Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

feb
23
2021

Religion og konspirasjon

Posted 1 år 126 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Når det tordnet og lynte over himlene våre i veldig gamle dager, trodde folk det var dommedag på jorden. Disse «overnaturlige» fenomener måtte forklares på en eller annen måte. Å ty til noe å tro på hadde man behov for da, som nå, og forklaringen ble enkelt sagt at det måtte være guder som red over himmelen, det måtte være Odin og Tor som hamret og slo over hodene på oss. Store Norske Leksikon skriver om Tor: «Tor er en av æsene, gudene i norrøn mytologi, og kanskje den mest kjente. Han er æsen for naturkrefter, særlig torden, (min understreking) for styrke og for fruktbarhet. Tor har et ukontrollert temperament, men han er nok ikke av de klokeste. Han er umåtelig sterk og har alltid med seg hammeren sin, Mjølner.»

I dag vil vi jo kalle dette overtro. Men ikke bare det, vi ville vel kalle det konspirasjonsteori. Men hva er så det? Jeg søker Store Norske Leksikon igjen: «Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda. …. Den amerikanske statsviteren Michael Barkun deler inn konspirasjonsteorier i tre typer: hendelser, systemteorier elle «superkonspirasjoner». Hendelseskonspirasjonsteorier tar oftest utgangspunkt i historiske hendelser, og består av utvalgte fakta og spekulasjoner som til sammen skal bevise at det står en overordnet, ondsinnet konspirasjon bak.» …

Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden. Pandemien vi står i er ett eksempel. Coronaviruset er for farlig til å være sant. Det må ligge noe annet enn «naturkrefter» bak. Her, som på Odin og Tors tid, tyr man til (over)tro, ikke viten. Eller: Man vil ikke vite. Slik sett kan det finnes likhetstrekk mellom konspirasjonsteorier og religion, noe flere enn meg har pekt på.

Dette er en alvorlig anklage mot medmennesker: Det er galt å ha en tro! Det mener jeg naturligvis ikke. Men jeg mener at evnen og muligheten til kunnskapstilegnelse og refleksjon i sosiale fellesskap i vår tid er særdeles viktig for å demme opp for teorier som for de aller, aller fleste – heldigvis – bare virker destruktive og ikke bidrar til løsninger på de utfordringene vi står i. Nå og senere. Konspirasjonsteorier trives i lukkede rom. Når våre samfunn åpner igjen, må vi finne tilbake til våre arenaer for sosiale fellesskap, samtale og folkeopplysning.