”Danmark kan mere”- et reformudspil fra den danske regering

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

 

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”.

I 2020 nedsatte regeringen en ”Kommission for 2. generationsreformer, de nye reformveje” der skulle komme med løsningsforslag til komplekse, samfundsmæssige udfordringer. I maj kom kommissionens første publikation ”Erkendt, forsøgt løst, uløst”, hvor kommissionen udpegede fem udfordringer arbejdet vil sætte fokus på:

  • Unge med uforløst potentiale
  • Voksne uden fodfæste på arbejdsmarkedet
  • Uddannelsesindsatsen er ikke fremtidssikret
  • Komplekst møde mellem borgeren og det offentlige
  • Uudnyttet produktivitetspotentiale

Med reformudspillet ”Danmark kan mere” vil regeringen i et 10-års perspektiv gøre Danmark ”rigere, tryggere og grønnere”, øge beskæftigelse og styrke innovation, forskning og uddannelse. Bl.a. afsættes 2,5 mia. til kvalitet i uddannelse, der oprettes tre nye erhvervsklimaskoler, og en styrkelse af voksen og efteruddannelsessystemet og sikre livslang læring også for ufaglærte og kortuddannede.

Læs reformkommissionens udspil ”Erkendt, forsøgt løst, uløst” her.

Læs reformudspillet ”Danmark kan mere”