Sturla Bjerkaker

Jeg fylte 70 år i september, og det er vanskelig å akseptere at jeg derfor defineres som "gammel". Jeg kaller meg "arbeidende pensjonist" etter nesten 20 år som generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet og før det nesten 5 år som rektor for Nordens Folkliga Akademi. Jeg er nordist og voksenpedagog og driver nå som spesialrådgiver i mitt eget firma BJERKAKER LEARNING LAB. En del av min jobb og også min hobby er å skrive. Jeg liker skrive. I NVL-bloggen kan jeg kombinere både hobby og faglige interesser.


sturlabjerkaker@gmail.com

Seneste blogs

Brukermedvirkning er bærekraftig
Brukermedvirkning er bærekraftig
Og hva har det med voksnes læring å gjøre: brukermedvirkning? Det avhenger av om vi betrakter brukermedvirkning – eller brukerinnflytelse, om man vil – som et demokratisk eller pedagogisk prinsipp.

Religion-og-konspirasjon.jpg
Religion og konspirasjon
Flere forhold får konspirasjonsteorier til å florere for tiden.

sunn-aldring.jpg
Sunn aldring
Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet.

de-lukkede-rom.jpg
De lukkede rom
Et begrep som kommer til å henge ved oss i lang, lang tid er “I coronaens tid”. Hvor lenge denne tiden vil vare vet bare ettertiden.

blog (002).jpg
Island varmer
Jeg har vært på studiebesøk til Island. Landet med det kalde ordet «is» i navnet sitt varmer sjel og sinn på flere måter.

people-2557451_1280.jpg
Life Skills – kan det læres?
Det ligger i tiden å snakke om «soft skills» og «life skills», «hard skills» er ute, det er vi

Kommentarer

comment fed artikel ...

Nyeste billeder

sep
29
2020

Sunn aldring

Posted 2 år 2 dage siden ago by Sturla Bjerkaker
Sturla Bjerkaker

 

Den 1. oktober markeres over hele verden FNs Internasjonale dag for eldre. Også gamle mennesker har rett på god helse og livskvalitet. FN-dagen er et av tiltakene for å sette søkelyset på disse rettighetene. I kjølvannet av Covid-19-pandemiens utbrudd, er den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftmål nummer tre, som handler om nettopp god helse og livskvalitet. Temaet retter oppmerksomheten mot både helsearbeideres innsats og eldre menneskers helse, og hvordan Covid-19 har påvirket helsepolitikken og holdningene til eldre menneskers helse.

Men hva er helse? Er det kun fravær av sykdommer? Eller er det ikke i et perspektiv av folkehelse og sunnhet også bestanddeler som sosial kontakt og livslang læring. Man sier at en god latter forlenger livet, og det kan man jo le av. Men det er påviselig at god læring forlenger livet og at livslang læring er noe som ikke bare bør forbeholdes de yrkesaktive. Læring er hjernegymnastikk. Læring er å vokse, uavhengig av alder. Læring er helt nødvendig og også helt uunngåelig. For læring skjer både organisert og uorganisert, læring skjer både i rommene og i mellomrommene.

Samtidig med årets Eldredag lanserer FN en kampanje for hele det kommende decenniet som «Tiåret for sunn aldring». Målene er å rette oppmerksomheten mot eldre menneskers behov for god helse og om hvordan man tar vare på egen helse og livskvalitet. Les: Læring. Videre settes søkelyset på å minske kløften mellom helsen for mennesker i såkalte I-land og fattigere land, med mål at alle skal oppleve god helse og livskvalitet, uavhengig av bosted og land.

Innen 2050 antas at en av seks personer vil være eldre enn 65 år i verden. I våre nordiske land er nok andelen enda høyere. Da behøver de eldre i sannhet en egen dag. Kanskje de skulle få noen dager ekstra, til og med. Til læring?

Oslo, 21. september 2020

sturlabjerkaker@gmail.com