Seneste blogs

vuxenutbildning-under-corona .jpg
Vuxenutbildning under Corona - en försummad chans?
Coronaviruset och alla begränsningar och skyddsåtgärder har erövrat nästan allt utrymme överallt i Europa.

oecd-logo.jpg
OECD kritiserar Finland om ojämlik vuxenutbildning!
Tv-nytt överraskade mig några dagar sen. Nyhetsredaktören berättade att OECD klandrar Finland för försummelse av vuxenutbildning. Det var en överraskning, eftersom jag och många andra har blivit vana vid att OECD lovprisar finsk utbildning i sina utbildningsrapporter.

Udklip.PNG
Liksom i Strömsö eller åtminstone nästan...
Ännu några veckor kvar, och Finlands EU-ordförandeskap är slut. Utbildningsrådet, det viktigaste mötet för mitt ministerium, är redan historia, det anordnades på fredag den åttonde november i Bryssel.

Finland blog.jpg
I väntan på kommissionen
Finlands EU-ordförandeskap har tekniskt tagen halvvägs. Minister- och tjänstemannamöten rullar full fart både i Finlandia-huset och i Bryssel, men ännu väntar man de avgörande stegen om unionens framtid. Brexit eller icke Brexit, det är frågan, men inte den enda frågan, utan man väntar också på det slutliga beslutet om den europeiska kommissionens sammansättning och om den fleråriga finansramen för 2021–2027.

handelshoegskolan-i-goeteborg-2-800px.jpg
Utbildningens upprättelse
Programmet lovar ökad finansiering på alla nivåer, tvåårig förskoleundervisning, höjning av läropliktsåldern, ökade resurser till yrkesutbildningen, ökad tillgång till högskoleutbildning och en parlamentarisk reform av det kontinuerliga lärandet.

campulung-dawn-fields-56875.jpg
Det livslånga lärandets återkomst
När jag i hösten 2017 började skriva dessa bloggen i NVL:s hemmasidor, min första bloggs rubrik var ”Where is lifelong learning now when we really need it?”. Jag klagade över att den allmänna utbildningsdebatten i media hade försummat det livslånga lärandet, trotts att arbetslivets förändringar och accelererande digitalisering skulle kräva växande investering i höjning av arbetskraftens kunskap.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

dec
06
2017

Livslångt lärande för alla?

Posted 3 år 359 dage siden ago by Reijo Aholainen
Reijo Aholainen

 

Då och då brukar våra politiker och byråkrater använda sloganen ’att göra det livslånga lärandet till en verklighet för alla’. Det är kanske inte mera lika trendigt som det brukade vara för femton år sedan, då den Europeiska Kommissionen hittade på den, men den låter ännu bra och jämlik.

Men skillnaden mellan utbildning och lärandet diskuteras ganska sällan. Alla har kanske inte kommit att tänka på att det inte är samma sak att undervisa och att lära. Javisst, skolor och läroanstalter har lärare som undervisar någonting till elever eller studerande. Men från det livslånga lärandets synpunkt borde man ifrågasätta om alla utbildningens kännetecken passar med lärandet.

Utan att diskutera vidare om studenterna riktigt lär in eller inte det som undervisas, måste man förstå att man lär sig ett och annat också från sina föräldrar och kamrater, från erfarenhet eller böcker, film och fritidshobbyn. Och man kan studera efter sina egna intressen nästan vad som helst, från internet, i bibliotek eller vid medborgarinstitut. Inget utbildningssystem kan garantera självständigt lärande, men man kan stöda möjligheter till det. Det går t.ex. genom att uppehålla den fristående vuxenutbildningen, bibliotek och annat fritt och öppet inträde till kunskap och informations- och rådgivningstjänster.

Egentligen menar de som talar om ’det livslånga lärandet’ vanligen inte alls ’lärandet’ utan utbildning för vuxna. Och inte heller vilket som helst lärande, utan utbildning för arbetslivets förändrande behov. Många företag tar ansvar för detta slags utbildning för sina arbetare, men inte närapå alla. De flesta väntar hellre på att den offentliga sektorn tar ansvaret. Offentliga yrkesinriktade och andra vuxenutbildningsinstitut tar ju ansvaret inom de nordiska länderna, men det ser ut som att deras uppehållare - staten och kommunerna - inte har haft tillräckligt mycket pengar (eller vilja) att utvidga sådan utbildning.

Javisst, de vuxna kan studera självständigt, men det är inte alltid så lätt, åtminstone inte för alla. Även de bästa sakkunniga har svårigheter att förutspå vilka kunskaper framtidens arbetsliv behöver. Det finns ju en del kommersiella utbildningsanordnare men dom täcker inte alla behov och man vet inte alltid hur kvalificerade de är. Dessutom alla har inte råd att betala deras kurspris. Och de största svårigheterna har de som är inte lärde sig särskilt mycket i skolan.

Ingenting är lika säkert som förändring, och förändringstakten tycks bara accelerera. Det tvingar var och en att ersätta en stor del av det som undervisades i skolan med nya kunskaper. De som har en god grundutbildning har bättre möjligheter att lära sig nytt än dom som har bristande utbildning. Jag bryr mig inte om någon beslutsfattare missbrukar termen ’livslångt lärande’ om han eller hon samtidigt kämpar för att mera gemensamma skattepengar skall användas för att öka vuxnas utbildningsutbud. I synnerhet för dom som har minst möjligheter att klara sig utan.