”Alfabetisering i förändring” - Nordisk alfabetiseringskonferens, 9-11 april 2008

 

Konferensen presenterar KAN-rapporten (Kartläggning av alfabetisering i Norden) och erbjuder föreläsningar, workshops och diskussionspass kring följande ämnen:
• Videokonferanse og fjernundervisning som metode (Norge)
• Individuelle planer og teamorganisering (Danmark)
• Bruk av ELP (European Language Portfolio) i undervisningen (Sverige og Norge)
• Om litteracitet (Sverige)
• Interaktiva läsmetoder i teori och praktik (Sverige)
• Läroplan för läs- och skrivinlärning för vuxna (Finland)

Plats: Nordiska folkhögskolan, Kungälv, Sverige
Sista datum för anmälan: 6 mars 2008.
Program och anmälan 
Kontakt: Nationellt centrum för SFI och Svenska som andraspråk,
ingrid.skeppstedt(ät)usos.su.se