”Deltagarröster om folkbildning på distans”

 
Så heter en rapport från Folkbildningsrådet.  Vad innebär det för deltagaren att  studera på distans. Är flexibiliteten enbart positiv? Leder distansstudier till isolering eller uppstår nya kontakter? Dessa frågor belyses i rapporten som bygger på intervjuer med ett tjugotal deltagare.