NVL-bloggen


Tahdon2013

There’s a new law in Finland according to which a citizens’ proposal can be submitted to and has to be processed in Parliament if it has at least 50,000 supporters i.e. signatures. Open ministry (Avoin ministeriö in Finnish) provides an online platform to help the campaign and collect signatures to support the idea.

[Mere...]

Vill jakt på riktig kompetanse

Må vi drive jakt på riktig kompetanse for å få et konkurransedyktig næringsliv? Ingegerd Green

[Mere...]

Webtjeneste for økt lokaldemokrati

Personene bak webtjenesten DemocracyOS i Argentina forteller nå verden om hvordan de kan utvikle demokratiet ved hjelp av nettet. En av initiativtakerne, Pia Mancini, delte sine erfaringer på et nordisk webinar nylig, arrangert av DISTANS-nettverket i NVL og Nordplus-prosjektet Dldact.

[Mere...]

Digidel - en svensk suksesshistorie

Sverige har satset friskt på å få med alle generasjoner inn i den digitale hverdagen. Gjennom kampanjen Digidel i 2011-2013 nådde de ut med digital basiskompetanse til en halv million svensker. Det var en massiv, treårig innsats for å demme opp for det voksende digitale skillet.

[Mere...]

Welcome to Dldact

The examples are described by the partners in Nordplus project Dldact, and we look forward to input from everybody

[Mere...]
NVL-bloggen
 

Tags

Seneste fotos