Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

paris 1968.jpg
… 50 år
Det er i år 50 år siden 1968, and so what, spør du. Året 1968 er – eller var? – symbolet på det siste ordentlige politiske opprøret av en viss bredde vi har hatt i Vest-Europa.

gösta og Sturla.jpg
Gösta
Demokratiet må holdes ved liv. Som Gösta sier: Vi må holde dialogen levende. Hele tiden. Demokratiets kjerne er at vi forstår og aksepterer at alle mennesker har lik verdig og skal ha like rettigheter.

digitization-of-library-3068971_640.jpg
Digital Festival
Vi må alle i alle aldre være på nett. Det underlige er imidlertid at det offentlige overlater til det sivile samfunn å løse denne utfordringen.

NFA.GIF
NFA 50
I år er det 50 år siden Nordens Folkliga Akademi ble etablert i Kungälv i Sverige.

Dirigenten.jpg
Dirigenten
Møtet er demokratiets viktigste verksted og verktøy.

paulo_freire_blog.jpg
Er folkbildningen politisk?
Politikk er å gjøre det nødvendige mulig.

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

jan
31
2018

NFA 50

Posted 262 days ago ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

I år er det 50 år siden Nordens Folkliga Akademi (NFA, eller bare «Akademin» blant innvidde) ble etablert i Kungälv i Sverige. Åpningen skjedde med andre ord i det legendariske året 1968. Olof Palme var undervisningsminister i Sverige og deltok under åpningen med en tale der han blant annet karakteriserte Sverige som et «studiecirkeldemokrati». Dette er han senere blitt hyppig sitert for.

NFA kom til å eksistere i nærmere 40 år. «Akademin» finnes altså ikke lenger. Institusjonen ble etterfulgt at NVL – Nordisk Nettverk for Voksnes Læring i 2005. Hvorfor så markere NFAs 50 års «jubileum»?

NFAs historiske betydning for nordisk samarbeid innen voksnes læring er vanskelig å måle – i ettertid. Fire ti-år er et kort liv. Men hva skjedde forut for etableringen, før 1968? Nordisk samarbeid tok fart etter Andre verdenskrig, etter 1945. Nordisk Råd ble dannet i 1952 og noen år senere kom det mer utøvende organet Nordisk Ministerråd. Det var snakk om samarbeid både innen handel, forsvar, utdanning og kultur. Fellesnordiske særtrekk var bl.a. studieforbundene og folkehøyskolebevegelsen – bildningen og folkeopplysningen. N.F.S. Grundtvigs ånd svevde fortsatt over disse miljøene, 100 år etter sin død. En av Grundtvigs ideer ble formulert som hans «Göteborgtanke». Med feste i folkehøyskolens ideologi skulle etableres en fri folkehøyskolenes høyskole – eller universitet – i Göteborg. Tanken ble aldri realisert slik den var tenkt, men utover 1950- og 60-tallet var det noen i disse miljøene som mente at vi behøvde en fellesnordisk institusjon som kunne samle og forene den nordiske dimensjonen, et sted der lærere og ande aktive innen folkeopplysning, bildning og voksnes læring kunne møtes for etterutdanning og erfaringsutveksling. Og – underlig nok – fikk tanken både politisk og økonomisk tilslutning i Nordisk Råd. Etter mange års planlegging sto NFA fram i 1968, i lokaler felles med den allerede etablerte Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. At NFA 20 år senere flyttet til egne lokaler på Nya Varvet i Göteborg er en annen historie.

Gjennom NFAs nesten 40 årige virke var det hundrevis av folkbildare som var innom, på korte eller lengre seminarer og kurs, konferanser og som stipendiater. De kom fra hele Norden, men i perioder også fra de baltiske landene og verden for øvrig. Naturligvis er NFAs venner en utdøende rase, men jeg møter fortsatt mange i og utenfor Norden som både husker Akademin og som savner denne unike institusjonen, der meninger kunne brytes og meninger skapes for det gode samfunn. NFA var hele tiden i forkant. NFA hadde den åpne refleksjonen som sitt varemerke. Og “The reflection is the interface between the present and the future”. Derfor vil NFA 50 bli markert med en nordisk konferanse I Kungälv 16 – 18 september i år.