jpg
Efter sommarhettan: det livslånga lärandet
Jag kastar bollen till vuxenutbildningsexperter: Hur kan vuxenutbildningen bäst stöda det livslånga lärandet att kämpa emot klimatvärmning och andra miljöhot?

livslang læring.jpeg
Minnen och framtid
Det är alltså klart att vi kommer att behöva livslångt lärande för hela befolkningen. Men det livslånga lärandet kan inte vara likadant som nutida yrkesutbildning.

pexels-photo-121734.jpeg
Emot långtråkighet – lovsång av kreativitet
Jag tror att ledan är det största bekymret av våra utbildningssystem. Tänk om att sitta i klassrummet från fem till sju timmar varje dag på nio år eller mera, kanske över sjutton år. Det har våra småbarn att vänta när de blir sju år och börjar skolplikt. Även ett livslångt fängelsestraff är kortare i Finland.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

mar
07
2019

Framtidens Erasmus – Erasmus för framtiden

Posted 133 days ago ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Finlands öde syns ha ordförandeskap i EU när beslut om europeiska utbildningsprogram fattas. Under Finlands första ordförandeskap, hösten 1999, var det fråga om yrkesutbildningsprogram Leonardo da Vinci och utbildningens ramprogram Sokrates, som innehöll Erasmus, Comenius och Grundtvig. Beslutet om Sokrates var synnerligen besvärlig – förhandlingar med europeiska parlamentet tog länge och fortsatte ofta sent i natten innan gemensamma beslut fattades. Under Finlands andra ordförandeskap, hösten 2006, fattades beslutet om programmet för det Livslånga Lärandet som förenade Sokrates och Leonardo program.

Erasmus programmet firade nyss 30 års jubileum, det grundades redan 1987. Finland och andra dåtidens EFTA länder förhandlade med kommissionen om tillträde i Erasmus och fick delta i programmet från och med 1991. Högskolorna och studenterna tog Erasmus emot med stor intresset och iver. Kanske var Erasmus även en av de viktigaste skäl varför många unga finländare röstade för medlemskapet. Det är ju självklart att Erasmus blev modellen till Nordiska Rådets Nordplus-program. 

I hösten är beslutet om utbildningsprogrammet Erasmus+ igen ett av de viktigaste ärenden och mål i Finlands tredje ordförandeskap. I fjol föreslog den europeiska kommissionen att Erasmus+ program skall fortsättas med en budget av 30 miljard som skulle fördubbla det nuvarande programmets budget. Plus i namnet innebär att programmet inte mera gäller endast högskolornas studentutbyte, utan alla utbildningssektorer samt ungdom och idrott.

Även om medlemsländerna har redan kommit överens om största delen av kommissionens förslag, behövs ännu överenskommelse om budget och med parlamentet. Budgetbeslutet om Erasmus förutsätter att rådet, parlamentet och kommissionen först kommer överens om rambudget för 2021 – 27. Och det är möjligt först efter våren parlamentsval och nämningen av den nya kommissionen, som knappast kan hända innan november. Först efter budgetens storlek har beslutats, kan rådet och parlamentet söka slutlig överenskommelse om programmet. Hur lätt eller svårt det blir, skall vi se under hösten.

Budgethandlingar brukar vara svåra i EU och i synnerhet nu. Om BREXIT riktigt förverkligas, skall EU förlora en viktig nettobetalare. Kommissionens budgetförslag till Erasmus syns fint i utbildningspolitikens perspektiv, men inte nödvändigtvis i finansministrarnas ögon. I varje fall, jag är optimistisk. Under åren har Erasmus växt från ett relativt litet program till en av de viktigaste EU aktiviteter som riktar direkt mot vanliga medborgare.  Erasmus programmet är värd en anmärkningsvärd upphöjning i budget och jag är  väldig glad och stolt över att vår regering har beslutat att stöda kommissionen proposition.

I dagens läge är det ju nästan omöjligt att förstå att i början de stora medlemsstaterna, England, Frankrike och Tyskland var högst emot Erasmus programmet. Men efter beslutet, blev Erasmus bra mottagen och mycket populär i högskolorna och bland studenterna. Budgeten har ständigt växt från 180 miljoner ecu i 1987 upp till 14,7 miljard euro för nuvarande Erasmus+. Som sagt föreslår kommissionen att fördubbla budgeten. Enligt kommissionen har över nio miljoner människor deltagit i mobilitet i EU utbildnings- och ungdomsprogram. Själv känner jag många före detta deltagare, i arbetsplatsen och också hemma hos mig.  Alla känns nöjda med programmet och jag själv känner mig priviligierad att få vara med att förbereda framtidens Erasmus.

Finlands EU-ordförandeskap börjar i juli 2019. Jag deltar i förberedelserna i undervisnings- och kulturministeriet och kommer att hålla er orienterade i EU utbildningsärenden i mina bloggar under våren och ordförandeskapet.