Den starkaste cement som binder Europeiska Union tillsammans

Det är synd att Emmanuel Macrons Europatal vid Sorbonne Universitet den 26 september 2017 är

[Læs mere...]

Begriper vi begrepene?

Det har vært interessant å arbeide på tvers i Norden, ikke minst språklig. Det er mange som er flinke med ord og begreper, også med å spleise sammen begreper til nye begreper som skal være mer presise eller ha et fyldigere innhold.

[Læs mere...]

Artificiell Vägledning (AV)?

Hur skulle det föles/kännas att ha en robot som vägledare? Spörsmålet kan verka långsökt, men frågan kommer närmare hela tiden. AV kan vara en konsekvens av AI, Artificiell Intelligens, och här vill jag vara noga med att inte falla in i en form av moralisk panik.

[Læs mere...]

Det var det…

Så er 2018 historie og mange lot året passere uten en eneste tanke på at vi «feiret» 50 års jubileum

[Læs mere...]

Unnskyld – Förlåt

Å gi en oppriktig unnskyldning er kanskje noe av det vanskeligste vi gjør. Det kan oppleves som en innrømmelse av å ha feilet, av personlig ydmykelse. Harriet Lerner mener evnen til å be om unnskyldning på en god måte utgjør kjernen i effektiv ledelse, ekteskap, foreldreskap, vennskap, personlig integritet og ikke minst: Kjærlighet. 

[Læs mere...]

De unges uddannelsesvalg

Der er potentialer i at skifte perspektiv fra fokus på uddannelsesvalg til læring om uddannelse, arbejde og sig selv.

[Læs mere...]

Ytringsfrihet, toleranse og studieringen

Er studieringen utdatert? Studieringen er et gammelt begrep og den ble introdusert i en tid da kunnskapsbehovet var stort, men tilgjengeligheten liten. I dag er tilgjengeligheten høy, men bearbeidelsen og forståelsen en utfordring.

[Læs mere...]

Bli medveten

Nationalegoismen kommer upp till ytan även i Norden. Freire talar om tystnadens kultur, och vi som jobbar inom den folkbildningen kunde mer bli en motkultur som vill #prataomdet, men också konkret #agera.

[Læs mere...]

Efter sommarhettan: det livslånga lärandet

Jag kastar bollen till vuxenutbildningsexperter: Hur kan vuxenutbildningen bäst stöda det livslånga lärandet att kämpa emot klimatvärmning och andra miljöhot?

[Læs mere...]

… 50 år

Det er i år 50 år siden 1968, and so what, spør du. Året 1968 er – eller var? – symbolet på det siste ordentlige politiske opprøret av en viss bredde vi har hatt i Vest-Europa.

[Læs mere...]

Kommentarer