Kvalifikationssystem - kvalifikationen i centrum

Den här bloggen ingår i en serie av bloggar där jag kommer skriva om kvalifikationer och kvalifikationssystem.

[Læs mere...]

Where is lifelong learning now when we really need it?

‘Lifelong learning’ became fashionable in Finnish education policy discourse after the European Year of Lifelong Learning.

[Læs mere...]

Er folkbildningen politisk?

Politikk er å gjøre det nødvendige mulig.

[Læs mere...]

Bildning och integration

Norden i allmänhet och Sverige i synnerhet har under de senaste åren tagit emot ett stort antal människor som sökt en fristad och en framtid i våra länder.

[Læs mere...]

Klima og kunnskap

Er det sammenheng mellom et godt liv og et bærekraftig liv?

[Læs mere...]

Vandra in på svenska i Finland?!

Det finns en seg fördom om att det inte går att integrera invandrare på svenska i Finland. Själva fördomen är så vanlig att den även odlas i tvåspråkiga sammanhang där svenskan har en mer betydande andel.

[Læs mere...]

Coffee break

Og så var der kaffe bagefter … Så tar vi fikapaus… It’s comfort break with coffee and tea.

[Læs mere...]

Släpp loss lusten att lära!

Erfarenheterna från olika delar av utbildningssystemet har fått mig att fundera på hur samhällets olika utbildningsstrukturer skulle kunna inspireras av varandra för   att stödja det livslånga lärandet som alla säger sig eftersträva.

[Læs mere...]

Er det virkelig sant?

Kunnskap beskytter hjernen mot desinformasjon.

[Læs mere...]

Online Guidance for Invisible and Silent learners - Skills of a Detective Required?

There are most often both active and silent learners in every classroom. Online learning doesn’t make an exception. Anyway, when talking about silent learners the online the situation is quite much different from face to face. If you want to exist for others in an online environment, you have to make yourself heard or visible in one way or other. Otherwise you might stay unnoticed or even forgotten, no matter how much guidance and support you might need.

[Læs mere...]

Kommentarer