”Bæredygtig forbrugerlæring” – Nordisk seminar i København 21. april 2008

 

 
20-03-2008
Der er et voksende behov for forbrugerbevidsthed og -læring, som kan klæde os på til rollen som kritiske, reflekterede forbrugere. På et nordisk seminar i april i København bliver der mulighed for at diskutere, hvordan folkeoplysningen kan være med til at løse denne opgave.
Målgrupperne for seminaret er: Virksomheder, som er optaget af Corporate Social Responsibility og interesserede i nye samarbejder omkring forbrugeruddannelse, Repræsentanter fra folkehøjskoler, oplysningsforbund (studieforbund) og folkeoplysende foreninger i Norden - ledere, konsulenter og undervisere, Forbrugerorganisationer, Brancheorganisationer.
Mer info: www.nordvux.net/object/17685/
bæredygtigforbrugerlæring.htm