Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

colorful-colourful-cubes-1822568.jpg
Alfa. Beta …
Alfabetet er et viktig redskap for kommunikasjon. Å beherske bokstavene er fundamentalt for å kunne

kvinder-i-skoven.jpg
Videre
Videre er et ord som – I alle fall på norsk – peker både framover og utover. Det gjelder å komme seg

human-rights-1898841_1280.jpg
Det var det…
Så er 2018 historie og mange lot året passere uten en eneste tanke på at vi «feiret» 50 års jubileum

paris 1968.jpg
… 50 år
Det er i år 50 år siden 1968, and so what, spør du. Året 1968 er – eller var? – symbolet på det siste ordentlige politiske opprøret av en viss bredde vi har hatt i Vest-Europa.

gösta og Sturla.jpg
Gösta
Demokratiet må holdes ved liv. Som Gösta sier: Vi må holde dialogen levende. Hele tiden. Demokratiets kjerne er at vi forstår og aksepterer at alle mennesker har lik verdig og skal ha like rettigheter.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

jun
19
2019

Life Skills – kan det læres?

Posted 87 days ago ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi ferdige med, det har vi nok av, nå gjelder det å kunne samhandle, kommunisere, forholde seg til andre mennesker, tenke kritisk, være oppmerksom og sensitiv, være dannet – være bildad.

Ifølge den svenske filosof, essayist og samfunnsaktivist Ellen Key (1849 – 1926)  er dannelse – bildning - det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært. Den kunnskapen vi har tilegnet oss, blir internalisert på en slik måte at vi ikke lenger trenger å huske den bevisst.  Som å kunne sykle. Som å kunne snakke. Som å kunne være høflige. Slik betraktet er ikke dannelse noe som vi lærer spesifikt, men noe som sitter igjen som «oppførsel» etter at vi har lært – og altså «glemt» - andre ferdigheter og holdninger. 

Interesserte i Ellen Key? Les «Ellen Key – En europeisk intellektuell” av Ronny Ambjörnsson, Albert Bonniers Förlag, 2012.

Flere europeiske prosjekter handler for tiden om å lære seg soft skills (myke holdninger) og life skills (livsferdigheter). Et Erasmus + prosjekt jeg kom i berøring med handler om å lære soft skills via digitale kanaler, altså IKT-basert læring, altså en form for læring der kunnskapsleverandøren og -mottakeren ikke fysisk er sammen, der de ikke kan se hverandre i øynene, der de ikke kan teste hvor høflige, kritiske eller kommunikative de er. Det er da jeg spør meg selv: Er det en god ide? Forutsetter ikke læring av myke ferdigheter som for eksempel det å kunne forholde seg fornuftig til andre mennesker, at mennesker møtes, ansikt til ansikt? Forutsetter det ikke at man har tilgang til hverandres kroppsspråk? 

Tja, jeg er formodentlig en utdatert voksenpedagog som ikke forstår meg på den digitale verdens muligheter for kommunikasjon. Sant nok kan vi «se» hverandre også på skjermer, via skype, via webinarer. Og sant nok kan vi ikke alle møtes over bordet hele tiden fordi avstandene er for store. Og sant nok: Det er viktig at vi deler kunnskaper om life skills og soft skills over landegrenser. 

Men min misjon er fortsatt å framheve det fysiske menneskelige møtet som et fantastisk utgangspunkt for mellommenneskelig forståelse, kontakt og læring. Dannelse skjer der mennesker formes og former hverandre. Skulptøren må være der skulpturene er.