Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

jun
19
2019

Life Skills – kan det læres?

Posted 3 år 12 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi ferdige med, det har vi nok av, nå gjelder det å kunne samhandle, kommunisere, forholde seg til andre mennesker, tenke kritisk, være oppmerksom og sensitiv, være dannet – være bildad.

Ifølge den svenske filosof, essayist og samfunnsaktivist Ellen Key (1849 – 1926)  er dannelse – bildning - det vi sitter igjen med etter at vi har glemt det vi har lært. Den kunnskapen vi har tilegnet oss, blir internalisert på en slik måte at vi ikke lenger trenger å huske den bevisst.  Som å kunne sykle. Som å kunne snakke. Som å kunne være høflige. Slik betraktet er ikke dannelse noe som vi lærer spesifikt, men noe som sitter igjen som «oppførsel» etter at vi har lært – og altså «glemt» - andre ferdigheter og holdninger. 

Interesserte i Ellen Key? Les «Ellen Key – En europeisk intellektuell” av Ronny Ambjörnsson, Albert Bonniers Förlag, 2012.

Flere europeiske prosjekter handler for tiden om å lære seg soft skills (myke holdninger) og life skills (livsferdigheter). Et Erasmus + prosjekt jeg kom i berøring med handler om å lære soft skills via digitale kanaler, altså IKT-basert læring, altså en form for læring der kunnskapsleverandøren og -mottakeren ikke fysisk er sammen, der de ikke kan se hverandre i øynene, der de ikke kan teste hvor høflige, kritiske eller kommunikative de er. Det er da jeg spør meg selv: Er det en god ide? Forutsetter ikke læring av myke ferdigheter som for eksempel det å kunne forholde seg fornuftig til andre mennesker, at mennesker møtes, ansikt til ansikt? Forutsetter det ikke at man har tilgang til hverandres kroppsspråk? 

Tja, jeg er formodentlig en utdatert voksenpedagog som ikke forstår meg på den digitale verdens muligheter for kommunikasjon. Sant nok kan vi «se» hverandre også på skjermer, via skype, via webinarer. Og sant nok kan vi ikke alle møtes over bordet hele tiden fordi avstandene er for store. Og sant nok: Det er viktig at vi deler kunnskaper om life skills og soft skills over landegrenser. 

Men min misjon er fortsatt å framheve det fysiske menneskelige møtet som et fantastisk utgangspunkt for mellommenneskelig forståelse, kontakt og læring. Dannelse skjer der mennesker formes og former hverandre. Skulptøren må være der skulpturene er.