Ellen Stavlund

eg er utdannet lærer og har en master i Media and Communication fra University of Westminister. Jeg har jobbet med utdanning og utdanningsmuligheter i hele mitt yrkesliv, særlig med å legge til rette for voksnes læring. Jeg var assisterende generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet, VOFO, i mange år. Jeg var og er engasjert i NVLs arbeid, i noen år som norsk koordinator, i det siste som leder av nettverket Utdanning for bærekraftig utvikling. Nå er jeg pensjonert fra arbeidet i VOFO, men engasjert som styreleder i kulturorganisasjonen Folkeakademiet Viken, samt aktiv på flere plan i flere i frivillige organisasjoner som arbeider med kunnskap og formidling.

Det er nok ingen tvil om at jeg, etter beste evne, er opptatt av å bidra til et opplyst og deltakende folk i Norge og Norden.


ellen.stavlund@vofo.no

Seneste blogs

ballot-black-and-white-black-and-white-1550337.jpg
I dag er det valg i Norge
Det kunne vært fristende å skrive; det går en strøm av forventningsfulle mennesker i sine peneste klær til valgurnene for å signer demokratiet i dag. Men det er nok ikke helt sant. I NRKs morgenprogram ville de gjerne vite om folk fortsatt synes det er høytid over en valgdag. Så reporteren spurte: Hva skal du ha på deg når du stemmer? Klær, var det selvfølgelige svaret, med en undertone av forundring over spørsmålet. 

_98X9563.jpg
Vi jubilerer!
Det er 50 år siden en flokk nyutdannede og lett nervøse lærerspirer skiltes utenfor Hamar

pexels-photo-1679618.jpg
Elite, jeg? Nei, fri og bevare meg!
Elitebegrepet er under angrep i Norge. Ingen vil være elite og hvis noen innrømmer at det kan være noe i det, så er det fordi man (tilfeldig?) har fått en posisjon som gir makt og innflytelse

pexels-photo-167964.jpg
Unnskyld – Förlåt
Å gi en oppriktig unnskyldning er kanskje noe av det vanskeligste vi gjør. Det kan oppleves som en innrømmelse av å ha feilet, av personlig ydmykelse. Harriet Lerner mener evnen til å be om unnskyldning på en god måte utgjør kjernen i effektiv ledelse, ekteskap, foreldreskap, vennskap, personlig integritet og ikke minst: Kjærlighet. 

studiering foto.jpg
Ytringsfrihet, toleranse og studieringen
Er studieringen utdatert? Studieringen er et gammelt begrep og den ble introdusert i en tid da kunnskapsbehovet var stort, men tilgjengeligheten liten. I dag er tilgjengeligheten høy, men bearbeidelsen og forståelsen en utfordring.

bygd.jpeg
Stikk innom, da vel!
Jeg lærte at det å banke på ei dør, eller ringe på klokka, stikke innom, var en viktig kommunikasjonsform som det også var nødvendig å ha visse kjøreregler for. Ikke bli for lenge, si fra dersom det virkelig ikke passer. Men det skjedde innenfor trygge og kjente rammer. 

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

sep
10
2019

I dag er det valg i Norge

Posted 86 days ago ago by Ellen Stavlund
Ellen Stavlund

 

Foto: Pexels

I dag, i skrivende stund, er det valg i Norge 

Og hvor mange vandrer til urnene for å stemme inn sine lokale partier og favorittpolitikere? Det ligger stor spenning i spørsmålet. For som med klærne; både høytidsopplevelsen og interessen er synkende. Ved forrige kommunevalg stemte 60 % av de stemmeberettigede. Det er ikke noe å skryte av og trist for demokratiet. Kanskje vi tror vi eier det for evig tid, at det bare er der, helt av seg selv, og kanskje vi er farlig fornøyde med egen livssituasjon også. 

Mange vil nok advare oss; I land der de trodde alt var ok og våknet for seint til nye lover, forbud og begrensninger, land der 99 prosent avgir sin stemme, men bare en person/parti er reelt valgbart.  

Land i Norden er ikke alene om å kalle seg demokratier. Av verdens nesten 170 stater var det per 2008 bare fire stater som nevnte seg selv som «ikke-demokratiske»: Vatikanstaten, Saudi-Arabia, Burma (Myanmar) og Brunei. (Demokratiindeksen)

Mange land har frie valg, samtidig som de grunnleggende demokratiske verktøyene er under press; rettsstaten, ytringsfriheten og pressen. Det er lett å bli fanget av manipulerende retorikk, særlig den som passer vår egen livssituasjon, eller mene at vår stemme ikke betyr noe. Kanskje har vi ikke kunnskap nok til å tolke de politiske signalene og evne å vurdere hva et reelt demokratisk samfunn betyr?

Norge innfører en ny læreplan i grunnutdanningen fra 2020. Der understrekes kunnskap som et nødvendig grunnlag for demokratiet i overordnet del av den nye læreplanen:

- Opplæringen skal gi elevene forståelse for sammenhengen mellom demokrati og sentrale menneskerettigheter, som ytringsfrihet, stemmerett og organisasjonsfrihet. De skal forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter. De skal øve opp evnen til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet.

Det erkjennes at demokratiet trenger «pleie» og skolen er en god arena. Likevel er det ikke nok. Et godt demokrati er en livsoppgave for oss alle sammen. Som voksne kan vi øve oss på arbeidsplassen, på kurset, som tillitsvalgt i foreningen, som medlem i en frivillig organisasjon, som meningsbærer og som medmenneske. Vi kan øve oss i å lytte, forstå, og anerkjenne – og si vår mening tydelig og ærlig med respekt for dem som mener noe annet. Skolen er en viktig kunnskapsarena, mens møtene og samhandlingen i det sivile samfunn og de frivillige organisasjonene er demokratiets voksenskole.

Godt valg, Norge!