”At lære at lære” inspiration og perspektiver på et aktuelt begreb

Nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” fra Danmarks Evalueringsinstitut.

 
At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere

I et nyt magasin ”At lære at lære – perspektiver fra seks uddannelsesforskere” udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, gives seks konkrete bud på, hvordan man kan forstå og arbejde med denne kompetence i lyset af forskellige pædagogisk grundsyn og opfattelser af læring.

Begrebet er internationalt aktuelt. I ”OECD Future of Education and Skills 2030” beskrives nødvendigheden af kompetencer inden for tre hoveområder

  • kognitive og metakognitive kompetencer herunder evnen til at lære at lære, kritisk og kreativ tænkning
  • sociale og emotionelle kompetencer
  • praktiske og fysiske kompetencer

Gennem interviews med seks danske forskere gives et indblik i bl.a. alders betydning for det ”at lære at lære”, kobling af begrebet til selvforglemmelse, dannelse og praksis samt andre perspektiver, der er relevante at diskutere ift. voksnes læring og livslange læreprocesser.

Download magasinet ”At lære at lære” her..

Læs OECD Future of Education and Skills 2030 her. (pdf)